Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định vừa ký Quyết định số: 2352/QĐ-UBND ngày 28/7 phê duyệt đợt 04 năm 2022 cho 1.138 tàu tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển với tổng số tiền gần 98,6 tỷ đồng.
Âu tàu - Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển Âu tàu - Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển
Ngư dân vượt khó, vươn khơi bám biển Ngư dân vượt khó, vươn khơi bám biển

Đợt này có 1.138 tàu cá trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển với tổng số tiền 98.570.000.000 đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh. Trong đó: Huyện Phù Cát: 104 tàu với số tiền 8.855.000.000 đồng; Huyện Phù Mỹ: 38 tàu với số tiền 3.050.000.000 đồng; Thị xã Hoài Nhơn: 976 tàu với số tiền 84.910.000.000 đồng; Thành phố Quy Nhơn: 20 tàu với số tiền 1.755.000.000 đồng.

Bình Định chi gần 98,6 tỷ đồng hỗ trợ cho tàu cá vươn khơi bám biển
Ảnh minh hoạ

Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ: 98.570.000.000 đồng. UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực hiện trình tự, thủ tục cấp phát vốn hỗ trợ của Trung ương và thực hiện hạch toán, tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Việc các tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kịp thời giúp ngư dân có điều kiện vươn khơi bám biển khai thác thủy sản, nâng cao thu nhập, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Kiểm ngư hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển Kiểm ngư hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển
Bình Định hỗ trợ hơn 73 tỷ đồng cho tàu đánh bắt cá xa bờ vươn khơi bám biển Bình Định hỗ trợ hơn 73 tỷ đồng cho tàu đánh bắt cá xa bờ vươn khơi bám biển
In bài viết

Truyền hình