Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:58 | 07/09/2021 GMT+7
Phú Thọ:

Trường học tại huyện Lâm Thao cần lưu ý gì khi triển khai các khoản thu năm học 2021 – 2022

aa
Các đơn vị không được thực hiện việc thu tiền (kể cả tạm thu) khi chưa thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh. Không quy định mức ủng hộ bình quân kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm… Đây là các nội dung nêu tại văn bản số 1510/UBND-GDĐT hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2021 – 2022 của UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Ông Ngô Đức Sáu – Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã ký hướng dẫn số 1510/UBND-GDĐT ngày 27/8/2021, về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là Hướng dẫn số 1510/UBND-GDĐT).

Theo đó, để đảm bảo việc quản lý, sử dụng các khoản thu được thống nhất, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của người dân, cha mẹ học sinh; UBND huyện Lâm Thao hướng dẫn công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022:

“Thu học phí, thực hiện theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ quy định mức thu học phí năm học 2021 – 2022 đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Phú Thọ.

Thu giá dịch vụ, giá dịch vụ trông giữ xe được thực hiện theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;…”.

Trường học tại huyện Lâm Thao cần lưu ý gì khi triển khai các khoản thu năm học 2021 – 2022

Năm học 2020 - 2021 trường Mầm non Tiên Kiên hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Chủ tịch UBND Lâm Thao khen tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

Không được thu tiền khi chưa thỏa thuận với cha mẹ học sinh

“Đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường trong quá trình thực hiện cần lưu ý: Đối với các khoản thu yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh (CMHS) sau đó mới tổ chức thực hiện.

Các đơn vị không được thực hiện việc thu tiền (kể cả tạm thu) khi chưa thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh…

Việc tiếp nhận nguồn tài trợ, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT- BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”, Hướng dẫn số 1510/UBND-GDĐT nêu rõ.

Các khoản không vận động tài trợ...

Theo điều 3, Thông tư số 16/2018/TT- BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, quy định:

Điều 3. Nội dung vận động và tiếp nhận tài trợ

1. Cơ sở giáo dục được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để thực hiện các nội dung sau: a) Trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục; b) Hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục.

2. Không vận động tài trợ để chi trả: Thù lao giảng dạy; Các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; Thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; Thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các CMHS

UBND huyện Lâm Thao lưu ý các cơ sở giáo dục, “Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh… Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định tại Thông tư 55/2011/TT – BGDĐT.

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau kkhi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán tại các cuộc họp toàn thể CMHS lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện CMHS trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh...

Trưởng ban đại diện CMHS trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện CMHS trường thống nhất ý kiến”, Hướng dẫn số 1510/UBND-GDĐT có ghi.

Thực hiện việc giãn thời gian thu

UBND huyện Lâm Thao giao: Phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm, thực hiện đầy đủ chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định (nếu có). Báo cáo, đề xuất với UBND huyện có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với Thủ trưởng những cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện thu, chi không đúng quy định.

Công bố số điện thoại đường dây nóng để người học, CMHS và nhân dân kịp thời phản ánh hiện tượng thu, chi không đúng quy định…

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp các khoản…

Theo điểm b, khoản 4, điều 10, Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/ 2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11/ 2011 của Bộ GD&ĐT, quy định:

Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

4. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường;

Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;

Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường;

Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;

Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;

Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Phải nộp tiền vào Kho bạc hoặc Ngân hàng để quản lý thu, chi

UBND huyện Lâm Thao yêu cầu, “Trung tâm GDNN-GDTX, các trường MN, TH, THCS thuộc huyện: …Tất cả các khoản thu, chi của các cơ sở giáo dục đều phải được mở số sách kế toán để theo dõi, quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu có)…

Đối với các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản thu khác đơn vị phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại để quản lý thu, chi;…

Các khoản thu, chi phải đúng đối tượng, định mức, chế độ và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ và thực hiện việc quyết toán, báo cáo tài chính theo quy định hiện hành… Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu, chi sai quy định…”, Hướng dẫn số 1510/UBND-GDĐT nêu rõ.

