Tăng cường tham gia vào các cơ chế hợp tác đa phương quan trọng; lồng ghép, thúc đẩy và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trên các vấn đề chủ quyền biển đảo, khắc phục hậu quả chiến tranh; tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội XIII của Đảng, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… Đây là những trọng tâm công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) trong năm 2022.
Phát huy sức mạnh toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị để hoàn thành tốt nhiệm vụ 2022 Phát huy sức mạnh toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị để hoàn thành tốt nhiệm vụ 2022
“Với quyết tâm của toàn thể những người làm công tác đối ngoại nhân dân sẽ phát huy được sức mạnh hệ thống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022, xứng đáng với vị thế mới là một trong ba trụ cột cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ của đối ngoại”, đó là chia sẻ của Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tại Hội nghị ban thường vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2019- 2024 tại Hà Nội.
Năm 2022, Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 3 sẽ có nhiêu hoạt động phối hợp Năm 2022, Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 3 sẽ có nhiêu hoạt động phối hợp
Ngày 11/1/2022, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng (DAFO) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 của Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 3 (Cụm số 03).

Ngày 14/1, VUFO đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại các điểm cầu. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Đối ngoại trung ương; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cùng với đại diện của các bộ, ban, ngành….

Hội nghị được tổ chức nhằm tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ những kinh nghiệm đúc rút được trong thực tiễn triển khai công tác thời gian qua, những mặt còn tồn tại, hạn chế và đặc biệt là phương hướng, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VUFO trong năm 2022 và trong những năm tới.

10 trọng tâm công tác của VUFO trong năm 2022
Toàn cảnh hội nghị.

10 trọng tâm công tác trong năm 2022

Thông tin tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn cho biết, năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19, với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, VUFO đã tiếp tục điều chỉnh phương thức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân và đạt được một số kết quả nổi bật.

Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn cho biết năm 2022, VUFO sẽ tập trung, nỗ lực thực hiện các trọng tâm công tác.

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội.

Thứ hai, tăng cường các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng Lào, Campuchia, Trung Quốc và các nước ASEAN, các nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống, chú trọng nội dung chính trị, nâng cao hiệu quả thực chất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước và các ngày lễ lớn quan trọng của Việt Nam và các nước.

Thứ ba, tăng cường tham gia vào các cơ chế hợp tác đa phương quan trọng như Liên hợp quốc (trong khuôn khổ các Diễn đàn Đối tác, Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững và Đại hội đồng lần thứ 77), Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2022, và tiểu vùng Mê Công và tiếp tục nghiên cứu tham gia các cơ chế hợp tác đa phương khác; đăng cai thành công Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng hòa bình thế giới tại Việt Nam.

10 trọng tâm công tác của VUFO trong năm 2022
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Thứ tư, quan tâm hơn nữa đến việc lồng ghép, thúc đẩy và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trên các vấn đề chủ quyền biển đảo, khắc phục hậu quả chiến tranh, chất độc da cam, bom mìn, hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, dân chủ, nhân quyền trong các hoạt động đối ngoại. Gắn lợi ích của Việt Nam với lợi ích của nhân dân thế giới, trên cơ sở đó, huy động được đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ, hợp tác của nhân dân thế giới với nhân dân Việt Nam.

Thứ năm, tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện và tổ chức sơ kết giữa kỳ Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2019 – 2025. Thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong quản lý, giám sát hoạt động và viện trợ PCPNN giữa các cơ quan thành viên Ủy ban cũng như giữa các cơ quan trung ương và địa phương; Tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản pháp quy liên quan tới hoạt động của các TCPCPNN tại Việt Nam. Tăng cường làm việc trực tuyến, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về công tác PCPNN và triển khai xử lý thủ tục hành chính điện tử cho các TCPCPNN.

Thứ sáu, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội XIII của Đảng, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới, thành tựu xây dựng đất nước, khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tình hình Biển Đông và chủ quyền biển đảo của Việt Nam; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền và thành tựu trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

Thứ bảy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu; tích cực triển khai ngay từ đầu năm kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, báo cáo/chuyên đề nghiên cứu có giá trị tham khảo về các vấn đề lớn, nổi bật (Biển Đông, an ninh nguồn nước sông Mê Công, Quan hệ nước lớn, phong trào nhân dân thế giới, đối ngoại nhân dân...). Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu củaVUFO và cơ chế huy động các chuyên gia đối ngoại tham gia các dự án nghiên cứu khoa học.

Thứ tám, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao triển khai Đề án đào tạo cán bộ đối ngoại nhân dân; tăng cường công tác tập huấn cho các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức/viên chức đầu năm 2022.

