Thời tiết 10 ngày tới (21/1-31/1) đợt không khí lạnh mới tràn vào miền Bắc từ ngày 26/1 gây mưa và rét đậm cho toàn miền Bắc.
Thời tiết 10 ngày tới (17/1-27/1): Bắc Bộ và Trung Bộ rét đậm rét hại trong 2 ngày tới
Thời tiết 10 ngày tới (13/1-23/1): Trời tiếp tục chuyển rét đậm rét hại từ ngày 16/1

Thời tiết 10 ngày tới (21/1-31/1) khu vực Hà Nội

Thời tiết 10 ngày tới (21/1-31/1): Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ rét đậm từ 26/1

Thời tiết 10 ngày tới (21/1-31/1): Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ rét đậm từ 26

Từ đêm 21-25/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 21 và sáng ngày 22/01 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 21/01 trời rét.

Từ đêm 25-31/01, có mưa rải rác trong đêm 25, ngày 26/01 và ngày 28/01, các ngày khác có mưa vài nơi. Từ ngày 26/01 trời rét, có nơi rét đậm.

Thời tiết 10 ngày tới (21/1-31/1) phía tây Bắc Bộ

Từ đêm 21-25/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 21/01 trời rét.

Từ đêm 25-31/01, có mưa rải rác trong đêm 25, ngày 26/01 và ngày 28/01, các ngày khác có mưa vài nơi. Từ ngày 26/01 trời rét, có nơi rét đậm.

Thời tiết 10 ngày tới (21/1-31/1) phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 21-25/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 21 và sáng ngày 22/01 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 21/01 trời rét.

Từ đêm 25-31/01, có mưa rải rác trong đêm 25, ngày 26/01 và ngày 28/01, các ngày khác có mưa vài nơi. Từ ngày 26/01 trời rét, có nơi rét đậm.

Thời tiết 10 ngày tới (21/1-31/1) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 21-27/01, có mưa vài nơi, riêng ngày 26 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 28-31/01, phía Bắc có mưa trong ngày 28/01 sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Thời tiết 10 ngày tới (21/1-31/1) các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 21-25/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 26-31/01, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (21/1-31/1) Tây Nguyên

Từ đêm 21-31/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới (21/1-31/1) khu vực Nam Bộ

Từ đêm 21-31/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng đêm 22 và ngày 23/01 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thời tiết 10 ngày tới (10/1-20/1): Bao giờ kết thúc rét đậm rét hại? Thời tiết 10 ngày tới (10/1-20/1): Bao giờ kết thúc rét đậm rét hại?
Thời tiết 10 ngày tới (7/1-17/1) Bắc Bộ có băng giá, mưa tuyết Thời tiết 10 ngày tới (7/1-17/1) Bắc Bộ có băng giá, mưa tuyết
Thời tiết 10 ngày tới (3/1- 13/1): Rét đậm rét hại, Bắc Bộ bắt đầu có mưa Thời tiết 10 ngày tới (3/1- 13/1): Rét đậm rét hại, Bắc Bộ bắt đầu có mưa
In bài viết

Truyền hình