Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong dịp đến chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2019 của đồng bào Khmer Nam bộ, tại tỉnh Sóc Trăng.
Thủ tướng lưu ý tỉnh Sóc Trăng cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần nhiều đột phá đưa ĐBSCL phát triển nhanh, bền vững Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc Tết tới đồng bào Khmer
thu tuong dong bao dan toc khmer co truyen thong yeu nuoc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi gặp mặt chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

"Đồng bào dân tộc Khmer có truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao động, có ý thức nâng cao dân trí, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, có nền văn hóa phong phú và đa dạng", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mở đầu buổi gặp mặt chúc Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, tại tỉnh Sóc Trăng.

Việt Nam là quốc gia thống nhất, đa dân tộc. Đồng bào Khmer Nam bộ là một cộng đồng trong 54 dân tộc anh em, với dân số hiện nay khoảng 1,3 triệu người. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Thời gian qua Chính phủ luôn ưu tiên bố trí nguồn lực và chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và các chính sách an sinh xã hội, chăm lo sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân và giúp đỡ chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer tu học.

Nhà nước và đã tạo được sự chuyển biến, đạt kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực như đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, phục vụ tốt hơn cho các hoạt động kinh tế, xã hội. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, góp phần mang lại đời sống ấm no cho người dân, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc Khmer không ngừng đổi mới và phát triển.

Giáo dục đào tạo tại các vùng dân tộc không ngừng được đổi mới, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên. Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, không chỉ có sự tham gia đông đảo người dân, mà còn thu hút được nhiều du khách…

Thủ tướng Chính phủ vui mừng khi biết hệ thống chính trị trong vùng dân tộc Khmer không ngừng được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả. Truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo được phát huy, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer được giữ vững. Chức sắc, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước đã hoạt động tích cực, đoàn kết trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Các hoạt động tu học và sinh hoạt Phật giáo của chư tăng và đồng bào Khmer được tạo điều kiện đúng chính sách pháp luật.

thu tuong dong bao dan toc khmer co truyen thong yeu nuoc
Thủ tướng thăm và tặng quà chư tăng và đồng bào Khmer.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận khu vực Nam bộ nói chung, vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, tuy được đầu tư từ nhiều năm và bằng nhiều nguồn lực nhưng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội vẫn chưa đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển.

Đồng bào đã có nhiều cố gắng vươn lên, nhưng do điểm xuất phát thấp, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn nên thu nhập, việc làm và đời sống của một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Bản sắc văn hóa dân tộc tuy được giữ gìn và phát huy, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao và đa dạng của nhân dân. Hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tuy có nhiều mặt tiến bộ, nhưng vẫn còn một số khó khăn, cần tiếp tục được quan tâm giúp đỡ, nhất là công tác Phật sự và công tác giảng dạy, học tập thuộc hệ thống giáo dục, đào tạo của Phật giáo Nam tông Khmer. Bên cạnh đó các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc để kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong vùng đồng bào Khmer vẫn còn diễn ra.

Tại cuộc họp mặt, Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và các vị chư tăng Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nêu cao tinh thần tự lực vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, ra sức học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm rút ngắn khoảng cách với cả nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú.

Thủ tướng đề nghị các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer cần tích cực vận động đồng bào Phật tử tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống, thực hiện hiệu quả công tác Phật sự, tổ chức các hoạt động Phật giáo tuân thủ pháp luật và Hiến chương của Giáo hội, xây dựng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trong khu vực tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động, tích cực triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đồng bào. Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào nhiều hơn nữa. Và từ nay đến ngày diễn ra Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, các cấp ủy, chính quyền địa phương phải tổ chức thăm hỏi, kịp thời giúp đỡ các hộ nghèo dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trọn vẹn Tết Chôl Chnăm Thmây trong không khí vui tươi, đầm ấm.

In bài viết

Truyền hình