Điện Biên có 21 đội tham gia Hội thi "Dân vận khéo"

08/11/2018 13:31

ĐTO - Sáng 8/11, Ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên khai mạc Hội thi "Dân vận khéo" lần thứ II năm 2018.

Điện Biên có 21 đội tham gia Hội thi "Dân vận khéo"

Tham gia hội thi có 21 đội thi, trong đó 11 đội thuộc khối cơ quan Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 10 đội thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bà Lầu Thị Mại – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Nội dung các phần thi tập trung vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tư tưởng Hồ Chí Minh về quần chúng nhân dân với công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo; Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới... Bên cạnh đó, là những nội dung về kết quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc... tại cơ sở hoặc trong lĩnh vực công tác.

Màn thi chào hỏi của các đội tham gia Hội thi

“Hội thi "Dân vận khéo" nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận đến cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; khuyến khích và nhân rộng các điển hình, mô hình làm công tác " Dân vận khéo". Hội thi cũng là dịp để đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị nói chung và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác dân vận nói riêng được giao lưu, học hỏi, trao đổi những cách làm hay trong công tác dân vận”, bà Lầu Thị Mại nói.                                                                                         

Duy Linh

 

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll