Ban thư ký ASEAN và Viện nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) tổ chức Đối thoại chính sách đa bên về thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn khu vực.
Nhật Bản đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong đảm bảo an ninh khu vực Nhật Bản đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong đảm bảo an ninh khu vực
Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) thảo luận các vấn đề Biển Đông Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) thảo luận các vấn đề Biển Đông
ASEAN tổ chức đối thoại chính sách về thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. (Nguồn: Asean.org)
Đông đảo đại biểu tham dự Đối thoại chính sách đa bên về thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn khu vực do Ban thư ký ASEAN phối hợp tổ chức. (Nguồn: Asean.org)

Cuộc đối thoại diễn ra hôm 17/6 theo hình thức trực tuyến, thu hút sự tham dự của các bên liên quan từ nhiều lĩnh vực nhằm chia sẻ các nỗ lực của ASEAN liên quan đến việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn khu vực, đánh giá hiện trạng và xác định các kỳ vọng.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng thư ký phụ trách Cộng đồng kinh tế của ASEAN Satvinder Singh đã khẳng định vai trò thiết yếu của kinh tế tuần hoàn trong việc giảm lượng khí phát thải và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, cũng như tầm quan trọng của việc hợp tác nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong khu vực.

Trong trao đổi, các đại biểu đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc điều chỉnh các biện pháp kinh tế tuần hoàn phù hợp với các cam kết về bảo vệ môi trường của ASEAN và với Bộ phân loại xanh ASEAN.

Các thách thức chính gồm có thay đổi hành vi của nhà sản xuất và người tiêu dùng theo hướng tuần hoàn, sự thiếu vắng thị trường cho hàng hóa thứ cấp, các hành động manh mún trong khu vực và hạn chế về năng lực kỹ thuật.

Kết quả của cuộc đối thoại trên sẽ được dùng tham khảo cho việc xây dựng Chương trình công tác hỗ trợ thực thi Khung kinh tế tuần hoàn cho Cộng đồng kinh tế ASEAN nhằm thúc đẩy chia sẻ kiến thức, xác định lĩnh vực hợp tác tiềm năng và đưa ra khuyến nghị chính sách để tích hợp kinh tế tuần hoàn vào các nỗ lực xây dựng Cộng đồng.

Báo Anh: Việt Nam là điểm sáng trong khu vực về chuyển đổi năng lượng sạch Báo Anh: Việt Nam là điểm sáng trong khu vực về chuyển đổi năng lượng sạch
Truyền thông Nga: Việt Nam là ngọn cờ đầu của khu vực ASEAN Truyền thông Nga: Việt Nam là ngọn cờ đầu của khu vực ASEAN

baoquocte.vn
In bài viết

Truyền hình