Tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.
Tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên giới bằng dân ca Tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên giới bằng dân ca
Tạo mọi điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc có cuộc sống, môi trường học tập và rèn luyện tốt hơn Tạo mọi điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc có cuộc sống, môi trường học tập và rèn luyện tốt hơn

Đối với khu vực miền núi, xác định tạo sinh kế và ổn định đời sống cho đồng bào, nhất là vùng dân tộc là vấn đề cốt lõi. Bởi đây chính là chìa khóa giúp người dân vùng cao giảm nghèo bền vững. Nhiều dự án tạo sinh kế cho người dân phát huy hiệu quả, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây cũng là tiền đề để triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Ghi nhận ở hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu.

ADB tài trợ 60 triệu USD hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Bình Định và Quảng Nam ADB tài trợ 60 triệu USD hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Bình Định và Quảng Nam
Ngày 26/8, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết vừa phê duyệt khoản tài trợ trị giá 60 triệu USD, nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cơ sở hạ tầng giao thông và cấp nước ở hai tỉnh Bình Định và Quảng Nam, đặc biệt là ở các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số.
Tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam luôn được giữ gìn Tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam luôn được giữ gìn
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã luôn có những quan tâm đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Cụ thể như: Chống phân biệt đối xử và bất bình đẳng giữa các nhóm dân tộc trong tôn giáo; Bảo vệ các nhóm dân tộc ít người; Xây dựng triển khai các chính sách bảo vệ và thúc đẩy quyền của người dân tộc thiểu số đặc biệt là tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15-60 tuổi biết chữ lên tới 93,7% Tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15-60 tuổi biết chữ lên tới 93,7%
Bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục là mục tiêu cơ bản trong chính sách phát triển của Nhà nước. Pháp luật Việt Nam quy định Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng Dân tộc thiểu số (DTTS) và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (KTXH ĐBKK). Công dân có quyền sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp; bình đẳng về cơ hội học tập. Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho con em người DTTS, con em gia đình ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK... thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình.
In bài viết

Truyền hình