Thứ chín, tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố và phát triển hệ thống tổ chức thành viên theo hướng thiết thực, hiệu quả; phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy việc thể chế hóa Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 04-CT/TW của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục rà soát, sửa đổi một số quy chế, quy định, hướng dẫn trong Cơ quan Thường trực VUFO; hoàn thiện việc rà soát, sửa đổi bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ và xây dựng Đề án vị trí việc làm tại Cơ quan Thường trực VUFO.

Thứ mười, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nắm bắt tâm tư, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong cán bộ, nhân viên.

Triển khai chương trình giáo dục hòa bình đến mọi tầng lớp nhân dân

Hội nghị đã nhận được 10 tham luận đóng góp của các đại biểu đến từ các tổ chức thành viên và các liên hiệp địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, TS Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức của dịch Covid-19, VUFO đã duy trì các hoạt động, trong đó có nhiều hoạt động đạt kết quả nổi bật. Điều đó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên VUFO, các Liên hiệp địa phương, các tổ chức thành viên… đều chủ động, linh hoạt thích ứng trong điều kiện mới.

Các tổ chức thành viên là một thành tố trong VUFO cũng đã tiến hành nhiều hoạt động, chủ động linh thoạt thích ứng hơn trong điều kiện mới, nhất là trong hoạt động đoàn kết, hữu nghị, hợp tác.

10 trọng tâm công tác của VUFO trong năm 2022
TS Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam cho biết, trong năm 2022, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Hội đồng hòa bình thế giới. TS Uông Chu Lưu bày tỏ mong muốn VUFO hợp tác, giúp đỡ, cùng Ủy ban Hòa bình Việt Nam tổ chức thành công đại hội.

“Hội đồng hòa bình thế giới đã ủng hộ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ xây dựng đất nước hiện nay. Hội đồng hòa bình thế giới coi Việt Nam như địa chỉ tin cậy đối với các phong trào hòa bình, các vấn đề dân chủ, nhân quyền…. Tôi hy vọng có đề án riêng, để tổ chức đại hội thành công để có một dấu ấn với bạn bè quốc tế”, TS Uông Chu Lưu nói.

Thời gian tới, Ủy ban Hòa bình Việt Nam tổ chức triển khai chương trình giáo dục hòa bình đối với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ…. Uỷ ban cũng phối hợp với các tổ chức Liên hợp quốc và mong muốn của có sự giúp đỡ của VUFO thực hiện chương trình không chỉ ở trung ương mà còn địa phương.

Hiệu quả, thực chất trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Đối ngoại trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết, trong năm 2021 các hoạt động của VUFO toàn diện trên các mảng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Điều đó cho thấy được sự chủ động, linh hoạt của VUFO trong việc đổi mới và thích ứng với tình hình mới, thể hiện từ việc đổi mới về phương thức hoạt động, linh hoạt điều chỉnh trong trọng tâm công tác, trong đó chú trọng công tác nâng cao năng lực chuyên môn, tổ chức, trong đó xác định cụm thi đua trong VUFO và các thành viên. Đây là hình thức phù hợp và tạo được sự gắn kết giữa VUFO và các liên hiệp địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Vân trong năm 2021, Ban Đối ngoại trung ương Đảng nhận được nhiều báo cáo từ VUFO. Các báo cáo được đầu tư về nội dung và có giá trị trong công tác phối hợp và công tác tham mưu từ đó có những tổng hợp cho Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng…Trong đó, có sự nỗ lực của VUFO và các tổ chức thành viên, sự tâm huyết trăn trở của từng lãnh đạo trong việc thực hiện các hoạt động….

10 trọng tâm công tác của VUFO trong năm 2022
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Đối ngoại trung ương phát biểu tại hôi nghị.

Phó Trưởng ban Đối ngoại trung ương cho rằng, trong năm 2022, VUFO cần bám theo Nghị quyết Đạihội XIII của Đảng để tiếp tục thực hiện và triển khai Nghị quyết Đại hội và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc, thưc hiện Chỉ thị mới của Ban Bí thư sẽ ban hành sắp tới.

“Đối ngoại nhân dân là lĩnh vực rộng lớn. Nhiều tổ chức, cá nhân tham gia với nội dung và hình thức phong phú. VUFO cần chọn và ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tính thực chất, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

VUFO cần xác định phương thức phù hợp với năng lực thực tế nhưng cũng phù hợp với xu hướng thời đại, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại trung ương trong việc quán triệt Chỉ thị mới của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân”, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nhấn mạnh.

Năm 2022, đề án về đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân sẽ được triển khai. Phó Trưởng ban Đối ngoại trung ương mong muốn VUFO tham gia sâu vào đề án từ khâu xây dựng chương trình, các lớp học, giảng viên, chia sẻ kinh nghiệm….

Khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao thành tích của VUFO trong năm 2021, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh con người, đất nước Việt Nam ra quốc tế.

“Những đóng góp của đối ngoại nhân dân trong việc tuyên truyền thông tin biển đảo là một thành tích nổi bật với hơn 4.000 tin bài. Đây là con số ấn tượng đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chia sẻ.

10 trọng tâm công tác của VUFO trong năm 2022
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong tình hình mới hiện nay, vai trò nghiên cứu và tham mưu của đối ngoại nhân dân rất quan trọng. Tới đây, nên có hình thức gắn kết giữa 3 kênh Đối ngoại Đảng, Ngoại giao nhà nước và Đối ngoại nhân dân để chia sẻ thông tin, chia sẻ nhận định cũng như có sự phối hợp với nhau. Đối ngoại nhân dân cần tiếp tục phục vụ ưu tiên cho phục hồi kinh tế và phòng chống dịch bệnh, tiếp tục tranh thủ nguồn lực từ các nước.

Trong kế hoạch hành động cần tăng thêm đề án, để có chiều sâu, những vấn đề quan tâm được bài bản và chiến lược hơn.

Công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cần thay đổi cả về phương thức, cách làm. Chính vì thế cần tăng cường hơn nữa mạng xã hội, truyền thông mới mà người dân hướng tới.

Mở rộng hơn lực lượng làm đối ngoại nhân dân từ trung ương, địa phương, thu hút doanh nghiệp tham gia vào đối ngoại nhân dân hơn nữa. Bên cạnh việc tranh thủ nguồn lực bên ngoài, hỗ trợ từ các nước cũng cần tăng cường hỗ trợ những nước đang đang gặp khó khăn.

Đổi mới mạnh mẽ về tư duy và hành động

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết, uy tín của VUFO ngày càng được tăng cường. Sức mạnh hệ thống được củng cố, chất lượng hoạt động được nâng lên một bước.

Năm 2022, trong bối cảnh thuận lợi, thời cơ, khó khăn thách thức đan xen, trong “nguy" có “cơ”, VUFO sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và hành động, cả về nội dung và phương thức hoạt động để củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại, người Việt Nam ở nước ngoài và xây dựng và phát triển VUFO ngày càng vững mạnh.

10 trọng tâm công tác của VUFO trong năm 2022
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cho biết, VUFO sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, đổi mới mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả công tác theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Củng cố hệ thống VUFO từ trung ương đến địa phương, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả, vừa tăng cường gắn kết, vừa nâng cao tính chủ động của các tổ chức thành viên.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, hiệu quả vận động PCPNN, chuyển đổi số; khuyến khích ý tưởng sáng tạo, huy động lực lượng trong toàn hệ thống; nâng cao hiệu quả phối hợp bên trong hệ thống và với các cơ quan trong hệ thống chính trị, rà soát, xây dựng các quy chế phối hợp thực chất, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ với nhiều hình thức như đào tạo theo lớp, khóa chuyên sâu; kết hợp với tự học và đào tạo tại chỗ, bảo đảm thích ứng được về nhịp độ và khối lượng công việc;

Ngoài ra, củng cố cơ quan thường trực ở trung ương và địa phương; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tri thức của tổ chức; đội ngũ thư ký thường trực cho các Hội; hình thành giá trị văn hóa chung của hệ thống VUFO.

Theo Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga, VUFO sẽ phát huy lợi thế từ tiềm lực và vị thế mới của đất nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến “nguy’ thành “cơ”, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ đối ngoại, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả đối ngoại Đảng và Nngoại giao Nhà nước xứng đáng là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân, một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

10 trọng tâm công tác của VUFO trong năm 2022
Đoàn chủ tịch tặng cờ thi đua cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đồng Nai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Phú Thọ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.
10 trọng tâm công tác của VUFO trong năm 2022
Đoàn chủ tịch tặng cờ thi đua cho Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, Quỹ Hòa bình và phát triển đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.
10 trọng tâm công tác của VUFO trong năm 2022
Đoàn chủ tịch tặng bằng khen cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tại hội nghị, Đoàn chủ tịch đã tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào
Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào: Hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.
7 trọng tâm trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2022 7 trọng tâm trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2022
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, nhằm triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác NVNONN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, năm 2022, Ủy ban Nhà nước về NVNONN sẽ tập trung triển khai 02 đột phá là công tác đại đoàn kết dân tộc đối với NVNONN và phát huy nguồn lực kiều bào, phục vụ phát triển đất nước. Ngoài ra, Ủy ban sẽ triển khai 7 trọng tâm

In bài viết

Truyền hình