Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
14:25 | 03/09/2023 GMT+7

Việt Nam thúc đẩy quyền và cơ hội bình đẳng giới cho người dân tộc thiểu số

aa
Trong bối cảnh Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, với nguyên tắc “Không bỏ ai ở lại phía sau” thì thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi càng cần được quan tâm đặc biệt.
Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người sẽ được tổ chức tại Lai Châu
Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Hiroshima

Việt Nam đã tham gia nhiều công ước quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền của phụ nữ nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng như: Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh (BPFA) và Kết luận chung của Ủy ban Địa vị Phụ nữ.

Chính phủ Việt Nam thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về những kết quả đạt được, đặc biệt trong lĩnh vực bình đẳng giới. Theo Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2020, Việt Nam đứng thứ 87/153 quốc gia được khảo sát trên thế giới về thu hẹp khoảng cách giới; là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất Mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Việt Nam thúc đẩy quyền và cơ hội bình đẳng giới cho người dân tộc thiểu số
Tuyên truyền về bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Việt Nam đã xây dựng khung khổ pháp luật quốc gia về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ khá tiến bộ, bao gồm các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, Luật Bình đẳng giới (2006), Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, 2021 - 2030đều nhằm mục tiêu: “Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước”.

Hiện nay, tại Việt Nam, mọi hành vi phân biệt đối xử đối với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ đều bị cấm, Nhà nước và xã hội đã tạo mọi điều kiện để phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Trong khi ở nhiều nước khác trên thế giới, phụ nữ vẫn đang phải đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình thì ở Việt Nam, Đảng có chủ trương, đường lối, Nhà nước có chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, coi đây là quyền con người cần được tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy, bà Tatiana Pugh Moreno - Đại sứ Venezuela tại Việt Nam chia sẻ và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Ở nước ta, phụ nữ DTTS chiếm 49,9% số người DTTS và chiếm 47,9% lực lượng lao động người DTTS. Do vậy, phụ nữ DTTS có vai trò rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Họ cần được tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để ngày càng khẳng định vị thế, vai trò, tầm quan trọng và có cơ hội được đóng góp cho gia đình, cộng đồng, xã hội, đất nước.

Tại Khoản 5, Điều 7 Chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới trong Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy định: Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hỗ trợ những điều kiện cần thiết để nâng chỉ số phát triển giới đối với các ngành, lĩnh vực và địa phương mà chỉ số phát triển giới thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước, thời gian qua, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành một số chủ trương, chính sách nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng DTTS như: Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025”, Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025” và gần đây nhất là Đề án tổng thể “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030…

Quá trình triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, đề án nói trên đã đạt được một số kết quả khả quan, góp phần nâng cao khả năng tham chính, khả năng tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái DTTS tới các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin; tiếp cận tới các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Về tham chính, trong Quốc hội khoá XV - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có 44 nữ đại biểu Quốc hội là người DTTS, chiếm 49,43% tổng số đại biểu Quốc hội là người DTTS. Trong đó đại biểu nữ trẻ nhất là chị Quàng Thị Nguyệt, sinh năm 1997, người dân tộc Khơ Mú; có cô giáo Nàng Xô Vi, người dân tộc Brâu và đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của dân tộc thiểu số rất ít người là Brâu.. Ngoài ra, còn có các nữ đại biểu thuộc các thành phần dân tộc: Mông, Khmer, Chăm, Tày, Thái, La Chí…

Tỷ lệ phụ nữ người DTTS trúng cử cao vào Quốc hội đã góp phần đưa tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là phụ nữ đạt 30,26%, cao nhất từ Quốc hội khóa VI trở lại đây. Việt Nam được nâng lên đứng thứ 51 trên thế giới, thứ 4 ở Châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội.

Ở các xã vùng DTTS, tỷ lệ cán bộ, công chức là nữ DTTS trong cơ quan Đảng chiếm 6%; trong Hội đồng nhân dân là 7,3%; trong cơ quan hành chính là 11,4% và trong các tổ chức chính trị - xã hội là 15,5%. Đáng chú ý là ở các khu vực, vùng, địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội càng thấp và tỷ lệ đồng bào DTTS sinh sống càng cao thì tỷ lệ cán bộ, công chức là nữ DTTS càng cao. Cụ thể, tỷ lệ nữ DTTS trong tổng số cán bộ, công chức ở khu vực biên giới, nông thôn cao hơn so với tỷ lệ tương ứng ở khu vực thành thị. Tương tự, trong các vùng kinh tế-xã hội thì Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ nữ DTTS trong tổng số cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính và tổ chức chính trị cao nhất cả nước, tiếp theo là Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu khác trong đảm bảo, thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ DTTS, thể hiện qua các số liệu: 78,3% phụ nữ người DTTS có việc làm. Tỷ trọng lao động nữ DTTS có việc làm đã có sự dịch chuyển tích cực từ giảm tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm, thuỷ sản sang tăng tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp, dịch vụ. Các chính sách thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, dịch vụ của Chính phủ đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người DTTS, trong đó có phụ nữ.

15,8% hộ DTTS do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. 6,2% chủ hộ là nữ trong các hộ DTTS được vay vốn với mức vay từ 51 triệu đồng trở lên; ở mức vay dưới 20 triệu đồng, tỷ lệ này là 35%.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, 8,9% phụ nữ người DTTS từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật từ sơ cấp trở lên. Đã có sự đảo ngược về khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục giữa trẻ em trai và trẻ em gái DTTS. Trước đây, trẻ em gái DTTS có tỷ lệ đi học đúng tuổi thấp hơn và tỷ lệ ngoài nhà trường cao hơn trẻ em trai DTTS. Tuy nhiên trong những năm gần đây, xu thế này dần đảo ngược theo hướng trẻ em gái DTTS có tỷ lệ đi học đúng tuổi cao hơn và tỷ lệ ngoài nhà trường thấp hơn trẻ em trai DTTS.

Khoảng 75,1% phụ nữ người DTTS biết đọc, biết viết chữ phổ thông. Trong 5 hình thức bạo lực do chồng/bạn tình gây ra, tỷ lệ phụ nữ DTTS bị bạo lực thể xác và/hoặc bạo lực tình dục và bạo lực tinh thần (trong đời và 12 tháng qua) đều thấp hơn so với tỷ lệ tương ứng của phụ nữ cả nước và phụ nữ Kinh…

Nhằm tiếp tục bảo đảm và thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ DTTS, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới, trong Nghị quyết số 88/QH14 ngày 18/11/2019 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Quốc hội đã thống nhất quan điểm: “Lồng ghép, bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án”.

Đáng lưu ý là nội dung “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam và đảm bảo bình đẳng giới” cũng là hai nội dung mới lần đầu tiên được đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chính phủ cũng đặt ra mục tiêu “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” và phân bổ nguồn lực để thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang phối hợp với Uỷ ban Dân tộc, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Dự án 8 trong Chương trình mục tiêu quốc gia.

Những hoạt động trọng tâm được thực hiện trong Dự án này ở cấp Trung ương gồm: Xây dựng các chương trình truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới trên kênh truyền thông quốc gia (gồm cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc) và tổ chức các sự kiện truyền thông tại cấp trung ương.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn truyền thông thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; tài liệu hướng dẫn tổ chức đối thoại chính sách ở cấp cơ sở; hướng dẫn triển khai các mô hình hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em gái tại vùng đồng bào DTTS; Xây dựng khung giám sát và đánh giá thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tổ chức các hội nghị/hội thảo chia sẻ, vận động nhân rộng mô hình, hoạt động hiệu quả thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nhằm tiếp tục vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS.

Tập huấn xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn về lồng ghép giới cho Hội LHPN các tỉnh, thành; nâng cao năng lực, nhận thức về thực hiện bình đẳng giới cho đại biểu dân cử, nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách hỗ trợ phụ nữ tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ở các cấp Hội địa phương, triển khai các mô hình hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng biên giới: mô hình Tổ truyền thông cộng đồng ứng dụng truyền thông trên nền tảng số; thí điểm Tổ Tiết kiệm vay vốn thôn bản gắn với phát triển sinh kế; Tổ Tiết kiệm vay vốn thôn bản kết nối với các dịch vụ tài chính chính thức; Địa chỉ an toàn tại cộng đồng; Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi…) và thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin cho mô hình sinh kế do phụ nữ DTTS làm chủ (tổ/nhóm/hợp tác xã)…

Tổ chức các hoạt động tập huấn trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp tại địa phương, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. Tổ chức hội thảo/diễn đàn chia sẻ, vận động chính sách tại địa phương quan tâm giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em DTTS; tổ chức các cuộc đối thoại chính sách ở cấp xã và cụm thôn bản đặc biệt khó khăn.

