Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
17:13 | 05/04/2022 GMT+7

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia đối với vùng dân tộc thiểu số ngay trong tháng 4/2022

aa
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để có thể triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngay trong tháng 4/2022.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Triển khai Chương trình MTQG đối với vùng dân tộc thiểu số ngay trong tháng 4/2022
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu, trước mắt, cần khẩn trương hoàn thiện và ban hành Nghị định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong tuần đầu tháng 4/2022 - Ảnh: VGP

Quyết sách mang tính lịch sử

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Thường trực đưa ra tại Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, diễn ra sáng 5/4 tại tỉnh Sóc Trăng.

Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều đánh giá vùng dân tộc thiểu số và miền núi có vị trí quan trọng, mang tầm chiến lược về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, địa bàn sản xuất khó khăn, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, luôn phải gánh chịu ảnh hưởng của biến đối khí hậu, lại xa thị trường trung tâm, kết cấu hạ tầng còn thiếu thốn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có khoảng cách phát triển, mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn so với mặt bằng chung; lực lượng lao động hầu hết là lao động phổ thông…

Trong bối cảnh đó, các đại biểu đều đánh giá Chương trình MTQG có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vốn chiếm 14,7% dân số cả nước, trên 7% dân số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với đồng bào sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, một quyết sách mang tính lịch sử, cách mạng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình được ban hành nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong giai đoạn vừa qua, bố trí nguồn lực đủ mạnh, tập trung đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở phát huy thế mạnh và nội lực của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Với số vốn 137.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết nhất cho những địa bàn khó khăn nhất, của những dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, đáp ứng mong mỏi của nhân dân cũng như đồng bào các dân tộc thiểu sổ.

Đồng thời Chương trình kỳ vọng sẽ phát huy sự chủ động, sáng tạo và ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm khơi dậy và đánh thức sức mạnh nội lực để đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng được nâng cao.

Hội thảo cũng đã nghe đại diện các bộ, ngành Trung ương cập nhật việc ban hành văn bản hướng dẫn và đôn đốc việc lập kế hoạch, chuẩn bị tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình, trong đó có chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình; quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình; hướng dẫn triển khai tực hiện một số dự án, tiểu dự án; hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình.

Các tham luận tại Hội thảo tập trung nêu rõ những khó khăn, thách thức trong việc tổ chức triển khai các nội dung của Chương trình, trong đó nổi bật là Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trình độ lao động thấp hơn so với bình quân lao động của cả nước, tỉ lệ lao động làm việc tại doanh nghiệp qua đào tạo chiếm 56,1% so với mức bình quân của cả nước là 70,3%...

Triển khai Chương trình MTQG đối với vùng dân tộc thiểu số ngay trong tháng 4/2022
Kết quả Hội thảo hôm nay tiếp tục khẳng định sự phối hợp rất chặt chẽ, sự thống nhất cao trong hành động giữa Quốc hội và Chính phủ, giữa các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành trung ương và đặc biệt là vai trò quan trọng của các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách dân tộc ở cơ sở - Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc thiểu số tập trung sống ở vùng cao, vùng có đồi núi hoặc những vùng có độ phì nhiêu của đất thấp, tập quán canh tác còn mang tính truyền thống, chậm chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; tỉ lệ hộ nghèo trên tổng số hộ nghèo của các địa phương còn cao…

Các địa phương đều nhấn mạnh sự cần thiết phải chú trọng đầu tư bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch bền vững như một trong những sinh kế quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách bền vững.

Hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để triển khai ngay Chương trình trong tháng 4

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội thảo, một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân tộc và chính sách dân tộc cũng như những khó khăn, thách thức trong việc phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết quả Hội thảo hôm nay tiếp tục khẳng định sự phối hợp rất chặt chẽ, sự thống nhất cao trong hành động giữa Quốc hội và Chính phủ, giữa các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành trung ương và đặc biệt là vai trò quan trọng của các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách dân tộc ở cơ sở.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Ủy ban Dân tộc tổng hợp, nghiên cứu tất cả ý kiến, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia để có định hướng, chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tổ chức triển khai, bố trí nguồn lực nhằm triển khai Chương trình hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ủy ban Dân tộc, Bộ KH&ĐT, các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp tốt với nhau hơn nữa, quyết tâm hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị để có thể triển khai thực hiện Chương trình ngay trong tháng 4 năm 2022.

Trước mắt, cần khẩn trương hoàn thiện và ban hành Nghị định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong tuần đầu tháng 4/2022.

Các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, bám sát và đồng hành cùng các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các Chương trình, bảo đảm có những kết quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đồng bào.

Dự kiến năm 2022 sẽ giao kế hoạch vốn cho Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 14.400 tỷ đồng (gồm 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư và 5.429 tỷ đồng vốn sự nghiệp) và từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 8 tháng. Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao nhất để tập trung nguồn lực, công sức, trí tuệ để triển khai tổ chức thực hiện Chương trình, phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao, đặc biệt lưu tâm tới các giải pháp lồng ghép về nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án khác để thực hiện nội dung có cùng mục tiêu trên cùng một địa bàn bảo đảm tránh chồng chéo, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ KH&ĐT cùng với Bộ NN&PTNT, Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban Dân tộc tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan chủ dự án thành phần, các địa phương để kịp thời hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Các địa phương phải nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa và tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt vừa chủ động phòng, chống dịch COVID19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, bám sát thực tiễn, các cấp ủy chính quyền địa phương phát huy chủ động, sáng tạo, chỉ đạo tổ chức triển khai lồng ghép các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các chương trình mục tiêu quốc gia khác và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong 2 năm 2022 - 2023.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý Chương trình được phân cấp, phân quyền đến tất cả 53 tỉnh, thành có đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy các địa phương phải nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện cùng lúc cả ba Chương trình MTQG.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực chúc đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 an yên, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng là người dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, bản sắc văn hóa tốt đẹp và truyền thống yêu nước; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội./.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn khắc phục hậu quả mưa lớn bất thường tại miền Trung Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn khắc phục hậu quả mưa lớn bất thường tại miền Trung
Ngày 1/4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương về tình hình thiên tai tại các tỉnh miền Trung và các biện pháp khắc phục.
Chủ xe VF e34 háo hức với hành trình 100 xe điện chinh phục địa đầu cực Đông Bắc Tổ quốc Chủ xe VF e34 háo hức với hành trình 100 xe điện chinh phục địa đầu cực Đông Bắc Tổ quốc
"Hey VinFast - Tôi đăng kí", "Quá đã", "Có ai muốn đi chung không", "Khi nào có caravan tới chỗ tôi, tôi sẽ đi cả gia đình"... Rất nhiều cung bậc cảm xúc được các chủ xe VF e34 chia sẻ trên các diễn đàn sau khi thông tin về chuyến caravan xe điện đầu tiên của VinFast được công bố.
Theo Báo Chính phủ/VGP
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kiên Giang: đề xuất hỗ trợ người dạy chữ Khmer và chữ Hoa

Kiên Giang: đề xuất hỗ trợ người dạy chữ Khmer và chữ Hoa

Thảo luận dự thảo nghị quyết về hỗ trợ người dạy chữ Khmer tại các cơ sở tôn giáo và chữ Hoa tại các điểm dạy chữ Hoa do Hội Tương tế người Hoa tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, các đại biểu Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhận định việc ban hành chính sách hỗ trợ là cần thiết, chính đáng.
Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024

Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ) Trịnh Thị Thủy cho biết, Bộ vừa ban hành Quyết định kèm kế hoạch tổ chức “Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024”.
Australia hỗ trợ cho 30.000 phụ nữ tỉnh Lào Cai, Sơn La nâng cao hiệu quả kinh tế

Australia hỗ trợ cho 30.000 phụ nữ tỉnh Lào Cai, Sơn La nâng cao hiệu quả kinh tế

Ngày 9/5/2024, tỉnh Lào Cai, tỉnh Sơn La cùng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã khởi động Giai đoạn 2 Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua Nâng cao hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp và du lịch (GREAT).

Các tin bài khác

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước thuộc Tổ chức các quốc gia Turkic

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước thuộc Tổ chức các quốc gia Turkic

Ngày 16/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ các nước thuộc Tổ chức các quốc gia Turkic gồm Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan Kanat Tumysh và Đại sứ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Korhan Kemik.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm cùng Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm cùng Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, chiều 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Khoảng 14h40 chiều 12/7 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm đã được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.
Phó Thủ tướng Campuchia: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng của mối quan hệ mật thiết ở cấp cao nhất giữa hai nước

Phó Thủ tướng Campuchia: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng của mối quan hệ mật thiết ở cấp cao nhất giữa hai nước

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12-13/7/2024.

Đọc nhiều

Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán vàng miếng lên 79 triệu đồng/lượng

Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán vàng miếng lên 79 triệu đồng/lượng

Sau hơn 1 tháng giữ nguyên giá bán vàng miếng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phải điều chỉnh tăng lên trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tiếp tăng, chinh phục các mức kỷ lục mới.
Hà Nội: Quyền lợi BHYT của người dân khi khám chữa bệnh ở quận/huyện khác nơi đăng ký ban đầu ra sao?

Hà Nội: Quyền lợi BHYT của người dân khi khám chữa bệnh ở quận/huyện khác nơi đăng ký ban đầu ra sao?

Nhiều ý kiến thắc mắc gửi về BHXH thành phố Hà Nội về nội dung sau: Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh ở quận, huyện khác nơi đăng ký ban đầu? có được cộng nối thời gian tham gia BHXH tự nguyện với BHXH bắt buộc?
Cuộc thi “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu”: Sân chơi sáng tạo của sinh viên ngành du lịch

Cuộc thi “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu”: Sân chơi sáng tạo của sinh viên ngành du lịch

Sau vòng sơ khảo và bán kết đầy cạnh tranh, ngày 17/7, chung kết Cuộc thi “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu” đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. 7 đội thi lọt vào vòng chung kết đã mang đến những màn “trình diễn” đặc sắc - đầy hứng khởi, tiếp thêm động lực cho nhiều sinh viên khác đang theo học ngành du lịch.
Tuổi Mậu Dần 1998 có nên sinh con năm 2025 không?

Tuổi Mậu Dần 1998 có nên sinh con năm 2025 không?

Năm Ất Tỵ 2025 thường được gọi là Xuất Huyệt Chi Xà (Rắn rời hang). Bé sinh năm này sẽ có mệnh Phú Đăng Hỏa. Tuổi Mậu Dần 1998 có nên sinh con năm 2025 không?
Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Sáng 19/7/2024, tại TP Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019 - 2024.
Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng khu vực giữa Biển Đông

Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng khu vực giữa Biển Đông

Sáng 17/7 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Đại sứ Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm Trưởng đoàn, đã chính thức nộp Hồ sơ đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở Khu vực Giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa Liên Hợp Quốc (CLCS).
Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn thăm, giao lưu với hải quân Indonesia

Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn thăm, giao lưu với hải quân Indonesia

Ngày 17/7, tàu buồm 286-Lê Quý Đôn, Hải quân nhân dân Việt Nam đã đến Surabayar, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với hải quân Indonesia kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho cán bộ, chiến sỹ, học viên trên tàu.
ghi nhan dong gop cua dai su thuy dien tai viet nam cho quan he huu nghi hai nuoc
bo doi hai quan vung 5 cuu tau ca ngu dan mac can
dong dien yoga huong den mot the gioi hoa binh va huu nghi
ra mat sach uy ban viet nam doan ket va hop tac a phi my latinh nhung chang duong nhung nguoi ban
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Phiên bản di động