Thủ tục cấp sổ hộ khẩu mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn đọc cần nắm rõ.
thu tuc cap so ho khau moi nhat nam 2020 Thủ tục nộp phạt vi phạm giao thông mới nhất năm 2020

Địa điểm và hình thức nộp phạt vi phạm giao thông hiện nay đã được mở rộng hơn rất nhiều chứ không chỉ một nơi ...

thu tuc cap so ho khau moi nhat nam 2020 Thủ tục đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn mới nhất năm 2020

Khi giấy phép lái xe chuẩn bị hết hạn, người lái xe nên tiến hành làm các thủ tục đổi giấy phép lái xe nếu ...

Thủ tục xin cấp sổ hộ khẩu mới nhất năm 2020 gồm các bước sau:

1. Trình tự thực hiện

1.1. Chuẩn bị hồ sơ:  Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định

1.2.Tiếp nhận hồ sơ của công dân:  

a. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). 

c. Trình tự tiếp nhận: 

Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ: 

* Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận. Viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ trong các trường hợp sau: 

- Theo quy định, giải quyết trả ngay kết quả nhưng người nộp hồ sơ không chờ để nhận hoặc người có thẩm quyền ký đi vắng. 

- Theo quy định, giải quyết sau 01 ngày trở lên mới trả kết quả hoặc trường hợp phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện thủ tục hành chính. 

* Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì viết giấy hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện cho quy định pháp luật. 

* Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

1.3. Xử lý hồ sơ:

 - Trường hợp nội dung hồ sơ phù hợp với quy định của pháp luật: 

Cán bộ, công chức có trách nhiệm, quyền hạn giải quyết tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng pháp luật quy định hiện hành về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện cấp kết quả việc thực hiện thủ tục hành chính. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ không phù hợp với quy định của pháp luật, phải thông báo (bằng văn bản) nêu rõ lý do.

1.4. Trả kết quả cho công dân:  

a. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b. Người trả: Công chức làm việc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

c. Thời gian trả: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ, lễ tết theo quy định). 

d. Trình tự trả: 

- Nộp lại Phiếu hẹn. 

- Nhận kết quả.

thu tuc cap so ho khau moi nhat nam 2020
Thủ tục xin cấp sổ hộ khẩu mới nhất năm 2020.

2. Thành phần hồ sơ:

2.1 Trường hợp hộ gia đình, hoặc cá nhân ngoài địa bàn xã/thị trấn thuộc huyện đến đăng ký nhân khẩu đến đăng ký thường trú trên địa bản sau khi giải quyết đăng ký nhân khẩu thường trú thì được cấp sổ hộ khẩu, hồ sơ bao gồm: 

a. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 02 bản theo mẫu. 

b. Bản khai nhân khẩu: 01 bản theo mẫu. 

c. Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định ): 01 bản có xác nhận của công an nơi chuyển đi. 

d. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định: bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trừ trường hợp người đã có sổ hộ khẩu cho nhập khẩu vào hộ).

2.2.Trường hợp sau khi tách hộ khẩu có chỗ ở hợp pháp trong cùng địa xã, thị trấn thuộc huyện, đồng thời công dân có nhu cầu cấp sổ hộ khẩu, hồ sơ bao gồm: 

a. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 01 bản chính theo mẫu. 

b. Sổ hộ khẩu gia đình: bản gốc (sau khi giải quyết xong trả lại). 

c. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định: Sau khi giải quyết xong trả lại.

2.3. Trường hợp tách sổ hộ khẩu có cùng chỗ ở hợp pháp, đồng thời với việc tách sổ hộ khẩu công dân có nhu cầu thì được cấp sổ hộ khẩu, hồ sơ bao gồm: 

a. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 01 bản chính theo mẫu. 

b. Sổ hộ khẩu gia đình: bản gốc (sau khi giải quyết xong trả lại). 

c. Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ: 01 bản chính.

thu tuc cap so ho khau moi nhat nam 2020 Thủ tục nộp phạt vi phạm giao thông mới nhất năm 2020

Địa điểm và hình thức nộp phạt vi phạm giao thông hiện nay đã được mở rộng hơn rất nhiều chứ không chỉ một nơi ...

thu tuc cap so ho khau moi nhat nam 2020 Thủ tục đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn mới nhất năm 2020

Khi giấy phép lái xe chuẩn bị hết hạn, người lái xe nên tiến hành làm các thủ tục đổi giấy phép lái xe nếu ...

thu tuc cap so ho khau moi nhat nam 2020 Thủ tục thi giấy phép lái xe mới nhất năm 2020

Từ tháng 1/2020, thi giấy phép lái xe các hạng B1, B2 và C, các học viên phải học thêm môn học Đạo đức, văn ...

Truyền hình