Năm nay, Liên hoan Âm vang cồng chiêng được tổ chức tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, với các hoạt đồng đặc sắc giới thiệu lịch sử, truyền thống văn hóa các dân tộc và sản phẩm bản địa của đồng bào Cơ Tu, Giẻ Triêng vùng cao Quảng Nam.
Chọn hơn 100 món đặc sản địa phương cho "Bản đồ ẩm thực Việt Nam" Chọn hơn 100 món đặc sản địa phương cho "Bản đồ ẩm thực Việt Nam"
Quảng bá văn hóa Huế qua Tuần lễ Áo dài cộng đồng năm 2022 Quảng bá văn hóa Huế qua Tuần lễ Áo dài cộng đồng năm 2022


vov.vn
In bài viết

Truyền hình