Khi tốc độ lây nhiễm COVID-19 ở nhiều quốc gia trong Asean lên đến mức báo động, diễn biến của dịch bệnh phức tạp, mỗi nước đều đã áp dụng các phương thức chống dịch khác nhau, điều chỉnh tùy theo diễn biến dịch. Nhưng nhìn tổng thể, toàn thể Asean đã có vô cùng nỗ lực để vượt qua, thậm chí là đảo ngược tình thế, thoát khỏi làn sóng dịch COVID-19 nguy hiểm.
In bài viết

Truyền hình