Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý sau.

thu tuc xin cap giay chung nhan an toan thuc pham moi nhat nam 2020 Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020

Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn cần nắm rõ.

thu tuc xin cap giay chung nhan an toan thuc pham moi nhat nam 2020 Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất năm 2020

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.

thu tuc xin cap giay chung nhan an toan thuc pham moi nhat nam 2020
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm mới nhất năm 2020

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý sau.

Bước 1: Đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp. (đăng ký được cấp giấy chứng nhận kinh doanh ở sở kế hoạch đầu tư hoặc ủy ban nhân dân quận huyện)

Bước 2: Xác định lại ngành nghề sản xuất kinh doanh thực phẩm cụ thể .Đăng ký ngành nghề đó trong giấy phép kinh doanh. Nếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chưa có thì phải bổ sung ngành nghề phù hợp trước khi nộp hồ sơ.

Bước 3: Soạn hồ sơ. Bộ hồ sơ chuẩn bị theo đúng quy định.

Bước 4: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ quan cấp giấy chứng nhận. Nếu hồ sơ chưa đúng bạn sẽ được hướng dẫn điều chỉnh bổ sung; còn hồ sơ hợp lệ và chính xác thì sẽ được nhận tại bộ phận tiếp nhận. Bạn đóng lệ phí và chờ kết quả thẩm định hồ sơ.

Bước 5: Nhận thông báo hồ sơ được thẩm định hợp lệ và chờ ngày ban quản lý ATTP xuống địa điểm kinh doanh thẩm định thực tế.

Bước 6: Nếu thẩm định cơ sở kinh doanh chưa đúng với hồ sơ cung cấp và chưa đủ điều kiện vẹ sinh ATTP thì Ban thẩm định sẽ hướng dẫn điều chỉnh bổ sung hồ sơ, cũng như những thiếu xót để được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm . Nếu cơ sở kinh doanh thực tế như hồ sơ và đảm bảo đúng quy định an toàn thực phẩm thì lập biên bản làm việc cho kết quả “ĐẠT” và chờ nhận kết quả.

Bước 7: Nhận kết quả. Bạn đem giấy hẹn trả kết quả lên nơi cấp giấy xác nhận được nhận kết quả và hoàn thành việc đăng ký cấp giấy chứng nhận.

thu tuc xin cap giay chung nhan an toan thuc pham moi nhat nam 2020 Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020

Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn cần nắm rõ.

thu tuc xin cap giay chung nhan an toan thuc pham moi nhat nam 2020 Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất năm 2020

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất năm 2020 có nhiều điểm đáng lưu ý mà bạn đọc cần nắm rõ.

thu tuc xin cap giay chung nhan an toan thuc pham moi nhat nam 2020 Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất năm 2020

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.

In bài viết

Truyền hình