Sáng 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh”.
Đồng Tháp: GRDP bình quân đầu người đạt trên 54,5 triệu đồng Đồng Tháp: GRDP bình quân đầu người đạt trên 54,5 triệu đồng
Chân dung ông Lê Quốc Phong - người được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Chân dung ông Lê Quốc Phong - người được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng Tháp Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động sáng tạo
Quang cảnh Đại hội

Tại đại hội, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp - thông tin: nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng lòng thực hiện các chủ trương, chính sách, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội; Tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ X đạt kết quả cao.

Đồng Tháp Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động sáng tạo
Ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, có bước phát triển khá toàn diện, xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, nhiều mô hình sản xuất mới được hình thành. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường; quan hệ hợp tác với nhiều nước, vùng lãnh thổ được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm của Đồng Tháp đạt 6,44%; ước tính đến cuối năm 2020, giá trị GRDP ước đạt hơn 87.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,53 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng, tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn liên tục tăng qua các năm, đến cuối năm 2020, ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng bình quân 9,24%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 19,93% (năm 2015 là 17,4%), thương mại - dịch vụ chiếm 45,53% (năm 2015 là 42,7%), nông - lâm - thuỷ sản chiếm 34,54% (năm 2015 là 39,9%).

Du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của Đồng Tháp, tiềm năng du lịch được khai thác ngày càng hiệu quả, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) luôn đứng ở thứ hạng cao và 12 năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước, góp phần thu hút 178 dự án đầu tư trên địa bàn, với tổng vốn đăng ký hơn 18.000 tỷ đồng (có 08 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 1.889 tỷ đồng), nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 4.200 doanh nghiệp.

Đặc biệt, Đồng Tháp là một trong những địa phương thành công với Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng mang lại kết quả tích cực, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Môi trường khởi nghiệp được quan tâm kiến tạo, từng bước tạo được phong trào khởi nghiệp trong nhân dân.

Đồng Tháp Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động sáng tạo
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Minh Chính đánh giá cao Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội; đã được chuẩn bị công phu, khoa học, kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bao quát, toàn diện, khiêm tốn, khách quan, đúng bản chất, có tính xây dựng và tính chiến đấu cao. “Trong 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Tháp đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng và nền văn hóa lịch sử đặc sắc; kế thừa và phát huy có hiệu quả những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật” - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Đồng Tháp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ vừa qua để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục giữ vững, củng cố, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, như lời Bác căn dặn trước lúc đi xa “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển Tỉnh, trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Bên cạnh đó, cần xác định động lực và nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn mới chính là con người, là khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, không sợ hy sinh gian khổ; biến khó khăn, thách thức, sự thiếu thốn, nghèo khổ thành động lực, thành khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, của toàn dân với tinh thần đoàn kết đã được Đảng bộ Đồng Tháp vun đắp trong nhiều nhiệm kỳ qua; tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần vào việc biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, để Đồng Tháp thực sự trở thành “đóa sen hồng” tỏa hương, khoe sắc, vươn lên mãnh liệt trong khu vực và cả nước; nhân dân được ấm no, hạnh phúc, bình yên hơn trong thời gian tới.

Đồng Tháp Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động sáng tạo
Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cạnh đó, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; trong đó, lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục đích. Đặc biệt, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trên cơ sở xây dựng Đồng Tháp thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

“Ngoài việc phát huy nội lực, tỉnh cần chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “tất cả mọi ngành và tất cả mọi người phải đoàn kết thân mật, hợp tác chặt chẽ, như tay với chân, thì công việc mới dễ dàng thành công”- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý.

Dịp này, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 Lê Minh Hoan làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Lê Minh Hoan sinh ngày 19/1/1961; quê quán: xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Lê Minh Hoan đã từng đảm nhận các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Thành ủy thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2010-2015; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động sáng tạo
Ông Phạm Minh Chính kêu gọi các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Tại Đại hội, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương cũng thông tin về việc ông Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, giới thiệu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng Tháp Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động sáng tạo
Đại hội đã quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.
Đồng thời, ông Phạm Minh Chính kêu gọi các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi bão, lũ theo phát động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp: GRDP bình quân đầu người đạt trên 54,5 triệu đồng Đồng Tháp: GRDP bình quân đầu người đạt trên 54,5 triệu đồng

Chiều 12/10, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ ...

Chân dung ông Lê Quốc Phong - người được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Chân dung ông Lê Quốc Phong - người được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn vừa được Bộ Chính Trị chỉ định tham ...

Thanh Hóa, Tây Ninh, Đồng Tháp điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới Thanh Hóa, Tây Ninh, Đồng Tháp điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Các tỉnh Thanh Hóa, Tây Ninh và Đồng Tháp vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự tại địa phương, công bố và trao các quyết ...

In bài viết

Truyền hình