Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Đường về tính thiện
08:55 | 12/11/2022 GMT+7

Thúc đẩy việc làm bền vững cho người dân, bảo đảm quyền con người

aa
Nỗ lực tạo việc làm thỏa đáng và bền vững cho người dân là ưu tiên của Việt Nam, góp phần bảo đảm quyền con người, đồng thời, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và hướng đến một xã hội công bằng hơn. Nỗ lực này dựa trên quan điểm nhất quán của Chính phủ là phát triển toàn diện, bao trùm và bền vững vì con người, lấy con người làm trung tâm, không phân biệt giới tính, độ tuổi, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần và địa vị xã hội.
Nhiều giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nhiều giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vấn đề bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả tích cực, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tuy vậy, công tác bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn.
Thông điệp về việc bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên Thông điệp về việc bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
Ngày 3/11 đã diễn ra Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) tại Hải Phòng. Đây là năm đầu tiên ngày Quốc tế về KDTSQ được tổ chức trên toàn thế giới.
Thúc đẩy việc làm bền vững cho người dân, bảo đảm quyền con người
Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề với nhiều hình thức đa dạng.

Chương trình nghị sự về việc làm thỏa đáng của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) bắt đầu từ năm 1999 luôn quan tâm, đề cập đến những cơ hội việc làm năng suất cao, mang lại thu nhập xứng đáng, được bảo đảm an toàn, ổn định tại nơi làm việc, gắn với an sinh xã hội cho người lao động và cả gia đình họ.

Tại Việt Nam, việc làm thỏa đáng từ lâu cũng được xem là một phần của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách phát triển thị trường lao động, tạo việc làm thỏa đáng cho tất cả người dân, dựa trên quan điểm nhất quán là phát triển toàn diện, bao trùm và bền vững vì con người, lấy con người là trung tâm, không phân biệt giới tính, độ tuổi, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần và địa vị xã hội.

Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách phát triển thị trường lao động, tạo việc làm thỏa đáng cho tất cả người dân, dựa trên quan điểm nhất quán là phát triển toàn diện, bao trùm và bền vững vì con người, lấy con người là trung tâm, không phân biệt giới tính, độ tuổi, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần và địa vị xã hội.

Có thể thấy, vai trò trung tâm của việc làm thỏa đáng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và môi trường ngày càng được các quốc gia công nhận và nhấn mạnh hơn.

Tại Hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững của Liên hợp quốc vào tháng 9/2015, một bộ tiêu chí gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals - SDGs) đã được các nhà lãnh đạo trên thế giới thông qua. Trong đó, mục tiêu số 8 là: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, rộng mở và bền vững, việc làm đầy đủ và năng suất và công việc tốt cho tất cả mọi người.

Việt Nam đã thể hiện rõ cam kết đạt được mục tiêu phát triển bền vững và việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người, thông qua việc ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25/9/2020 về phát triển bền vững với 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và 115 mục tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã phê chuẩn 7 trên 8 Công ước của ILO cùng với nhiều cải cách pháp luật lao động, góp phần mang lại cơ hội tốt hơn cho người dân được tiếp cận với việc làm thỏa đáng.

Thúc đẩy việc làm bền vững cho người dân, bảo đảm quyền con người ảnh 1
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp họp bàn triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo lại nghề cho lao động

Những nỗ lực của Chính phủ để tạo việc làm thỏa đáng còn được thể hiện mạnh mẽ qua Chương trình Hợp tác Quốc gia về Việc làm bền vững và thỏa đáng (DWCP) tại Việt Nam.

Chương trình DWCP giai đoạn 2017-2021 đã khép lại với nhiều thành tựu đáng kể, đồng thời, mở ra giai đoạn mới (2022-2026) với những ưu tiên quốc gia mới, nhưng đều hướng đến mục tiêu bảo đảm việc làm thỏa đáng cho mọi người dân.

Cụ thể, 3 ưu tiên quốc gia mới chú trọng vào: tạo việc làm thỏa đáng; mở rộng phạm vi và mức độ đầy đủ của an sinh xã hội; và quản trị thị trường lao động tốt hơn thông qua việc thúc đẩy các quyền và nguyên tắc cơ bản trong lao động và đối thoại xã hội.

