Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV dành 11 ngày cho xây dựng luật

16/05/2018 11:10

TĐO - Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XIV sẽ khai mạc vào ngày 21/5 tới đây, dự kiến kéo dài đến ngày 15/6.

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV dành 11 ngày cho xây dựng luật

Trong đó, theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, thời gian cho xây dựng luật là 11 ngày; giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác là 6,5 ngày; thời gian khai mạc, bế mạc là 1,5 ngày.

Theo dự kiến, kỳ họp sẽ dành ngày thảo luận chung ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước, kinh tế - xã hội, trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Tại kỳ họp tới có 5 dự án luật được rút ra khỏi dự kiến chương trình để tiếp tục hoàn thiện gồm: Luật Hành chính công; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Dân số; Luật Quản lý phát triển đô thị.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án Luật, 1 dự thảo Nghị quyết  và cho ý kiến 8 dự án Luật khác.

Các luật, nghị quyết dự kiến Quốc hội xem xét thông gồm: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng;  Luật Quốc phòng (sửa đổi);  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;  Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch (theo quy trình tại một kỳ họp); Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Các luật dự kiến Quốc hội cho ý kiến gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; Luật Cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

N.L

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll