Trang chủ Bờ cõi biển đảo Miền đất - Con người
12:59 | 06/08/2023 GMT+7

Thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và MN ở Lào Cai

aa
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai tích cực triển khai “Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, đã tạo sự chuyển biến nâng cao chất lượng cuộc sống; từng bước thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) ở Lào Cai.
Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai
Thời gian qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt các quy định về pháp luật của Nhà nước, tăng cường ý thức tự giác bảo vệ an ninh, trật tự trong khu dân cư và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa đồng bào các dân tộc.
Hiệu quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN ở Lào Cai Hiệu quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN ở Lào Cai
Lào Cai đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN), giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, đã đạt được nhiều kết quả tích cực; nhưng vẫn còn khó khăn cần tháo gỡ.

Chương trình (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021, gồm 10 dự án thành phần; trong đó giao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì “Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (Dự án 8).

Thành lập 324 “Tổ truyền thông cộng đồng

Tại tỉnh Lào Cai, Dự án 8 được triển khai tại 130 thôn thuộc 66 xã của 9 huyện, thị xã, thành phố. Đối tượng của Dự án 8 là phụ nữ và trẻ em gái tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và MN với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030.

Thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và MN ở Lào Cai

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai ra mắt mô hình điểm “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” tại thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, ngày 23/6/2023.

Dự án 8 hoạt động với 4 nội dung: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng; giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

“Tổ truyền thông cộng đồng” hoạt động nằm trong khuôn khổ "Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

“Tổ truyền thông cộng đồng” được thành lập nhằm tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xoá bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hoá có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng Dự án 8 đối với phụ nữ và trẻ em; bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Lào Cai, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã tích cực, chủ động xây dựng cơ chế chỉ đạo điều hành tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện Dự án 8.

Theo đó, năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã sáng tạo, linh hoạt tổ chức thực hiện Dự án 8. Tổng ngân sách phân bổ cho Dự án 8 tại Lào Cai là trên 9,8 tỷ đồng, thực hiện 4 nội dung với 16 nhóm hoạt động. Kết quả, toàn tỉnh Lào Cai đã thành lập 324 “Tổ truyền thông cộng đồng” tại các địa phương; vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ các định kiến về giới, xây dựng khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; hỗ trợ 7 tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm; thành lập 63 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi... Các mô hình đạt kết quả tích cực, được cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân đón nhận;…

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Dự án 8

Để triển khai thực hiện Dự án 8 đạt hiệu quả hơn, từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp của tỉnh Lào Cai đã duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”. Điển hình là huyện Bảo Yên (Lào Cai), từ đầu năm 2023 đến nay, đã thành lập thêm 20 “Tổ truyền thông cộng đồng” về bình đẳng giới tại các thôn đặc biệt khó khăn. Đến nay, tại huyện Bảo Yên có 50 “Tổ truyền thông cộng đồng” hoạt động tại 50/50 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 14 xã.

Thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và MN ở Lào Cai

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Yên phối hợp với UBND xã Bảo Hà ra mắt “Tổ truyền thông cộng đồng” bản Bông 3, bản Tắp 1, xã Bảo Hà ngày 26/7/2023.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Yên (Lào Cai), liên quan đến 20 “Tổ truyền thông cộng đồng” mới được thành lập, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn nhằm phổ biến, nâng cao năng lực vận hành, hướng dẫn vận hành, quản lý tổ truyền thông và trang bị kỹ năng tuyên truyền cần thiết cho 200 đại biểu là thành viên của các tổ truyền thông mới thành lập.

Ngoài ra các cấp hội phụ nữ huyện Bảo Yên còn tổ chức 14 hội nghị chuyên đề và chiến dịch tuyên truyền thu hút 1.400 đại biểu, chủ yếu là nữ giới tham gia với nội dung phổ biến, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng chương trình truyền thông qua phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương với nền tảng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Mông, tiếng Dao); duy trì hoạt động 14 đội văn nghệ tại 14 xã vùng Dự án 8.

Bà Ngô Hồng Thắm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Yên (Lào Cai) nhấn mạnh: “Để triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Yên tích cực thành lập và ra mắt các Tổ truyền thông cộng đồng và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong gia đình tại các xã trên địa bàn huyện; góp phần tạo sự chuyển biến nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em gái ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bảo Yên”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết: UBND xã Bảo Hà vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Yên tổ chức ra mắt “Tổ truyền thông cộng đồng” bản Bông 3, bản Tắp 1, ngày 26/7/2023. “Tổ truyền thông cộng đồng” bản Bông 3, bản Tắp 1 xã Bảo Hà được thành lập mỗi tổ có 10 thành viên gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Chi hội trưởng Phụ nữ, đại diện Ban Công tác mặt trận, các đoàn thể ở bản, Công an viên, thôn đội trưởng, tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm, tổ công nghệ số cộng đồng, người có uy tín trong cộng đồng…

Thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và MN ở Lào Cai

Tổ truyền thông cộng đồng xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) tổ chức truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, qua tiểu phẩm “Không phân biệt gái, trai”.

“Việc thành lập và ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng bản Bông 3, bản Tắp 1 xã Bảo Hà nhằm tuyền truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ định kiến giới, khuôn giới trong gia đình và cộng đồng mà còn bài trừ những tập tục văn hóa có hại, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà Nguyễn Văn Thành chia sẻ.

Song song với việc duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai còn đẩy mạnh truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết của phụ nữ, trẻ em; tiêu biểu như: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai vừa tổ chức thành công hội nghị có mô lớn nhất về chiến dịch truyền thông bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình vào cuối tháng 7/2023 với sự tham gia của 250 đại biểu đến từ 6 thôn gồm: Bản Cam, Khe Luộc, An Thành (xã Thống Nhất), Nậm Rịa (xã Hợp Thành) và Láo Lý, Xéo Tả 1 (xã Tả Phời), với phần lớn hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai tích cực hỗ trợ các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã có phụ nữ làm chủ đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai củng cố, nâng cao chất lượng mô hình “Địa chỉ tin cậy” đã được thành lập, khảo sát. Điển hình như xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã thành lập 1 Hợp tác xã trồng bưởi Múc và 1 Tổ liên kết trồng dưa lê, rau màu các loại do phụ nữ quản lý, điều hành. Trong đó, Hợp tác xã trồng bưởi Múc có 35 xã viên; Tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản có 21 thành viên. Hai mô hình này liên quan là một phần của nội dung “thay đổi nếp nghĩ, cách làm” và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thuộc Dự án 8.

Thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và MN ở Lào Cai
Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) tuyên truyền tại cơ sở về bình đẳng giới.

“Để góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Dự án 8 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, thị xã cần chủ động, tích cực phối hợp với các ngành liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã trong triển khai các hoạt động của Dự án 8 bảo đảm đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương; đồng thời, trong quá trình triển khai kịp thời báo cáo, đề xuất Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh Lào Cai và cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt các nội dung của Dự án 8 theo yêu cầu”, bà Hà Thị Khánh Nguyệt - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai thông tin.

Việc triển khai thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục góp phần tạo sự chuyển biến nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em ở vùng DTTS và MN trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bát Xát góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển Bát Xát góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
Thời gian qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai làm tốt công tác đối ngoại theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Do đó, đường biên, mốc giới được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai
Thời gian qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt các quy định về pháp luật của Nhà nước, tăng cường ý thức tự giác bảo vệ an ninh, trật tự trong khu dân cư và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa đồng bào các dân tộc.
Hiệu quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN ở Lào Cai Hiệu quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN ở Lào Cai
Lào Cai đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN), giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, đã đạt được nhiều kết quả tích cực; nhưng vẫn còn khó khăn cần tháo gỡ.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số

Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số

Trong hai ngày 29 - 30/11, khóa họp lần thứ 111 của Ủy ban Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) diễn ra tại Geneve, Thụy Sĩ. Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn tham dự khóa họp này.
"Tiến về phía trước" - Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn

"Tiến về phía trước" - Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn

Sáng ngày 28/11/2023, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Giang và các tổ chức Plan International Việt Nam, CARE Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) tổ chức hội thảo Khởi Động Giai Đoạn II của chương trình “Tiến về phía trước - Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị, Hòa Bình và Hà Giang”. Sự kiện tạo tiền đề cho sự hợp tác giữa các cơ quan liên quan nhằm mang lại sự thay đổi tích cực cho các cộng đồng khó khăn.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 ở Lào Cai

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 ở Lào Cai

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719), góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân đồng bào dân tộc thiểu sổ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn gặp vướng mắc cần tháo gỡ, "khai thông" kịp thời.

Các tin bài khác

Mưu sinh trong mùa nước nổi

Mưu sinh trong mùa nước nổi

Mùa nước nổi (nước lũ) năm nay đã đưa nước tràn đồng, kênh, mương. Đến hẹn lại… vui, nương theo tự nhiên, nhiều người dân vùng đầu nguồn An Giang lại tất bật mưu sinh trong mùa nước nổi.
[Ảnh] Lên Lai Châu xem người H'Mông thi giã bánh dày

[Ảnh] Lên Lai Châu xem người H'Mông thi giã bánh dày

Đối với đồng bào H'Mông ở Lai Châu, bánh dày là thứ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng. Người H'Mông quan niệm rằng, bánh dày là đại diện cho âm, dương; thứ có thể sinh ra vạn vật. Trong các dịp lễ tết, người H'Mông hay giã bánh dày để ăn và dùng làm lễ vật, làm quà. Tết Độc lập năm nay, giã bánh dày vẫn là phần không thể thiếu của cộng đồng người H'Mông.
Infographic: 10 điểm đến du khách Việt yêu thích nhất dịp Quốc khánh 2/9

Infographic: 10 điểm đến du khách Việt yêu thích nhất dịp Quốc khánh 2/9

Nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố danh sách 10 điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ 2/9, trong đó Đà Nẵng đứng đầu danh sách. Kết quả khảo sát này dựa trên lượng tìm kiếm của du khách từ ngày 1/7 đến 14/8, với ngày đăng ký phòng từ ngày 1-4/9.
Trường ca Xa Nhà Ca cùng chiều dài lịch sử người Hà Nhì

Trường ca Xa Nhà Ca cùng chiều dài lịch sử người Hà Nhì

Trường ca Xa Nhà Ca là một pho sử về sự hình thành vạn vật, phong tục, một số bài học xã hội và luân lý của người Hà Nhì ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trước sự hội nhập của nền văn hóa hiện đại, người Hà Nhì nơi đây vẫn duy trì gìn giữ bản sắc văn hoá của dân tộc mình và luôn nỗ lực để bản trường ca ấy luôn trường tồn.

Đọc nhiều

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/11/2023: Ngọ đại cát đại lợi làm gì cũng tốt

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/11/2023: Ngọ đại cát đại lợi làm gì cũng tốt

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/11/2023 tuổi Ngọ gặp được cục diện tam hợp nên được lòng mọi người, may mắn phú quý đều đầy đủ. Hôm nay là một ngày đại cát ...
Một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của Cần Thơ nhận học bổng học tập tại Thái Lan

Một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của Cần Thơ nhận học bổng học tập tại Thái Lan

Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ vừa tổ chức đoàn đưa em Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 2010, quê ở Sóc Trăng), được ...
Con số may mắn hôm nay 30/11/2023 12 con giáp: Ngọ đại cát đại lợi