Việt Nam là một trong những quốc gia hoàn thành sớm nhất Mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Song trong thời gian tới, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ nói chung, phụ nữ DTTS nói riêng tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Đại sứ nhân quyền: Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Âu Đại sứ nhân quyền: Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Âu
Từ nhiều thập niên qua, vấn đề nhân quyền luôn được đề cao ở nhiều nước châu Âu cũng như trong Liên minh châu Âu (EU), thể hiện rõ qua các văn bản luật về nhân quyền nói chung và bảo vệ quyền con người nói riêng. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền, nhiều nước châu Âu đã triển khai bổ nhiệm các đại sứ nhân quyền. Đây là một mô hình tốt đáng tham khảo trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về nhân quyền.
Liên hợp quốc cắt giảm hoạt động nhân đạo trên toàn cầu Liên hợp quốc cắt giảm hoạt động nhân đạo trên toàn cầu
Do cạn kiệt tài trợ, Liên hợp quốc buộc phải cắt giảm viện trợ lương thực cho hàng triệu người ở nhiều quốc gia nghèo đói.
Theo dangcongsan.vn
Nguồn:

Tin bài liên quan

"Tiến về phía trước" - Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn

"Tiến về phía trước" - Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn

Sáng ngày 28/11/2023, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Giang và các tổ chức Plan International Việt Nam, CARE Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) tổ chức hội thảo Khởi Động Giai Đoạn II của chương trình “Tiến về phía trước - Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị, Hòa Bình và Hà Giang”. Sự kiện tạo tiền đề cho sự hợp tác giữa các cơ quan liên quan nhằm mang lại sự thay đổi tích cực cho các cộng đồng khó khăn.
"Hãy lên tiếng khi bị bạo lực hoặc nhìn thấy bạo lực"

"Hãy lên tiếng khi bị bạo lực hoặc nhìn thấy bạo lực"

Đó là thông điệp được Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đưa ra tại sự kiện truyền thông Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới “Cùng chung tay, Cùng thay đổi” diễn ra ngày 25/11 tại Hà Nội.
Việt Nam được quốc tế đánh giá cao khi tổ chức tham vấn khuyến nghị chu kỳ IV

Việt Nam được quốc tế đánh giá cao khi tổ chức tham vấn khuyến nghị chu kỳ IV

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Các tin bài khác

Những ngôi nhà ấm tình quân dân

Những ngôi nhà ấm tình quân dân

Những năm qua, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và thực hiện chương trình “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa đã xây tặng hàng chục căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội… cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp các gia đình có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống.
Khủng hoảng khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc học tập của trẻ em gái

Khủng hoảng khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc học tập của trẻ em gái

Mới đây, Plan International đã công bố nghiên cứu “Biến đổi khí hậu và Giáo dục cho Trẻ em gái: Các rào cản, Định kiến giới và Lộ trình tới Hồi phục” cho thấy khủng hoảng khí hậu gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với giáo dục cho trẻ em gái. Kết quả này tương quan với ước tính của Quỹ Malala rằng mỗi năm biến đổi khí hậu sẽ khiến ít nhất 12,5 triệu trẻ em gái ở 30 quốc gia dễ bị tổn thương bởi khí hậu phải dừng đến trường.
Hỗ trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Huế

Hỗ trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Huế

Góp phần khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, các tổ chức, đơn vị đã quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu cho người dân bị ảnh hưởng.
Tổ chức Di cư quốc tế sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Tổ chức Di cư quốc tế sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva mới đây đã có cuộc gặp làm việc với bà Amy Pope, tân Tổng giám đốc Tổ chức Di cư quốc tế (IOM).