Bên cạnh những thành tựu không thể phủ nhận, có thể thấy, thị trường lao động và việc làm của Việt Nam vẫn đứng trước nhiều thách thức, không chỉ vì những tác động của đại dịch Covid-19, mà còn với những vấn đề nội tại chưa được giải quyết thực sự thấu đáo.

Một thách thức lớn của thị trường việc làm Việt Nam hiện nay là tỷ lệ lao động ở khu vực phi chính thức có sự lệch pha khá lớn so với khu vực chính thức. Điều này không chỉ dẫn đến sự bất ổn định của thị trường lao động mà còn khiến cơ hội việc làm của nhiều người lao động phi chính thức rơi vào tình trạng bấp bênh, điều kiện làm việc và quyền lao động không được bảo đảm, cuộc sống khó khăn.

Đại dịch Covid-19 đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực bị đứt gãy, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình lao động, việc làm. Đến nay, mặc dù kinh tế đã dần hồi phục, thị trường việc làm đã khởi sắc trở lại, nguồn cung lao động tăng nhưng chủ yếu vẫn ở khu vực phi chính thức.

Mặt khác, thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội đã làm thay đổi tính chất việc làm, theo đó, những việc làm mới đòi hỏi những yêu cầu mới về kỹ năng nghề cũng như tiêu chuẩn cao hơn đối với người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động.

Trong khi đó, kỹ năng của lực lượng lao động vẫn thấp hơn mức trung bình toàn cầu, năm 2021, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo là 66%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chỉ đạt 26,1%. Điều này dẫn đến sự thiết hụt nguồn cung lao động so với nhu cầu và yêu cầu sử dụng của các doanh nghiệp, đặc biệt là lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao.

Ngoài ra, cơ cấu đào tạo nghề chưa hợp lý, chưa tương thích với cơ cấu của nền kinh tế, dẫn đến tình trạng thừa thiếu lao động cục bộ trên thị trường lao động... cũng là những khó khăn cần sớm vượt qua.

Thúc đẩy việc làm bền vững cho người dân, bảo đảm quyền con người ảnh 2
Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tại Phiên họp lần thứ 110 của Hội nghị Lao động quốc tế (ILC 110), Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, Việt Nam sẽ phối hợp các quốc gia thành viên ILO cùng giải quyết các thách thức của tương lai việc làm với những giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt.

Đây vừa là mục đích, nhưng cũng chính là phương tiện để hiện thực hóa mục tiêu xóa nghèo bền vững và trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, thu nhập cao vào năm 2045.

Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan đang nghiên cứu, sửa các Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật Công đoàn, Luật Hợp tác xã; xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2019... nhằm sớm cải tiến, hoàn thiện chính sách về tiền lương, an sinh xã hội.

Đồng thời, tiếp tục nội luật hóa và quy định cụ thể các tiêu chuẩn lao động phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tiêu chuẩn lao động quốc tế (các công ước của ILO) mà Việt Nam cam kết và phê chuẩn, nhằm bảo đảm những quyền lợi tối ưu cho người lao động.

Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan đang nghiên cứu, sửa các Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật Công đoàn, Luật Hợp tác xã; xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2019... nhằm sớm cải tiến, hoàn thiện chính sách về tiền lương, an sinh xã hội.

Tuy nhiên, sự thay đổi của thị trường lao động dưới tác động của thời đại cũng đặt ra những cách thức tiếp cận mới để giải quyết những thách thức về việc làm thỏa đáng.

Thay vì chỉ tạo ra những thay đổi trong hệ thống chính sách, pháp luật, cần thay đổi cả về nhận thức trong việc thực thi pháp luật về lao động.

Bên cạnh đó, cần xác định rõ, vấn đề then chốt không còn là tạo ra thêm nhiều việc làm mới mà cần thúc đẩy các việc làm chất lượng và bền vững, bảo đảm các tiêu chí về điều kiện làm việc, quyền của người lao động, đặc biệt là ưu tiên cải thiện chất lượng việc làm trong nhóm việc làm dễ bị tổn thương.

Ngoài ra, cần tập trung phát triển nguồn cung lao động chất lượng cao thông qua những thay đổi mạnh mẽ trong các chính sách về giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; tăng cường vai trò của doanh nghiệp sử dụng lao động trong việc đào tạo nghề, gắn việc học nghề với thực hành tại doanh nghiệp nhằm bám sát nhu cầu của thị trường lao động.