Không bắt buộc phụ huynh phải ủng hộ xã hội hóa

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Nhuyễn Thị Quỳnh Lan – Hiệu trưởng trường Mầm non Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết: “ Năm nay, Ủy ban huyện Lâm Thao có văn bản hướng dẫn thu, chi sớm, rất thuận lợi cho nhà trường lập kế hoạch, dự kiến các khoản thu. Hiện, nhà trường đang xây dựng kế hoạch các khoản thu, chi năm học 2021 – 2022; dự kiến trong tháng 9 này hoàn thiện trình UBND xã và Phòng giáo dục cho chủ trương, sau đó nhà trường mới triển khai họp phụ huynh học sinh”.

“Năm học này, nhà trường dự kiến vận động xã hội hóa giáo dục: xây cống rãnh, đổ bê khu vực cổng trường và sau lớp học; hỗ trợ các hoạt động giáo dục…tổng số tiền dự kiến vận động khoảng 200 triệu đồng.

Nhà trường không ấn định, không bình quân mức thu xã hội hóa giáo dục; phụ huynh học sinh tự nguyện ủng hộ, có bao nhiêu tiền thì ủng hộ bấy nhiêu, không bắt buộc phải ủng hộ. Nếu phụ huynh học sinh không ủng hộ cũng được, không sao cả…”, Hiệu trưởng trường Mầm non Tiên Kiên cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Lan tươi cười nhấn mạnh.

Trường học tại huyện Lâm Thao cần lưu ý gì khi triển khai các khoản thu năm học 2021 – 2022
Cô giáo Nhuyễn Thị Quỳnh Lan – Hiệu trưởng trường Mầm non Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trao đổi với phóng viên.

Về thu, chi kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Lan – Hiệu trưởng trường Mầm non Tiên Kiên thông tin: “Năm học 2021 – 2022, trường có 400 HS, dự kiến năm học này, thu quỹ Ban đại diện CMHS nhà trường 50.000đ/1hs để chi cho các hoạt động trực tiếp của Ban đại diện CMHS nhà trường. Quỹ này, do Ban đại diện CMHS nhà trường quản lý thu, chi.

Theo hướng dẫn của Ủy ban huyện Lâm Thao, không bình quân mức nộp tiền quỹ Ban đại diện CMHS nhà trường, không bắt buộc phải nộp. Nếu CMHS không nộp cũng không sao”.

“Đến nay ngày 6/9, nhà trường chưa thu tiền, kể cả tạm thu bất kỳ khoản đóng góp nào của học sinh năm học 2021 – 2022”, Hiệu trưởng trường Mầm non Tiên Kiên Nguyễn Thị Quỳnh Lan khẳng định.

Không thu tiền trả lương giáo viên

Hiệu trưởng trường Mầm non Tiên Kiên cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Lan chia sẻ: “Năm học 2021 – 2022, nhà trường thiếu giáo viên, nên nhà trường phải ký hợp đồng thuê 3 giáo viên để đứng lớp, các giáo viên này chưa được đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, nhà trường không phải thu tiền của học sinh để chi trả lương cho các giáo viên hợp đồng này; do nguồn thu từ học phí đủ để chi trả”.

Trường học tại huyện Lâm Thao cần lưu ý gì khi triển khai các khoản thu năm học 2021 – 2022
Cơ sở vật chất lớp học trường Mầm non Tiên Kên khang trang, sạch đẹp.

“Còn, năm học 2020 – 2021 cũng thiếu giáo viên, nhà trường phải ký hợp đồng với 6 giáo viên; nhà trường có thu 40.000đ/1hs/1 tháng để chi trả lương cho 6 giáo viên hợp đồng này và đóng bảo hiểm xã hội cho 11 giáo viên…”, cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Lan - Hiệu trưởng trường Mầm non Tiên Kiên thông tin thêm.

Cũng theo cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Lan, năm học 2020 – 2021, trường Mầm non Tiên Kiên có 466 học sinh, năm học này nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, được Chủ tịch UBND Lâm Thao khen tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới
Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học & THCS Kinh Kệ (huyện Lâm Thao) và trường Tiểu học Phú Nham (huyện Phù Ninh), tỉnh Phú Thọ đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục dạy HS lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, trường Tiểu học và THCS Kinh Kệ thu tốt 160.000đ/1 hs/1 tháng tiền học buổi 2 (2 buổi/ngày) HS lớp 1; còn trường Tiểu học Phú Nham không thu tiền học buổi 2 HS lớp 1.
Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp
Năm học 2020 – 2021, trường TH Chính Nghĩa và trường TH Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng các điều kiện: đảm bảo cơ sở vật chất phòng học; đủ thiết bị dạy học; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/ lớp…để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với HS lớp 1. Bên cạnh đó, trường TH Chính Nghĩa thu tốt tiền hỗ trợ học buổi chiều HS lớp 1 là 140.000đ/1hs/1 tháng; còn trường TH Tiên Cát không thu tiền học buổi chiều HS lớp 1.
Lùm xùm các khoản thu chi tại trường Tiểu học Phong Phú Lùm xùm các khoản thu chi tại trường Tiểu học Phong Phú
Theo đơn phản ánh của phụ huynh học sinh trường Tiểu học Phong Phú, huỵên Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có một số khoản thu không hợp lý như tiền: ủng hộ; lao động, vệ sinh; quét lớp…nhà trường chưa trả lại tiền bảo vệ đã thu năm học 2018 – 2019.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cần Thơ đưa mô hình Câu lạc bộ bóng đá phong trào không cạnh tranh của NFF vào trường học

Cần Thơ đưa mô hình Câu lạc bộ bóng đá phong trào không cạnh tranh của NFF vào trường học

UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt khoản viện trợ “Phát triển mô hình Câu lạc bộ bóng đá cộng đồng không cạnh tranh, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong trường học trên địa bàn TP Cần Thơ” do Tổ chức The Football Association of Norway (NFF) tài trợ.
Khai trương Góc không gian văn hóa Hàn Quốc tại Phú Thọ

Khai trương Góc không gian văn hóa Hàn Quốc tại Phú Thọ

Ngày 5/10/2023, Trường Đại học Hùng Vương long trọng tổ chức Khai trương “Góc Hàn Quốc” (KOREA CORNER) - phi dự án thuộc Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội tài trợ và đặt địa điểm tại Nhà trường.
Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ kỷ niệm 10 năm thành lập

Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ kỷ niệm 10 năm thành lập

Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập (1/10/2013-1/10/2023).

Các tin bài khác

Lộ trình, lịch trình xe buýt Tuyên Quang mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Lộ trình, lịch trình xe buýt Tuyên Quang mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Danh sách, lộ trình, lịch trình xe buýt Tuyên Quang mới nhất, chi tiết nhất năm 2024 được cập nhật trên Thời Đại.
Lộ trình, lịch trình xe buýt Hà Nam mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Lộ trình, lịch trình xe buýt Hà Nam mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Danh sách, lộ trình, lịch trình xe buýt Hà Nam mới nhất, chi tiết nhất năm 2024 được cập nhật trên Thời Đại.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 10/12/2023: Sửu Dần vượng nhân duyên

Tử vi hôm nay 12 con giáp 10/12/2023: Sửu Dần vượng nhân duyên

Tử vi hôm nay 12 con giáp 10/12/2023 mối quan hệ với mọi người rất hòa nhã tốt đẹp. Bản mệnh đi tới đâu cũng được quý mến và gây ấn tượng tích cực bằng sự chân thành và duyên dáng của mình.
Nhiệt độ năm 2024 dự báo tiếp tục nắng nóng, vượt ngưỡng 1,5 độ C

Nhiệt độ năm 2024 dự báo tiếp tục nắng nóng, vượt ngưỡng 1,5 độ C

Cơ quan Khí tượng Anh (Met) ngày 8/12 nhận định nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể ghi nhận mức tăng tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C trong năm tới.

Đọc nhiều

Lộ trình, lịch trình các tuyến xe buýt Hưng Yên mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Lộ trình, lịch trình các tuyến xe buýt Hưng Yên mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Danh sách, lộ trình, lịch trình các tuyến xe buýt Hưng Yên mới nhất, chi tiết nhất năm 2024 được cập nhật trên Thời Đại.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 9/12/2023: Ngày cuối tuần khởi sắc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 9/12/2023: Ngày cuối tuần khởi sắc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 9/12/2023 may mắn đến với hầu như tất cả. Cùng đón nhận nhé.
Con số may mắn hôm nay 9/12/2023 12 con giáp: Cuối tuần ngập tràn may mắn

Con số may mắn hôm nay 9/12/2023 12 con giáp: Cuối tuần ngập tràn may mắn

Con số may mắn hôm nay 9/12/2023 12 con giáp sẽ bao gồm những số nào? Hôm nay sẽ là một ngày đại thắng của cả 12 con giáp.
Chuyện “đi sứ” thời hội nhập: Kinh nghiệm hữu ích cho thế hệ ngoại giao trẻ

Chuyện “đi sứ” thời hội nhập: Kinh nghiệm hữu ích cho thế hệ ngoại giao trẻ

Ngày 8/12 tại Hà Nội, phát biểu trong buổi Lễ ra mắt cuốn sách “Chuyện “đi sứ” thời hội nhập” (Hồi ức của các đại sứ), các vị Đại sứ - những nhà ngoại giao ...
Khai mạc Chợ phiên dược liệu - gia súc và các sản phẩm OCOP biên giới

Khai mạc Chợ phiên dược liệu - gia súc và các sản phẩm OCOP biên giới

Tối 8/12, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) khai mạc Chợ phiên dược liệu - gia súc và các sản phẩm OCOP biên giới năm 2023.
Những chuyến tàu thắm tình hữu nghị vì hòa bình, ổn định trên biển

Những chuyến tàu thắm tình hữu nghị vì hòa bình, ổn định trên biển

Với mục tiêu tối thượng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, hòa bình, ổn định trên biển, những năm qua, Hải quân nhân dân Việt Nam không ngừng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, trong đó, việc cử những con tàu vượt biển đến thăm hữu nghị các nước, không những tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ chuyên môn, học tập, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.
Việt Nam nhấn mạnh cần giải quyết tranh chấp biển bằng các biện pháp hoà bình theo UNCLOS

Việt Nam nhấn mạnh cần giải quyết tranh chấp biển bằng các biện pháp hoà bình theo UNCLOS

Ngày 6/12, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ khóa 78 đã tiến hành họp phiên toàn thể về đại dương và luật biển.
Xin chờ trong giây lát...
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trả lời báo chí liên quan tới Luật Nhà ở sửa đổi.
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - đánh giá về vai trò của báo chí trong Đại hội Công đoàn lần thứ XIII
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - nói về đề xuất tăng ngày nghỉ dịp Quốc Khánh
Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khoá 13 ra mắt Đại hội
Công đoàn kiến nghị giảm giờ làm việc bình thường xuống dưới 48 giờ/tuần
Ông Trâu Chấn - Thư ký, Ban Thư ký Tổng Công hội Trung Quốc - trả lời phỏng vấn tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Những kỳ vọng và kiến nghị của đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp đoàn đại biểu của Tổng Công hội Trung Quốc.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại Trung tâm thảo luận số 04, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Cộng đồng người Việt được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe tại Israel
Trẻ em Việt Nam với Internet
Lễ giỗ bà Phi Yến
Khai mạc diễn đàn “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”
Đội huỷ nổ bom mìn lưu động NPA/RENEW phá huỷ đạn pháo trả lại màu xanh cho đất
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
Phiên bản di động