Con số may mắn hôm nay 30/11/2023 12 con giáp: Ngọ đại cát đại lợi

Con số may mắn hôm nay 30/11/2023 12 con giáp sẽ bao gồm những số nào? Ngọ có vận dụng được sự may mắn vào những con số trong hôm nay?
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 30/11/2023: Ngày cuối tháng đầy biến động

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 30/11/2023: Ngày cuối tháng đầy biến động

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 30/11/2023 sẽ là một ngày nhiều sự kiện xảy ra của cả 12 cung hoàng đạo. Cùng xem điều gì sẽ đến trong hôm nay nhé!
Nhiều hoạt động tuần tra chung giữa hải quân Việt Nam - Thái Lan

Nhiều hoạt động tuần tra chung giữa hải quân Việt Nam - Thái Lan

Tuần tra, thực hiện thủ tục chào nhau trên biển, luyện tập cờ tay, ánh đèn… là những hoạt động được triển khai trong chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 48 giữa hải quân Việt Nam và Thái Lan diễn ra trong 2 ngày 28-29/11.
Quảng Ninh: Hơn 200 giáo viên, cán bộ quản lý cấp THCS tham gia tìm hiểu về biển, đảo

Quảng Ninh: Hơn 200 giáo viên, cán bộ quản lý cấp THCS tham gia tìm hiểu về biển, đảo

Ngày 29/11, tại thị xã Quảng Yên, Lữ đoàn 147 (Vùng 1 Hải quân) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị thông tin tình hình biển, đảo năm 2023 cho hơn 200 giáo viên, cán bộ quản lý cấp THCS trên địa bàn tỉnh.
Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung thường niên lần thứ 48

Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung thường niên lần thứ 48

Chiều 27/11, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã rời quân cảng Vùng 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
lan toa tinh yeu am nhac dan toc viet nam nhat ban
den hue tham lang nghe hoa giay thanh tien
gin giu nghe lam non la cua nguoi tay bac ha
nguoi dep belarus me man goi ga mang cut cua viet nam
da nang lop hoc tieng viet danh cho cac sinh vien lao thai lan tai chua tam bao
vua dau bep my christine ha huong dan tre khiem thi lam banh trung thu
Xin chờ trong giây lát...
Đội huỷ nổ bom mìn lưu động NPA/RENEW phá huỷ đạn pháo trả lại màu xanh cho đất
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
Hợp tác giáo dục mở ra nhiều cơ hội gắn kết thanh niên Việt Nam - Hoa Kỳ
Âm vang những giai điệu Nga
Cầm 200k ăn gì ở Việt Nam
Inoue Keiichi cover ca khúc Chúng ta của hiện tại - Sơn Tùng MTP
The Sydney Morning Herald: Bò cuốn lá lốt là món ăn “ngon nhất hành tinh”
Áo bà ba du lịch ngoại quốc
Gần 1000 sinh viên Việt Nam tham gia Ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc
Làng hoa giấy Thanh Tiên - Huế
Nón lá cọ
Học sinh Hòa Bình chia sẻ cách đem lại "niềm vui" cho môi trường
Tik Tok Iryna Yang
Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất có được cấp lại không? Trình tự việc cấp lại được thực hiện như thế nào?
VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Ngày 27/9, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực VUFO.
Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Từ năm 2024, sân bay Changi của Singapore sẽ triển khai thủ tục nhập cảnh tự động, cho phép hành khách rời khỏi thành phố mà không cần hộ chiếu, chỉ sử dụng dữ liệu sinh trắc học.
Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Thông tin từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông, Vietnam Post sẽ chính thức phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)” từ ngày 27/01/2023 đến ngày 31/12/2024.
Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Chiều 11/01/2023, tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức Lễ Khởi động Dự án “Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.
Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Trước động thái nới lỏng biện pháp phòng chống Covid của cơ quan chức năng Trung Quốc, UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng phương án đón công dân về quê ăn Tết và du khách.
Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Phiên bản di động