Cuộc sống người dân Yên Bái qua từng năm không chỉ được nâng cao về vật chất, mà đời sống văn hóa, tinh thần cũng phong phú, đa dạng hơn. Đây là cơ sở để Yên Bái tiếp tục đề ra những giải pháp triển khai thực hiện với mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, chỉ số hạnh phúc người dân tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ.
Nhiều kỳ vọng tại Đại hội Chi Hội người Việt Nam tại Chomutov (Séc) nhiệm kỳ 2022-2026 Nhiều kỳ vọng tại Đại hội Chi Hội người Việt Nam tại Chomutov (Séc) nhiệm kỳ 2022-2026
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho đồng bào dân tộc thiểu số Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tại Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đưa chỉ số hạnh phúc người dân vào nghị quyết để triển khai. Thực tế qua hơn 2 năm thực hiện, chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn hiện đã đạt 62,57%, ở mức 2 - mức khá hạnh phúc.

Yên Bái gần nửa nhiệm kỳ nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân
Nhiều sự kiện văn hóa lớn được tổ chức ở Yên Bái đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân.

Việc đưa chỉ số hạnh phúc của người dân vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xuất phát từ nhận định và triết lý riêng của Yên Bái. Chỉ số này được đánh giá dựa trên mức độ hài lòng của người dân Yên Bái trên 3 tiêu chí chính là: sự hài lòng về cuộc sống (gồm các yếu tố liên quan đến điều kiện sống, việc làm, thu nhập, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, quan hệ với chính quyền...); sự hài lòng về môi trường sống (gồm sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng cảnh quan đô thị, làng xã; giữ gìn môi trường sinh thái, việc bảo vệ môi trường nước và xử lý nước thải, rác thải; việc bảo vệ rừng và môi trường cây xanh...); tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe của người dân.

Trong những năm đầu tiên của nhiệm kỳ, tỉnh Yên Bái đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách riêng của địa phương tương đối toàn diện, phủ kín trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường... Đặc biệt đã quan tâm bố trí nguồn lực và ban hành các chính sách cho phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn.

Yên Bái gần nửa nhiệm kỳ nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân
Người dân Yên Bái phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, mang lại cuộc sống ấm no hơn.

Bên cạnh đó, hàng năm, Tỉnh ủy Yên Bái đều ban hành kế hoạch, theo tinh thần “giao chỉ tiêu, khoán sản phẩm” và “đặt hàng”, phân công cụ thể cho từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Qua đó, từng ngành, từng địa phương phải xác định được các giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài; có kết quả, sản phẩm cụ thể, thể hiện đặc trưng của mỗi ngành, mỗi địa phương.

Ông An Hoàng Linh, Bí thư huyện ủy Yên Bình cho biết, qua triển khai các giải pháp cụ thể, đến nay chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn huyện đạt 63,05%, ở mức khá hạnh phúc.

"Trong từng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thì luôn phải gắn với các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, hướng tới sự hài lòng của người dân trên tất cả các lĩnh vực. Thứ hai là trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo thì luôn phải cố gắng nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, năng động sáng tạo để giải quyết một cách hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng tới sự hài lòng cao nhất của người dân", ông An Hoàng Linh chia sẻ.

Yên Bái gần nửa nhiệm kỳ nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân
Nhiều hộ dân ở vùng cao Yên Bái trở thành tỷ phú.

Xác định nâng cao thu nhập cho người dân, không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn vươn lên làm giàu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc hơn, hai năm qua, Yên Bái đã lồng ghép nhiều chương trình, dự án để người dân tiếp cận được vốn vay, cũng như tiến bộ khoa học để sản xuất kinh doanh. Kết quả là năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,05%, vượt 1,05% so với kế hoạch. Số hộ giàu có tăng đáng kể, trên vùng cao Yên Bái cũng xuất hiện không ít tỷ phú nhờ trồng rừng, trồng quế, chăn nuôi gia súc…

Ông Giàng A Sáu, dân tộc Mông ở thôn Sài Lương 3, xã An Lương, huyện Văn Chấn chia sẻ, nhờ trồng quế mà bà con ở đây đều có cuộc sống từ no đủ đến khá giả: "Cây quế có giá trị, càng làm nhiều thì nhu nhập càng được nhiều. Cứ chịu khó là thành công", ông Giàng A Sáu phấn khởi nói.

Yên Bái gần nửa nhiệm kỳ nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân
Mỗi ngày đến trường với các em học sinh vùng cao Yên Bái là mỗi ngày vui.

Trong quá trình triển khai thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, ở Yên Bái đã xuất hiện một số cách làm, sản phẩm cụ thể, đặc trưng như: 100% thôn, bản, tổ dân phố xây dựng được trên 500 câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc"; mô hình "Bản hạnh phúc" tại các địa phương vùng cao cũng được triển khai thí điểm mang lại những kết quả khả quan; ngành Y tế triển khai phong trào thi đua “Bác sỹ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc” tại tất cả các cơ sở y tế; cán bộ, công nhân viên các cơ quan, đơn vị cũng sôi nổi xây dựng không gian làm việc xanh, lành mạnh, hạnh phúc....

Trong lĩnh vực giáo dục, ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết, qua đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc”, đến nay, toàn tỉnh đã có 165 trường đạt tiêu chuẩn "Trường học hạnh phúc"...

"Ngành sẽ tiếp tục triển khai xây dựng "Trường học hạnh phúc"; thực hiện tốt phong trào thi đua "Thầy cô thay đổi - Trường học hạnh phúc" và các em thực hiện mỗi ngày đến trường là một ngày vui", ông Vương Văn Bằng khẳng định.

Yên Bái gần nửa nhiệm kỳ nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh (bên phải) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chia sẻ về những kết quả của tỉnh đạt được sau hơn 2 năm thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kết thúc năm 2022, kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh cho thấy, chỉ số hạnh phúc của người dân là 62,57%; đạt mức 2 - mức khá hạnh phúc, vượt 1,37% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Mục tiêu năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 63,3% và đến cuối nhiệm kỳ chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ. Từ những kết quả ban đầu đạt được, tỉnh sẽ tiếp tục ban hành các kế hoạch cụ thể về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trong từng năm, trên cơ sở bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân và hướng tới mục tiêu xây dựng “Tỉnh hạnh phúc”.

"Đây cũng là việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ nên tỉnh Yên Bái xác định không cầu toàn mà phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm theo lộ trình và bước đi cụ thể, thận trọng, bài bản", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chia sẻ.

yen bai gan nua nhiem ky nang cao chi so hanh phuc nguoi dan hinh anh 6
Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái là 62,57%; đạt mức 2.

Những kết quả trong gần nửa nhiệm kỳ cho thấy, chỉ số hạnh phúc đã thực sự trở thành động lực, nền tảng tinh thần quan trọng, thể hiện quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ở Yên Bái, vì một mục tiêu chung đó là “tất cả vì hạnh phúc của nhân dân”.

Trường THCS Nguyệt Đức chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục Trường THCS Nguyệt Đức chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục
Xác định chất lượng giáo dục là mục tiêu quan trọng tạo nên sự tin tưởng của phụ huynh, học sinh và uy tín của nhà trường. Những năm qua, Trường THCS Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm, khuyến khích giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học phân hóa theo năng lực học sinh, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, học theo nhóm, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong mỗi giờ học.
Tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số Tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
Chiều 23/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật cho công chức, viên chức các sở Thông tin và Truyền thông và phóng viên, biên tập viên báo, đài Trung ương và địa phương để triển khai Dự án 6-Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
In bài viết

Truyền hình