Việt Nam hợp tác với ILO thúc đẩy quyền của người lao động Việt Nam hợp tác với ILO thúc đẩy quyền của người lao động
Đại sứ Nguyễn Phương Trà, Đại biện lâm thời Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cho biết như vậy tại cuộc họp của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về đảm bảo quyền con người và quyền lao động trong phát triển xã hội diễn ra ngày 20/10/2022.
Hướng tới thực thi hiệu quả quyền dân chủ ở cơ sở của người dân Hướng tới thực thi hiệu quả quyền dân chủ ở cơ sở của người dân
Nghiên cứu về một số mô hình có sự tham gia tốt của người dân ở Quảng Trị và Hà Nội cho thấy cấp thôn, tổ dân phố là nơi người dân tham gia và thực hành quyền dân chủ ở cơ sở của mình tốt nhất.
Theo Minh Anh/ Báo Nhân dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam đạt được các tiến bộ quan trọng trong thúc đẩy quyền cho người dân tộc thiểu số

Việt Nam đạt được các tiến bộ quan trọng trong thúc đẩy quyền cho người dân tộc thiểu số

Tham dự khóa họp lần thứ 111 của Ủy ban Công ước CERD, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ông Y Thông làm trưởng đoàn đã trình bày Báo cáo quốc gia định kỳ lần thứ 15-17, tính từ năm 2013-2019.
Nhiều công trình thiết thực đến với bà con vùng biên huyện Tương Dương (Nghệ An)

Nhiều công trình thiết thực đến với bà con vùng biên huyện Tương Dương (Nghệ An)

Xây cầu “Quân dân”, tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ các mô hình sinh kế, tặng bể nước... là những hoạt động thiết thực của Đồn Biên phòng Nhôn Mai dành cho bà con hai xã Nhôn Mai - Mai Sơn của tỉnh Nghệ An.
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Nam và các địa phương của Hàn Quốc

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Nam và các địa phương của Hàn Quốc

Đây là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam tại buổi tiếp xã giao với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường vào chiều ngày 14/11.

Các tin bài khác

"Tiến về phía trước" - Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn

"Tiến về phía trước" - Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn

Sáng ngày 28/11/2023, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Giang và các tổ chức Plan International Việt Nam, CARE Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) tổ chức hội thảo Khởi Động Giai Đoạn II của chương trình “Tiến về phía trước - Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị, Hòa Bình và Hà Giang”. Sự kiện tạo tiền đề cho sự hợp tác giữa các cơ quan liên quan nhằm mang lại sự thay đổi tích cực cho các cộng đồng khó khăn.
Zhi Shan Foundation thăm, tặng quà các em sinh viên nghèo vượt khó

Zhi Shan Foundation thăm, tặng quà các em sinh viên nghèo vượt khó

Trong hai ngày 24-25/11/2023, Tổ chức Zhi Shan Foundation đã có chuyến thăm, tặng quà động viên các em tân sinh viên được Dự án Học bổng vượt khó Zhi Shan bảo trợ đang theo học các trường Đại học tại thành phố Huế.
Đảm bảo ổn định cuộc sống cho người mãn hạn tù

Đảm bảo ổn định cuộc sống cho người mãn hạn tù

Giải quyết việc làm là mục tiêu quan trọng trong chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo thu nhập, ổn định cuộc sống của người lao động.
Tìm hiểu mô hình sinh kế của các đối tượng hưởng lợi từ Dự án UN WOMEN

Tìm hiểu mô hình sinh kế của các đối tượng hưởng lợi từ Dự án UN WOMEN

Trưa ngày 16-11, bà Cherie Rusell - Tham tán hợp tác phát triển, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm và khảo sát 2 đối tượng hưởng lợi từ Dự án “Ứng phó khẩn cấp và hỗ trợ phục hồi cho phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng Covid-19 lần thứ tư ở Tiền Giang” (gọi tắt là dự án UN WOEN) do Chính phủ Úc tài trợ triển khai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Đọc nhiều

Tử vi hôm nay 12 con giáp 5/12/2023: Thứ 3 lao đao của 12 con giáp

Tử vi hôm nay 12 con giáp 5/12/2023: Thứ 3 lao đao của 12 con giáp

Tử vi hôm nay 12 con giáp 5/12/2023 sẽ là một ngày nhiều biến cố với cả 12 con giáp. Dường như tất cả đều không được thuận buồm xuôi gió
Lộ trình, lịch trình các tuyến xe buýt tại An Giang mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Lộ trình, lịch trình các tuyến xe buýt tại An Giang mới nhất, chi tiết nhất năm 2024

