Dân ca ta lêu, ca choi và nghệ thuật trình diễn chiêng ba... là một trong những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Hrê ở huyện Ba Tơ. Tuy nhiên, những giá trị văn hóa đó đang dần bị mai một trong đời sống đương đại. Để góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, huyện Ba Tơ đã triển khai nhiều giải pháp để bảo tồn và phát triển, trong đó có việc mở các lớp truyền dạy dân ca, dân nhạc và nhạc cụ truyền thống dân tộc Hrê cho thế hệ trẻ. Báo Quảng Ngãi điện tử, cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân Quảng Ngãi
baoquangngai.vn
In bài viết

Truyền hình