Ngày 16/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Giải thưởng Lenin của ĐCS Nga Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Giải thưởng Lenin của ĐCS Nga
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quân đội phải tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống dịch và giúp dân

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tham dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; Bộ Tổng Tham mưu, đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả đạt được của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021; đồng thời hoan nghênh việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong năm 2021, bày tỏ sự đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, nhất là ở vùng biên giới, biển, đảo và chống tiêu cực trên không gian mạng.

Quân đội phải tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống dịch và giúp dân; tích cực, chủ động làm tốt hơn công tác dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tổng Bí thư lưu ý, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; phòng, chống tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân; làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3 Quân ủy Trung ương

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Trong bối cảnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, ban hành các văn bản của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; Chương trình làm việc toàn khóa và 16 nhiệm vụ tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ; Quy chế làm việc và Quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; chỉ đạo xây dựng các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch, chuyên đề thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chiến đấu” của quân đội trong thời bình; đặc biệt, trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ không quản ngại hy sinh, gian khổ, sẵn sàng vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ dài ngày, trực tiếp điều trị cho người bệnh, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai toàn diện, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, gia tăng đan xen lợi ích chiến lược với các nước; các hoạt động cả song phương và đa phương, giao lưu hữu nghị biên giới được thực hiện chủ động, sáng tạo, hiệu quả; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham gia Hội thao Quân sự quốc tế Army Games-2021 đạt thành tích cao.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3
Các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Quân ủy Trung ương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị.

Trên cơ sở dự báo, đánh giá những tác động của tình hình thế giới, khu vực, thời cơ, thuận lợi, thách thức và khó khăn đan xen ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân ủy Trung ương xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 16 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Quân ủy Trung ương xác định thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; trong đó tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch về tổ chức lực lượng quân đội.

Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Triển khai toàn diện Chiến lược cải cách tư pháp trong quân đội; phát huy tốt vai trò Ban Chỉ đạo 1389 trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về những điều đảng viên không được làm.

Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Xây dựng Đảng bộ Quân đội, các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương thông qua: Dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 520 ngày 25-9-2012 của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020” và ban hành nghị quyết mới; thông qua dự thảo Quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương đối với công tác đầu tư và xây dựng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối ngoại quốc phòng là một trọng tâm của ba trụ cột đối ngoại Đối ngoại quốc phòng là một trọng tâm của ba trụ cột đối ngoại
Đối ngoại quốc phòng là một nhiệm vụ trọng tâm, là một bộ phận quan trọng của ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời bình, nỗ lực ngăn ngừa không để xảy ra xung đột, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, củng cố lòng tin chiến lược với các đối tác để phát triển đất nước.
Công an nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động an ninh đối ngoại Công an nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động an ninh đối ngoại
Thông qua công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, lực lượng Công an nhân dân đã tạo một thế trận vững chắc, nâng cao tiềm lực, vị thế của Công an Việt Nam, đưa hợp tác an ninh-quốc phòng tạo thành trụ cột quan hệ giữa Việt Nam với nhiều nước.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người
Ngay sau hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào nghị quyết, kết luận và quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình.
baochinhphu.vn
In bài viết

Truyền hình