e magazine
Bài 5 - Hãy gọi vang tên nước

24/10/2021 07:30

Quốc hiệu Việt Nam, tên nước chúng ta gắn liền với tiêu ngữ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc. Tiêu ngữ thể hiện hệ giá trị, mục tiêu tối cao và trường tồn của toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Đây là con đường, là động lực, là cơ sở căn bản nhất để đưa đất nước ta đến phồn vinh, hạnh phúc.
Bài 5 - Hãy gọi vang tên nước

Quốc hiệu Việt Nam, tên nước chúng ta gắn liền với tiêu ngữ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Tiêu ngữ thể hiện hệ giá trị, mục tiêu tối cao và trường tồn của toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Đây là con đường, là động lực, là cơ sở căn bản nhất để đưa đất nước ta đến phồn vinh, hạnh phúc.

Độc lập là yêu cầu và nhu cầu không gì có thể thay thế. Nó được khắc ghi trong tâm thức dân tộc và mỗi người dân nước Việt. Và phải có tự do với ý nghĩa đầy đủ và cao đẹp nhất của nó, chúng ta mới có hạnh phúc trọn vẹn. Nguyên lý ấy đã được Bác Hồ, Đảng và Nhà nước tinh lọc từ tâm nguyện dân tộc và văn minh thời đại để đúc kết, suy tôn, truyền thụ.

Trải qua những thăng trầm lịch sử, khắc phục những hạn chế nội tại, ngày nay chúng ta dường như là lần đầu tiên có thể đi đến đích cao nhất của khát vọng ấy: phồn vinh và hạnh phúc.

Độc lập ta đang vững bền. Tự do, chúng ta đang nỗ lực để đạt đến nghĩa hoàn mỹ là sự khai phóng năng lượng cộng đồng và mỗi con người. Điều đó có nghĩa, chúng ta phải làm tốt nhất để có một nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Tiếng nói của người dân nằm trong không gian của văn phòng chính trị. Nhu cầu của cộng đồng là mục tiêu và động lực của chủ trương, sách lược vĩ mô. Việc lớn nhỏ có “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Và trước đó là “cùng ước muốn”, “cùng nghĩ, cùng bàn”…

Thể chế của nhà nước ấy, người tài đức, giàu tâm huyết, trách nhiệm được sản sinh và phát huy đúng việc, đúng thời. Người yếu không phải lo sợ. Điều xấu không dễ phát tác.

Cũng trong xã hội ấy, giá trị văn hóa truyền thống được bảo vệ và dưỡng sinh. Tâm thế và năng lực tiếp thu tinh hoa nhân loại được rộng mở và nâng cao.

Với tiềm lực hiện nay, ta dám tin rằng không quá khó để có những giá trị, thành quả tốt đẹp đang có của loài người cũng như năng lực sáng tạo những giá trị, thành quả ấy. Chúng ta cũng cần biết cách để thụ hưởng nó trong niềm hân hoan của tình đoàn kết, hợp tác, công bằng trong cộng đồng mình cũng như trong sân chơi hội nhập.

Lối sống của người Việt Nam ta: tổ ấm gia đình là hạt nhân và nền tảng của hạnh phúc. Muốn hướng đến mục tiêu cao xa của dân tộc và hòa mình vào dòng chảy văn minh loài người thì hơi ấm của bếp lửa gia đình vẫn là nguồn năng lượng đầu tiên, trường tồn và quý giá nhất của mỗi người dân Việt.

Phồn vinh, hạnh phúc dường như đã kề bên. Bởi khát vọng, tiềm năng đã có sẵn trong xã hội. Đã được viết đằng sau tên đất nước. Ta hãy cùng gọi vang tên nước để quyết chí, đồng lòng tiến bước đến phồn vinh, hạnh phúc.

Bài 5 - Hãy gọi vang tên nước

Nội dung: Trâm Anh

Trình bày: Tào Đạt

Bài 4 - Tiến sĩ Vũ Minh Khương: Cần tiếng loa vang vọng gọi nhân tài Bài 4 - Tiến sĩ Vũ Minh Khương: Cần tiếng loa vang vọng gọi nhân tài
Để có khát vọng cải cách đất nước thì trước tiên Nhà nước phải thể hiện khát vọng ấy của mình. Đó phải là một hoài bão to lớn, một ý chí sắt đá, một lựa chọn duy nhất để sinh tồn… Cảm hứng và quyết tâm đó được truyền đến dân chúng như tiếng loa của nhà vua trong truyền thuyết Thánh Gióng để kêu gọi muôn dân quên mình phò vua giúp nước… Đó là tinh thần chính trong bài trả lời phỏng vấn của Tiến sĩ Vũ Minh Khương với Thời Đại.

Bài 3 - Kinh tế thị trường là yếu tố quyết định Bài 3 - Kinh tế thị trường là yếu tố quyết định
Kinh tế thị trường không chỉ là phương thức tổ chức nền kinh tế hiệu quả nhất hiện nay mà nó còn là động lực, nhân tố quyết định về hình thái, cấu trúc phát triển văn hóa, xã hội, chính trị… của loài người. Khi nhận thức đúng và điều tiết hợp lý, thì sự vận hành của nó sẽ tạo nên: tính đoàn kết, hợp tác; kích thích sáng tạo, tự do tư tưởng; trách nhiệm cộng đồng; phân phối lợi ích minh bạch, hợp lý… Nếu xây dựng được nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc thì phồn vinh, hạnh phúc sẽ đến.

Bài 2 - Tiến sĩ Lê Đức Thịnh:  “Nhà nước đi cùng nhân dân” Bài 2 - Tiến sĩ Lê Đức Thịnh: “Nhà nước đi cùng nhân dân”
"Tôi thấy những công việc dù nhỏ hay lớn mà triển khai theo mô hình “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đều rất thành công cả về chất lượng, hiệu quả, và tạo nên tâm lý, cảm xúc xã hội tốt hơn. Nếu Nhà nước đi cùng nhân dân xây dựng và thực hiện mục tiêu một cách bình đẳng, minh bạch về quyền lợi và trách nhiệm, biết lắng nghe và kiến tạo để nhân dân làm chủ thì “khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Tiến sĩ Lê Đức Thịnh, Cục Trưởng Cục quản lý kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng quan điểm trên là cẩm nang để xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Bài 1 - Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ: Thời khắc chín muồi của lịch sử Bài 1 - Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ: Thời khắc chín muồi của lịch sử
Trong quá trình phát triển, dân tộc ta tạo nên nhiều giá trị đáng trân trọng nhưng chúng ta chưa bao giờ phồn vinh. Hạnh phúc chỉ đến trong từng thời điểm và thường phải trả giá với nhiều đau thương, mất mát. Nhưng hôm nay là thời điểm chúng ta hội tụ đủ các điều kiện để vươn tới phồn vinh, hạnh phúc. Đây là thời khắc đặc biệt nhất của lịch sử dân tộc.

Nhóm phóng viên