Theo nghị định mới được Chính phủ ban hành, nếu đáp ứng đủ 5 điều kiện, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có thể được vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với thời hạn tối đa 7 năm.
Có gì mới trong đề xuất tính thuế cho doanh nghiệp siêu nhỏ? Giải bài toán tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa LienVietPostBank đẩy mạnh hỗ trợ tài chính toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 10/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Quỹ). Nghị định được coi là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể, theo Nghị định, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn từ Quỹ với mức lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức lãi suất cho vay thương mại thấp nhất này được căn cứ theo so sánh lãi suất của 04 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Với mỗi dự án, phương án, mức cho vay tối đa là 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Với mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổng mức cho vay của Quỹ không quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

doanh nghiep nho va vua sap duoc vay von toi da 7 nam
Có không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn vì thiếu vốn. Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, Nghị định quy định rõ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn từ Quỹ phải đáp ứng đủ 5 điều kiện sau:

Thứ nhất, được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 02 tiêu chí quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng;

Thứ hai, chủ sở hữu doanh nghiệp phải có nguồn vốn ít nhất 20% tổng vốn đầu tư của dự án, phương án sản xuất kinh doanh;

Thứ ba, có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi;

Thứ tư, đáp ứng quy định về bảo đảm tiền vay;

Thứ năm, đảm bảo đủ vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quỹ ủy thác cho các ngân hàng thương mại cho vay trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo các thoả thuận đã ký kết theo quy định tại Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho đến hết thời hạn ủy thác cho vay.

Đồng thời, Quỹ tiếp tục áp dụng chế độ kế toán theo quy định hiện hành đối với Quỹ Đầu tư phát triển địa phương đến khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

doanh nghiep nho va vua sap duoc vay von toi da 7 nam Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức được Quốc hội thông qua

TĐO - Sáng nay (12/6), tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV đã bỏ phiếu thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ ...

doanh nghiep nho va vua sap duoc vay von toi da 7 nam Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được bảo vệ hơn là hỗ trợ

TĐO – Với mong muốn góp ý, hoàn thiện Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng hợp lý, khả thi ...

doanh nghiep nho va vua sap duoc vay von toi da 7 nam Triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2017

TĐO - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2017 sẽ triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa ...

In bài viết

Truyền hình