Ngày 14/12, tại Thái Bình, ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về công tác đối ngoại nhân dân, hoạt động vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Giao lưu văn hóa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ mở rộng Giao lưu văn hóa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ mở rộng
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Tại buổi làm việc, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã khái quát chung về tình hình kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Thái Bình.

Đến nay, tỉnh Thái Bình đã duy trì và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh và 4 địa phương nước ngoài. Hàng năm, tỉnh tổ chức các đoàn tiếp và đón hàng trăm lượt đoàn vào của các tổ chức phi chính phủ đến thăm, giao lưu hợp tác, khảo sát và thực hiện các dự án. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được tích cực thực hiện, mức bình quân giải ngân nguồn viện trợ trên địa bàn tỉnh những năm qua khoảng 1,2 triệu USD/năm.

UBND tỉnh Thái Bình làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Quỳnh Hoa).

Ông cũng đề nghị VUFO hỗ trợ: kết nối giữa tỉnh Thái Bình và các địa phương của các nước nhằm xúc tiến hợp tác về kinh tế, giáo dục, giao lưu nhân dân; giúp Thái Bình đào tạo nhân lực về đối ngoại nhân dân và vận động phi chính phủ nước ngoài; kết nối với các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài có quê hương ở Thái Bình.

UBND tỉnh Thái Bình làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Quỳnh Hoa).

Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh đánh giá cao những thành tựu tỉnh Thái Bình đạt được trong năm 2022, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Thái Bình thời gian qua. Ông đề nghị tỉnh ban hành kế hoạch/chương trình thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TƯ ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Bình; gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chủ động, linh hoạt trong vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương.

VUFO sẽ hỗ trợ Thái Bình để triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, phục vụ thiết thực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh, tạo điều kiện để các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài triển khai ở địa phương.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng góp tích cực vào thành công Giải thông tin đối ngoại lần thứ VIII Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng góp tích cực vào thành công Giải thông tin đối ngoại lần thứ VIII
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu: Đẩy mạnh vận động nguồn lực thực hiện an sinh xã hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu: Đẩy mạnh vận động nguồn lực thực hiện an sinh xã hội
In bài viết

Truyền hình