Kết quả rà soát của Bộ GD&ĐT năm 2018 cho thấy, có hơn 50 trường đại học liên kết đào tạo, đào tạo “chui”. Trong danh sách này có nhiều đại học, học viện “top đầu”.    
Chùm ảnh về những khóa đào tạo quy củ của trường đại học đặc nhiệm Nga Danh sách 126 đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học Huế tiếp tục hỗ trợ tỉnh Sê Kông (Lào) đào tạo nhân lực chất lượng cao

Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã thành lập các đoàn kiểm tra về tuyển sinh và đào tạo của các cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Trong đó có việc kiểm tra các hoạt động liên kết và đào tạo ngoài trụ sở chính.

Công tác rà soát được tiến hành ở 2 ĐH quốc gia, 3 ĐH vùng và 196 trường đại học, học viện.

Kết quả rà soát cho thấy có 2 đại học vùng, 50 trường ĐH, học viện liên kết đào tạo “chui”, thực hiện việc liên kết đào tạo khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trong đó có nhiều trường ĐH, học viện nằm trong “top” đầu cả nước như: Học viện Cảnh sát Nhân dân, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Luật Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Ngân hàng…

bat ngo hang loat dai hoc hoc vien hang dau viet nam dao tao chui
ĐH Kinh tế Quốc dân liên kết đào tạo với đơn vị không đúng đối tượng.

Cụ thể, các trường mở nhiều lớp liên kết đào tạo nhưng không có văn bản cho phép của Bộ GD&ĐT là: ĐH Quy Nhơn (43 lớp), ĐH Luật Hà Nội (33 lớp), Học viện Ngân hàng (24 lớp), Học viện Báo chí Tuyên truyền (22 lớp), ĐH Quảng Bình (17 ngành), Học viện Hành chính quốc gia (16 lớp), ĐH Nội vụ (15 lớp), ĐH Đà Lạt (12 lớp, đã bị xử phạt), ĐH Tây Nguyên (11 lớp).

Một số cơ sở giáo dục ĐH báo cáo có các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ ngoài trụ sở chính chưa có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền: Học viện Cảnh sát nhân dân, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Xây dựng Miền Tây, ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), ĐH Khoa học (ĐH Huế).

Một số trường liên kết đào tạo với đơn vị không đúng đối tượng liên kết như: ĐH Kinh tế Quốc dân (liên kết với Trung tâm dạy nghề Hiệp Hòa - Bắc Giang), Học viện Tài chính (liên kết với Cục Tài chính), ĐH Quảng Bình (liên kết với các trung tâm GDTX cấp huyện), Học viện Báo chí Tuyên truyền (liên kết với Hội nhà báo thành phố Hà Nội, Đảng ủy khối doanh nghiệp Bắc Ninh).

Năm 2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt là 306.500.000 đồng.

Từ 01/01/2019 đến 15/5/2019 đã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 55.000.000 đồng.

Đông Phong