Danh sách, lộ trình, lịch trình các tuyến xe buýt tại An Giang mới nhất, chi tiết nhất năm 2024 được cập nhật trên Thời Đại.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 6/12/2023: Thân có cơ hội được cất nhắc vị trí mới

Tử vi hôm nay 12 con giáp 6/12/2023: Thân có cơ hội được cất nhắc vị trí mới

Tử vi hôm nay 12 con giáp 6/12/2023 nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, sẵn sàng đứng ra nhận những nhiệm vụ khó khăn, bạn sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh ...
Con số may mắn hôm nay 5/12/2023 12 con giáp: Hợi lội ngược dòng đi lên

Con số may mắn hôm nay 5/12/2023 12 con giáp: Hợi lội ngược dòng đi lên

Con số may mắn hôm nay 5/12/2023 12 con giáp sẽ bao gồm những số nào? Trong khi cả 12 con giáp đều lao đao, liệu Hợi có lội ngược dòng may mắn?
Trao 2 suất học bổng cho học sinh Campuchia khó khăn

Trao 2 suất học bổng cho học sinh Campuchia khó khăn

Ngày 3/12/2023, thừa ủy quyền của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã trao 2 suất học bổng trong chương trình “Nâng bước em tới trường” cho 2 em học sinh Campuchia nhân dịp khai giảng năm học mới 2023 – 2024.
Duy trì vùng biển giáp ranh Việt Nam – Thái Lan hòa bình, ổn định

Duy trì vùng biển giáp ranh Việt Nam – Thái Lan hòa bình, ổn định

Từ ngày 30/11 đến 3/12, Biên đội tàu 264, 265 cùng đoàn công tác Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn đã sang thăm, giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
Chủ tịch EC đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam liên quan đến chống khai thác IUU

Chủ tịch EC đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam liên quan đến chống khai thác IUU

Ngày 01/12, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh COP28 tại UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula Von Der Leyen.
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
lan toa tinh yeu am nhac dan toc viet nam nhat ban
den hue tham lang nghe hoa giay thanh tien
gin giu nghe lam non la cua nguoi tay bac ha
nguoi dep belarus me man goi ga mang cut cua viet nam
da nang lop hoc tieng viet danh cho cac sinh vien lao thai lan tai chua tam bao
vua dau bep my christine ha huong dan tre khiem thi lam banh trung thu
Xin chờ trong giây lát...
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - nói về đề xuất tăng ngày nghỉ dịp Quốc Khánh
Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khoá 13 ra mắt Đại hội
Ông Trâu Chấn - Thư ký, Ban Thư ký Tổng Công hội Trung Quốc - trả lời phỏng vấn tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Những kỳ vọng và kiến nghị của đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Đại biểu đóng góp ý kiến tại Trung tâm thảo luận số 04, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Cộng đồng người Việt được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe tại Israel
Trẻ em Việt Nam với Internet
Lễ giỗ bà Phi Yến
Khai mạc diễn đàn “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”
Đội huỷ nổ bom mìn lưu động NPA/RENEW phá huỷ đạn pháo trả lại màu xanh cho đất
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
Hợp tác giáo dục mở ra nhiều cơ hội gắn kết thanh niên Việt Nam - Hoa Kỳ
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Peru
Âm vang những giai điệu Nga
Cầm 200k ăn gì ở Việt Nam
Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất có được cấp lại không? Trình tự việc cấp lại được thực hiện như thế nào?
VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Ngày 27/9, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực VUFO.
Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Từ năm 2024, sân bay Changi của Singapore sẽ triển khai thủ tục nhập cảnh tự động, cho phép hành khách rời khỏi thành phố mà không cần hộ chiếu, chỉ sử dụng dữ liệu sinh trắc học.
Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Thông tin từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông, Vietnam Post sẽ chính thức phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)” từ ngày 27/01/2023 đến ngày 31/12/2024.
Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Chiều 11/01/2023, tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức Lễ Khởi động Dự án “Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.
Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Trước động thái nới lỏng biện pháp phòng chống Covid của cơ quan chức năng Trung Quốc, UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng phương án đón công dân về quê ăn Tết và du khách.
Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Phiên bản di động