Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 200 cán bộ, đảng viên và quần chúng, trao tặng 400 lá cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện, ngư dân trên địa bàn tỉnh.
Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, bảo vệ ngư dân và chủ quyền trên biển Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, bảo vệ ngư dân và chủ quyền trên biển
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tặng cờ cho ngư dân bám biển Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tặng cờ cho ngư dân bám biển
Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tuyên truyền biển đảo cho ngư dân
Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi tuyên truyền về biển, đảo và phổ biến pháp luật cho ngư dân

Vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo và phổ biến pháp luật cho gần 200 cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Hòn Đất.

Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tuyên truyền biển đảo cho ngư dân
Quang cảnh hội nghị tuyên truyền về biển, đảo

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, cụ thể và thiết thực, Vùng Cảnh sát biển 4 đã thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo và phổ biến pháp luật trên khu vực các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ.

Vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định pháp luật của các quốc gia và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc… Qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân làm ăn trên biển, về ý thức tôn trọng, chấp hành quy định pháp luật của Việt Nam và các nước trong khu vực đối với vấn đề khai thác thủy hải sản và hoạt động trên biển.

Tại huyện Hòn Đất, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; các quy định của pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chủ các phương tiện khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển và ngư dân trên địa bàn.

Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tuyên truyền biển đảo cho ngư dân

Vùng Cảnh sát biển 4 trao và treo cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện, ngư dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Từ ngày 21-22/3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sẽ tiếp tục tuyên truyền biển, đảo và phổ biến pháp luật ở các huyện Kiên Lương, Giang Thành và TP Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang; kết hợp phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trao tặng 400 lá cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện, ngư dân trên địa bàn.

Ngư dân Hà Tĩnh, Đà Nẵng được mùa Ngư dân Hà Tĩnh, Đà Nẵng được mùa "lộc biển", thu nhập 4 triệu/ngày
Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho chiến sỹ và nhân dân vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho chiến sỹ và nhân dân vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk
In bài viết

Truyền hình