Theo Thông tư 14/2022/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mới đây, từ ngày 12/12, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.
Phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” tại huyện biên giới A Lưới Phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” tại huyện biên giới A Lưới
Ngày 25/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” tại huyện biên giới A Lưới với sự tham gia của gần 150 già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn huyện.
Quảng Ngãi đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4.345 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Quảng Ngãi đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4.345 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
Ngày 03/11, Phó Chủ tịch UBND Quảng Ngãi Võ Phiên chủ trì cuộc họp và cho ý kiến dự thảo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn này tập trung cho các xã thuộc 02 huyện nghèo Sơn Tây và Trà Bồng, sẽ có khoảng 4.345 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng nguồn vốn dự kiến trên 335 tỷ đồng.
Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh
Từ 12/12, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh (Ảnh minh họa).

Thông tư quy định điều kiện được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh là những hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng (bao gồm từ các chương trình này và các chương trình, đề án khác) từ năm 2021 đến thời điểm đề nghị hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh và những hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ căn cứ số đối tượng được hỗ trợ điện thoại thông minh của Chương trình và số lượng đối tượng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh) trên cơ sở số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng tỉnh.

Thứ tự ưu tiên đối với hộ gia đình là: Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng; Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội; Hộ nghèo; Hộ cận nghèo.

Theo đó, chương trình hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hộ gia đình theo một trong hai hình thức sau: Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình (sau đây gọi tắt là gói dịch vụ hỗ trợ kết hợp); Hỗ trợ bằng tiền (nếu hộ gia đình thuộc danh sách được hỗ trợ đã tự mua điện thoại thông minh kể từ ngày 12/12/2022).

Trường hợp hỗ trợ thông qua gói dịch vụ hỗ trợ kết hợp, nội dung hỗ trợ bao gồm kinh phí hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh và kinh phí hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất của Chương trình. Trong đó: Giá điện thoại thông minh do doanh nghiệp cung cấp không được thấp hơn mức hỗ trợ bằng tiền; Mức hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích cho hộ gia đình thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; Trường hợp hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/hộ.

Nếu hộ gia đình mua điện thoại thông minh trên thị trường (trường hợp hộ gia đình nhận hỗ trợ bằng tiền) hoặc mua điện thoại thông minh thông qua gói dịch vụ kết hợp của doanh nghiệp có giá cao hơn mức hỗ trợ từ Chương trình, hộ gia đình tự bổ sung số kinh phí tăng thêm.

Cấp phát hơn 176 tấn gạo cho 6.750 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Cấp phát hơn 176 tấn gạo cho 6.750 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Quảng Trị đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho hơn 3.100 hộ nghèo Quảng Trị đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho hơn 3.100 hộ nghèo
In bài viết

Truyền hình