Ngày 29/12/2021, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Tại Hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã nêu 03 điểm đổi mới nổi bật của đơn vị trong năm qua, cụ thể: một là đổi mới tư duy, nhận thức; hai là củng cố tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; ba là nâng cao chất lượng công tác trong từng hoạt động.
Yên Bái tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân Yên Bái tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân
Thời gian qua, hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh Yên Bái nói chung và của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái (Liên hiệp) nói riêng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
Đối ngoại toàn diện, hiện đại, tiên phong và chủ động thích ứng Đối ngoại toàn diện, hiện đại, tiên phong và chủ động thích ứng
LTS - Nhân dịp Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu một số ý kiến của các đại biểu, chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế về những thành tựu quan trọng và mục tiêu trọng tâm của công tác đối ngoại trong thời kỳ mới, cũng như về vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga ghi nhận, biểu dương những thành tích mà VUFO đạt được trong năm 2021 mặc dù đối mặt với bối cảnh đại dịch COVID-19. Chủ tịch VUFO nhấn mạnh muốn tập trung vào 03 điểm đổi mới nổi bật. Cụ thể:

Điểm thứ nhất: cách VUFO tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận nội dung và phương thức bên cạnh việc chủ động, thích ứng với COVID-19 như làm việc trực tuyến kết hợp với trực tiếp linh hoạt. Chất lượng công tác cả về công tác đối ngoại cũng như công tác tổ chức, xây dựng nội bộ đều được nâng cao. Sự tham gia của VUFO vào các hoạt động chung của đất nước như các đoàn cấp cao của lãnh đạo VUFO thể hiện sự hiện diện của đối ngoại nhân dân cũng như của VUFO với tư cách là lực lượng nòng cốt trở lên rõ ràng hơn. Đóng góp của VUFO cũng được nhận rõ hơn tạo hiệu ứng tích cực, vừa đối với hệ thống của Liên hiệp Hữu nghị cũng như đối với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Sự đổi mới này không phải chỉ trên bề mặt, hình thức mà đi vào nhận thức của những người làm công tác đối ngoại nhân dân, vào tâm thế của cán bộ làm đối ngoại nhân dân cũng như là làm ở Liên hiệp Hữu nghị. Sự đổi mới này diễn ra ở cả trung ương và địa phương, ở cơ quan thường trực và ở các tổ chức thành viên.

Điểm thứ hai mà VUFO làm được trong năm 2021 là củng cố tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. VUFO nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực không chỉ qua các lớp đào tạo, tập huấn mà qua từng cuộc giao ban của các ban, đơn vị; từng cuộc giao ban của lãnh đạo VUFO với lãnh đạo các ban, đơn vị và trong từng tờ trình, từng bài viết, từng trả lời bài viết... Tất cả đều được đúc rút kinh nghiệm, rèn luyện, đào tạo kết hợp với tập huấn, tọa đàm.

Năm 2022: Tăng sự hiện diện của đối ngoại nhân dân và VUFO với tư cách là lực lượng nòng cốt
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga ghi nhận, biểu dương những thành tích mà VUFO đạt được trong năm 2021. Ảnh: Hải Triều.

VUFO cũng có cụm các Liên hiệp địa phương vừa là cụm công tác đánh giá thi đua nhưng quan trọng hơn là điều phối để kết hợp, triển khai các nhiệm vụ hiệu quả.

Điểm thứ 3 rất nổi bật là trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2021 là VUFO đã nâng cao chất lượng công tác trong từng hoạt động. Từ các hoạt động hòa hình đoàn kết VUFO tham gia với các bộ ngành cho đến các hoạt động về phi chính phủ nước ngoài.

Ba điểm đổi mới nổi bật của VUFO trong công tác hoạt động năm 2021
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Triều.

Trước đó, tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn đã chia sẻ thông tin về bối cảnh trong nước và quốc tế, kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của VUFO.

