40 năm UNCLOS 1982: Cơ chế hữu hiệu để giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển

40 năm UNCLOS 1982: Cơ chế hữu hiệu để giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển
Lịch sử chủ quyền - 11-12-2022 15:44
Tiến sĩ, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, thành viên Ủy ban Luật quốc tế của Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2023 - 2027 nhấn mạnh Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile