Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
10:36 | 22/11/2023 GMT+7

Trí thức kiều bào ngày càng khẳng định vị thế trong môi trường tri thức toàn cầu

aa
Với tiềm lực rất lớn về nhân lực, vật lực và chất xám, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vừa là ngoại lực, cũng là nội lực thúc đẩy phát triển của đất nước.
Bình Phước tặng quà cho bà con kiều bào, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia và Lào
3 công tác trọng tâm về thu hút nguồn lực kiều bào trong ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn
Trí thức kiều bào ngày càng khẳng định vị thế trong môi trường tri thức toàn cầu
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí về công tác thu hút nguồn lựckiều bào, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng, cần tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong công tác huy động nguồn lực quan trọng này, hòa vào sức mạnh tổng hợp của dân tộc, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Xin Thứ trưởng khái quát tình hình trí thức người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay?

Theo ước tính, trong tổng số gần 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay, số lượng người có trình độ đại học trở lên chiếm khoảng 10%, tương đương 600 nghìn người, gồm hai bộ phận là trí thức từ trong nước ra nước ngoài học tập, làm việc và trí thức là con em các thế hệ của người Việt ở sở tại. Trong hầu hết các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, khoa học hiện đại, từ điện tử, sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, tin học đến hàng không, vũ trụ, hải dương…, đều có chuyên gia người Việt Nam tham gia nghiên cứu, làm việc.

Trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, trí thức kiều bào đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng, giúp chuyển giao kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, huy động các nguồn lực quốc tế vào Việt Nam, đào tạo đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam.

Đặc biệt, những năm gần đây, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tăng cường kết nối trên phạm vi khu vực, toàn cầu, tạo ra các cơ chế làm việc, hợp tác linh hoạt cho các chuyên gia trong và ngoài nước khi tham gia vào các dự án, chương trình nằm trong chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đang và sẽ tiếp tục gia tăng về số lượng, đa dạng hơn về lĩnh vực, ngày càng khẳng định được chỗ đứng, vị thế trong môi trường tri thức toàn cầu. Thế hệ trẻ với tư duy sáng tạo đang thay thế dần lớp người lớn tuổi, là động lực to lớn đóng góp cho nước sở tại và nước nhà.

Với số lượng đông đảo, làm việc ở nhiều nước có trình độ cao về khoa học công nghệ và kinh tế, được đào tạo trong môi trường phát triển, cạnh tranh, thông tin cập nhật, chuyên gia, trí thức kiều bào là vốn quý. Trong bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ ngày càng đóng vai trò then chốt đối với phát triển và sức mạnh của mỗi quốc gia, việc huy động tốt nguồn lực tri thức của người Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần giúp đất nước phát triển, đặc biệt trên các lĩnh vực về khoa học - công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Triển khai thực hiện Kết luận số 12/KL-TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Thứ trưởng có thể chia sẻ về công tác thu hút nguồn lực kiều bào trong thời gian qua?

Hai năm qua, từ khi Kết luận số 12/KL-TW ra đời và được tích cực triển khai, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, công tác phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, được thực hiện đồng bộ, đạt được những thành tựu bước đầu rất đáng khích lệ.

Trước hết, nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước không ngừng được nâng cao.

Năm 2022, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh truyền thông Kết luận số 12/KL-TW đến toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở đó, năm 2022 - 2023, các ban, bộ, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề hoặc có nội dung về phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng thành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch hành động, đề án trong từng lĩnh vực.

Công tác kết nối nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước ngày càng được chú trọng với hình thức, nội dung đa dạng, đổi mới, sáng tạo thực chất với mục đích là khơi thông nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài đối với quê hương đất nước. Nhiều hội thảo, hội nghị chuyên đề lấy ý kiến kiều bào về các vấn đề phát triển; diễn đàn, chương trình xúc tiến thương mại đầu tư; giải đáp, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho kiều bào khi về địa phương hợp tác… được thường xuyên tổ chức.

Riêng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã chủ trì, phối hợp tổ chức khoảng 30 hội nghị, hội thảo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đóng góp ý kiến cho Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình phát triển; tham mưu, tư vấn chính sách hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề nổi lên trong thời gian qua như năng lượng sạch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo...

Trong lĩnh vực kinh tế, tính đến tháng 10/2022, kiều bào từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư 385 dự án FDI tại 42/63 tỉnh, thành ở Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,72 tỷ USD. Bên cạnh đó còn có nguồn vốn đầu tư của kiều bào về nước theo các hình thức gián tiếp khác hoặc theo hình thức đầu tư trong nước (chưa được thống kê riêng).

Kiều hối tiếp tục là điểm sáng trong công tác phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Năm 2022, theo Ngân hàng Thế giới, tổng lượng kiều hối về Việt Nam đạt gần 19 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Vai trò của kiều bào trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, kết nối giao thương, sức mạnh mềm… ngày càng rõ nét. Triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, với định hướng “xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm”, Bộ Ngoại giao đã phát huy tốt vai trò kết nối nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài với địa phương, thông qua nhiều sự kiện nổi bật: Hội nghị “Chuyên gia kiều bào góp ý Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (tháng 8/2022); Đoàn gần 60 doanh nhân kiều bào từ Thái Lan về nước kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại các địa phương (tháng 7/2022); Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều châu Âu lần thứ 12 tại Hungary và Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản (tháng 9 - 10/2023)...

Bên cạnh kết quả đã đã được, công tác thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua vẫn chưa phát huy tối đa tiềm năng to lớn của kiều bào; sự kết nối và duy trì quan hệ giữa trí thức, doanh nhân kiều bào với trong nước chưa thực sự vững chắc, khiến kiều bào chưa phát huy được hết thế mạnh của mình; thiếu các chương trình, dự án khả thi thu hút chuyên gia, trí thức kiều bào hợp tác làm việc; kiều hối chưa tập trung vào đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của đất nước cũng như của các ngành, nghề.

Theo Thứ trưởng, trong thời gian tới, cần có các chính sách đột phá nào để thu hút hiệu quả hơn nữa nguồn lực kiều bào, đặc biệt nguồn lực cho các ngành khoa học công nghệ mũi nhọn, để đóng góp cho sự phát triển của đất nước?

Tiềm lực của kiều bào ta cả về nhân lực, vật lực, chất xám còn rất lớn, có thể coi là ngoại lực và cũng là nội lực thúc đẩy phát triển của đất nước. Chúng ta cần thực sự nhận thức đúng về vị trí, vai trò của nguồn lực kiều bào trong sự nghiệp phát triển đất nước, coi kiều bào mạnh cũng là đất nước mạnh và ngược lại. Cần tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong công tác huy động nguồn lực quan trọng này, hòa vào sức mạnh tổng hợp của dân tộc, nhằm đạt được mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Có thể nêu một số nhóm biện pháp lớn như cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai cơ chế, chính sách về thu hút, tuyển chọn, trọng dụng trí thức, chuyên gia kiều bào.

Theo đó, cần rà soát, có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai quy định về khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động trên mọi lĩnh vực tại Việt Nam, đặc biệt những lĩnh vực cần ưu tiên đặc biệt cho phát triển như khoa học - công nghệ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, mạnh dạn trao quyền, mở rộng phân cấp và tăng tính tự chủ cho các bộ, ngành, địa phương, cơ sở... có nhu cầu sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc.

Bên cạnh đó, cần chú trọng tạo dựng môi trường làm việc, nghiên cứu khoa học thực sự chuyên nghiệp, hiện đại, ngang tầm, để từ đó chiêu mộ những nhân tài, chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc lâu dài, góp phần nâng cao năng lực nội sinh về khoa học, công nghệ của đất nước. Có chiến lược đầu tư cho một số trung tâm trong các lĩnh vực ưu tiên, với vai trò là đầu mối kết nối với các trung tâm nghiên cứu xuất sắc trên thế giới và là đầu tàu nhằm cải tiến nền khoa học công nghệ nước nhà.

Mỗi địa phương, bộ, ngành cần dựa trên đặc điểm và nhu cầu thực tiễn để xây dựng chiến lược và chính sách linh hoạt nhằm trọng dụng nguồn nhân lực tài năng phù hợp; có chính sách sử dụng hiệu quả những lao động có kỹ năng, tay nghề được tu nghiệp tại các nước phát triển; mạnh dạn tin dùng và tạo cơ hội cho các tài năng trẻ, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ các nước trở về.

Ngoài ra, cần đầu tư nguồn lực tài chính cho việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án phục vụ thu hút nguồn lực kiều bào gồm xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ cho các chuyên gia, trí thức về nước làm việc; thành lập một số trung tâm xuất sắc theo chuẩn mực quốc tế; cung cấp cho vay tín dụng ưu đãi khi kiều bào thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam...

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng.

Theo TTXVN/Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/thoi-su/tri-thuc-kieu-bao-ngay-cang-khang-dinh-vi-the-trong-moi-truong-tri-thuc-toan-cau-20231121184436807.htm

Tăng cường quảng bá hình ảnh TPHCM đến với kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan Tăng cường quảng bá hình ảnh TPHCM đến với kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan
Đó là lời đề nghị của bà Vũ Thị Huỳnh Mai – Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM trong buổi làm việc với Phòng Thương mại Việt Nam tại Thái lan.
Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi kiều bào tham gia vào các lĩnh vực đầu tư trọng điểm Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi kiều bào tham gia vào các lĩnh vực đầu tư trọng điểm
Đó là nội dung bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành Phố Hồ Chí Minh thông tin với các đại biểu tại cuộc gặp gỡ bên lề “Diễn đàn doanh nghiệp kiều bào Thái Lan – Việt Nam – Lào – Campuchia – Myanmar” năm 2023.
Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Kiều bào luôn hướng về quê hương

Kiều bào luôn hướng về quê hương

Việc đón tết cổ truyền của dân tộc trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn với bà con kiều bào khi được cảm nhận không khí tết thân thuộc cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.
Người Việt tại Pháp lễ chùa gửi gắm ước nguyện bình an đầu năm

Người Việt tại Pháp lễ chùa gửi gắm ước nguyện bình an đầu năm

Lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa tâm linh của bà con người Việt tại Pháp mỗi dịp Tết đến, Xuân về để cầu sức khỏe, cầu an, cầu lộc cho gia đình, người thân…
Phong phú các hoạt động vui tết cổ truyền của người Việt ở Springfield (Mỹ)

Phong phú các hoạt động vui tết cổ truyền của người Việt ở Springfield (Mỹ)

Cộng đồng người Việt tại thành phố Springfield (tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ) đã có nhiều hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán nhằm duy trì văn hóa cổ truyền của dân tộc.

Các tin bài khác

Phát động treo bản đồ Việt Nam tại Nhật Bản

Phát động treo bản đồ Việt Nam tại Nhật Bản

Sáng ngày 21/2, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) phối hợp với Hội người Việt Nam ở Kansai tổ chức Lễ phát động “Tự hào một dải non sông” tại Osaka Nhật Bản.
Đức: Hội người Việt tại thành phố Hamm khẳng định xây dựng cộng đồng vững mạnh

Đức: Hội người Việt tại thành phố Hamm khẳng định xây dựng cộng đồng vững mạnh

Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng nhấn mạnh việc duy trì hoạt động của cộng đồng và thành lập hội đoàn người Việt không chỉ gìn giữ truyền thống dân tộc mà còn mang Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Nhật Bản tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật dành cho người Việt Nam

Nhật Bản tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật dành cho người Việt Nam

Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) và Kênh truyền thông người Việt tại Nhật (HONTO TV) phối hợp tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật Nhật Bản dành cho người Việt Nam đang sinh sống tại đất nước mặt trời mọc.
Đưa "Tết ba miền" đến với "xứ sở Chuột túi"

Đưa "Tết ba miền" đến với "xứ sở Chuột túi"

Hòa chung không khí hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân của dân tộc, chiều 18/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney (Australia) đã tổ chức Chương trình “Xuân Quê hương 2024” với chủ đề “Tết ba miền”.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác chuẩn bị huấn luyện

Vùng 5 Hải quân đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác chuẩn bị huấn luyện

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và các mặt ...
An Giang xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

An Giang xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Đó làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BĐBP - chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực ...
Angola đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt

Angola đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt

Angola là một trong những quốc gia châu Phi có nhiều người Việt Nam sinh sống, làm việc và có nhiều đóng góp cho nước sở tại. Đặc biệt, thời gian gần đây, các hoạt ...
Tỷ giá USD/VND bật tăng mạnh trên các thị trường

Tỷ giá USD/VND bật tăng mạnh trên các thị trường

Tỷ giá USD/VND được điều chỉnh tăng mạnh bất chấp trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh tiếp tục yếu đi.
Độc đáo lễ hội cầu ngư của làng biển Quảng Bình

Độc đáo lễ hội cầu ngư của làng biển Quảng Bình

Lễ hội cầu ngư tại xã Cảnh Dương được tổ chức hằng năm và quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Bình, diễn ra ở làng biển có lịch sử gần 400 năm hình thành và phát triển.
Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Ngày 23/2, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
Nhiều tỉnh thành tăng cường các biện pháp chống khai thác IUU

Nhiều tỉnh thành tăng cường các biện pháp chống khai thác IUU

Các tỉnh: Trà Vinh, Bạc Liêu, Hải Phòng đang triển khai nhiều giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC.
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
lan toa tinh yeu am nhac dan toc viet nam nhat ban
den hue tham lang nghe hoa giay thanh tien
gin giu nghe lam non la cua nguoi tay bac ha
Xin chờ trong giây lát...
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Giữ gìn văn hóa lễ chùa, xin lộc đầu năm của người Việt
Lưu học sinh Campuchia dọn nhà đón Tết Việt
Chợ Yên Sở đỏ ối cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời
Nói không với tảo hôn, sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá
Đại sứ Canada thăm xứ hoa đào Nhật Tân
Phòng tư vấn tâm lý cho học sinh
Những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của trẻ em tại Sóc Trăng
Thời tiết ngày 24/2: Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, có nơi dưới 10 độ C

Thời tiết ngày 24/2: Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, có nơi dưới 10 độ C

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 15 - 18 độ C, khu vực vùng núi Bắc bộ từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Cần Thơ xác định 9 nội dung trọng tâm đảo đảm trật tự, an toàn giao thông 2024

Cần Thơ xác định 9 nội dung trọng tâm đảo đảm trật tự, an toàn giao thông 2024

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) ngay từ những tháng đầu năm 2024, tạo tiền đề hoàn thành tốt nhiệm vụ phấn đấu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), Ban An toàn giao thông (Ban ATGT) thành phố Cần Thơ vừa đề ra Kế hoạch bảo đảm ATGT năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất có được cấp lại không? Trình tự việc cấp lại được thực hiện như thế nào?
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động