Theo điều 54 Luật BHXH  2014 thì người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ sẽ được hưởng lương hưu.
5 truong hop nghi huu truoc tuoi van huong nguyen luong trong nam 2020 Trường hợp nào người lao động không làm việc vẫn được hưởng nguyên lương?
5 truong hop nghi huu truoc tuoi van huong nguyen luong trong nam 2020 Dự kiến tăng lương hưu, trợ cấp lên trên 7% kể từ ngày 1/7/2020
5 truong hop nghi huu truoc tuoi van huong nguyen luong trong nam 2020

Cán bộ hưu trí nhận lương hưu qua bưu điện tại tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: Đình Tuyển/Thanh niên)

Theo điều 54 Luật BHXH 2014 thì người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ sẽ được hưởng lương hưu. Ngoại trừ 5 trường hợp dưới đây nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương, gồm:

1. Lao động nam từ đủ 55 - 60 tuổi, nữ từ đủ 50 - 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (điểm b khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

2. Người lao động từ đủ 50 - 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò (điểm c khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội).

3. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (điểm d khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội).

4. Cán bộ,công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 50 - 55 tuổi đối với nam, đủ 45 - 50 tuổi đối với nữ, có 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên ( khoản 1, khoản 3 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ).

5. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 55 - 60 tuổi đối với nam, đủ 50 - 55 tuổi đối với nữ và có 20 năm đóng BHXH trở lên (khoản 2, khoản 4 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ).

5 truong hop nghi huu truoc tuoi van huong nguyen luong trong nam 2020 Cán bộ nghỉ hưu dính kỷ luật có thể bị cắt quyền lợi vật chất

Nhiều đại biểu Quốc hội tán thành bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, ...

5 truong hop nghi huu truoc tuoi van huong nguyen luong trong nam 2020 Thu nhập khi nghỉ hưu: Chủ động chuẩn bị hay trông chờ lương hưu?

Đối với những người về hưu, lương hưu được xem là một khoản hỗ trợ tài chính quan trọng mà nhờ đó họ có thể ...

5 truong hop nghi huu truoc tuoi van huong nguyen luong trong nam 2020 Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra phương án sửa đổi quy định hiện hành và đề xuất cho phép nâng ...

Truyền hình