Đọc nhiều

Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/11/2023: Sửu gặp vận may công danh nở rộ

Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/11/2023: Sửu gặp vận may công danh nở rộ

Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/11/2023 Sửu đang đi đúng đường đúng hướng, hãy tiếp tục tự tin bước về trước, cơ hội phát triển đang mở ra trước mắt.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 29/11/2023: Tỵ được Thần may mắn che chở làm gì cũng thành công

Tử vi hôm nay 12 con giáp 29/11/2023: Tỵ được Thần may mắn che chở làm gì cũng thành công

Tử vi hôm nay 12 con giáp 29/11/2023 ai đó sẽ đem đến cho Tỵ nguồn năng lượng dồi dào, đầy sức mạnh, giúp cho bạn có thêm nghị lực và sự tự tin khi ...
Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung thường niên lần thứ 48

Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung thường niên lần thứ 48

Chiều 27/11, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã rời quân cảng Vùng 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
Việt kiều hiến kế phát triển vi mạch bán dẫn - Bài 1: Thời cơ

Việt kiều hiến kế phát triển vi mạch bán dẫn - Bài 1: Thời cơ

Đã khá nhiều lần “lỡ duyên” với ngành chế tạo bán dẫn, lần này Việt Nam có cơ hội chín muồi hơn hết. Đây là hi vọng, nguồn cảm hứng lớn của hàng ngàn Việt ...
Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung thường niên lần thứ 48

Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung thường niên lần thứ 48

Chiều 27/11, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã rời quân cảng Vùng 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Chiều 27/11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” tại trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.
Trẻ em vùng biên giới Tây Giang có thêm không gian vui chơi

Trẻ em vùng biên giới Tây Giang có thêm không gian vui chơi

Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Ga Ry (Tây Giang) phối hợp đoàn từ thiện TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức khánh thành và bàn giao khu vui chơi trẻ em tại điểm trường mẫu giáo thôn Ch'Nốc, xã Ch'Ơm (Tây Giang).
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
lan toa tinh yeu am nhac dan toc viet nam nhat ban
den hue tham lang nghe hoa giay thanh tien
gin giu nghe lam non la cua nguoi tay bac ha
nguoi dep belarus me man goi ga mang cut cua viet nam
da nang lop hoc tieng viet danh cho cac sinh vien lao thai lan tai chua tam bao
vua dau bep my christine ha huong dan tre khiem thi lam banh trung thu
Xin chờ trong giây lát...
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
Hợp tác giáo dục mở ra nhiều cơ hội gắn kết thanh niên Việt Nam - Hoa Kỳ
Âm vang những giai điệu Nga
Cầm 200k ăn gì ở Việt Nam
Inoue Keiichi cover ca khúc Chúng ta của hiện tại - Sơn Tùng MTP
The Sydney Morning Herald: Bò cuốn lá lốt là món ăn “ngon nhất hành tinh”
Áo bà ba du lịch ngoại quốc
Gần 1000 sinh viên Việt Nam tham gia Ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc
Làng hoa giấy Thanh Tiên - Huế
Nón lá cọ
Học sinh Hòa Bình chia sẻ cách đem lại "niềm vui" cho môi trường
Tik Tok Iryna Yang
Uỷ ban Hòa bình thành phố Hải Phòng: Nỗ lực đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động
Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất có được cấp lại không? Trình tự việc cấp lại được thực hiện như thế nào?
VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Ngày 27/9, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực VUFO.
Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Từ năm 2024, sân bay Changi của Singapore sẽ triển khai thủ tục nhập cảnh tự động, cho phép hành khách rời khỏi thành phố mà không cần hộ chiếu, chỉ sử dụng dữ liệu sinh trắc học.
Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Thông tin từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông, Vietnam Post sẽ chính thức phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)” từ ngày 27/01/2023 đến ngày 31/12/2024.
Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Chiều 11/01/2023, tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức Lễ Khởi động Dự án “Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.
Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Trước động thái nới lỏng biện pháp phòng chống Covid của cơ quan chức năng Trung Quốc, UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng phương án đón công dân về quê ăn Tết và du khách.
Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Phiên bản di động