Sáng 28/1, đại biểu dự Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện đại hội. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.
Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW
Tạp chí Thời Đại xin trân trọng gửi đến độc giả bài tham luận của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.
Tham luận của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại Đại hội Tham luận của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại Đại hội
Tạp chí Thời Đại xin trân trọng gửi tới độc giả bài tham luận của đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 27/1.
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Ngày làm việc thứ tư, đại biểu dự Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội.
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tham luận.
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trình bày tham luận.
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trình bày tham luận.
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trình bày tham luận
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương trình bày tham luận.
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Đoàn Thư ký đọc thư của các tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội XIII của Đảng.
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28/1
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày tham luận.
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trình bày tham luận
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trình bày tham luận.
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trình bày tham luận
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28/1
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận.
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại hội nghe đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày tham luận.
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28/1
Tiếp tục thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28/1
Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW
Tạp chí Thời Đại xin trân trọng gửi đến độc giả bài tham luận của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.
Tham luận của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại Đại hội Tham luận của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại Đại hội
Tạp chí Thời Đại xin trân trọng gửi tới độc giả bài tham luận của đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 27/1.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII
Tạp chí Thời Đại xin gửi toàn văn Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nhóm PV
In bài viết