Theo đó, năm 2021, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, tác động đa chiều đến môi trường an ninh và phát triển của các quốc gia. Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển đang đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là cạnh tranh nước lớn, thách thức an ninh phi truyền thống, xung đột điểm nóng. Các nước hiện đang có sự điều chỉnh chính sách, tăng tính tự cường, tự chủ chiến lược.

Đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam, gây ra những tác động nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Trong nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công. Đại hội XIII của Đảng xác định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại. Ngày 23/3/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ VUFO, khẳng định VUFO là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân và là bộ phận cấu thành của lực lượng đối ngoại chuyên trách của nước ta.

Ba điểm đổi mới nổi bật của VUFO trong công tác hoạt động năm 2021
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 tại hội nghị. Ảnh: Hải Triều.

Trong bối cảnh đó, VUFO vẫn chủ động, thích ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đối ngoại. Về hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, VUFO đã tham gia vào các đoàn cấp cao, tăng cường các hoạt động trực tuyến. Mạng lưới đối tác song phương và đa phương ngày càng được mở rộng.

VUFO cũng tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch COVID-19. VUFO và các tổ chức thành viên đã quyên góp được hơn 46,7 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống COVID-19.

Về công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), VUFO đã chủ động đổi mới về vận động, tăng cường phối hợp với bộ ngành địa phương và hỗ trợ thủ tục hành chính cho các tổ chức PCPNN. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại đã đạt nhiều thắng lợi, được ghi nhận qua các giải thưởng báo chí, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

"Bối cảnh tình hình sắp tới sẽ còn phức tạp, tuy nhiên thách thức và thời cơ đan xen. Chúng ta cần nhìn nhận để chọn đúng cơ hội, “điểm rơi” để thể hiện được vai trò của đối ngoại nhân dân, thích ứng với bối cảnh mới" Chủ tịch Nguyễn Phương Nga

Năm 2021, VUFO tập trung củng cố, phát triển tổ chức thành viên, tổ chức thành công 21 Đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức thành viên, thực hiện chia cụm hoạt động đối với các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Đồng thời tăng cường công tác tham mưu nghiên cứu, xây dựng chính sách, nâng cao năng lực cán bộ thông qua tổ chức tập huấn, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề. VUFO đã tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”

Thể hiện sự chú trọng với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, VUFO đã tổ chức Hội nghị quán triệt, và ban hành kế hoạch triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Triển khai công tác năm 2022, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh các trọng tâm: Xây dựng, củng cố hệ thống từ trung ương xuống địa phương theo hướng thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận về cả nội dung và phương thức hoạt động; Đa dạng hóa đối tác, đưa quan hệ vào chiều sâu; Tăng cường kết nối thông tin với cộng đồng NVNONN; Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo; Tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố và phát triển tổ chức thành viên; Nâng cao năng lực cán bộ và phát huy, phối hợp các lực lượng.

Nhân dịp này, VUFO cũng công bố kết quả thi đua năm 2020; trao cờ thi đua, bằng khen cho các ban, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Ba điểm đổi mới nổi bật của VUFO trong công tác hoạt động năm 2021
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao cờ thi đua cho các ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM); Á-Phi; Tổ chức - Cán bộ. Ảnh: Hải Triều.
Ba điểm đổi mới nổi bật của VUFO trong công tác hoạt động năm 2021
Đại diện các đơn vị và các cá nhân nhận bằng khen. Ảnh: Hải Triều.

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Các địa phương với quyết tâm đổi mới tư duy, nhận thức, sáng tạo thực hiện công tác đối ngoại Các địa phương với quyết tâm đổi mới tư duy, nhận thức, sáng tạo thực hiện công tác đối ngoại
Ý kiến phát biểu của lãnh đạo các địa phương tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, khẳng định quyết tâm cao trong đổi mới tư duy, nhận thức, sáng tạo trong thực hiện công tác đối ngoại.
Nỗ lực hết mình để đối ngoại nhân dân là một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại Nỗ lực hết mình để đối ngoại nhân dân là một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại
Tham dự Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã trình bày tham luận “Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại”.
In bài viết

Truyền hình