Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1694/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, trong đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải làm ủy viên.
thu truong bo tai chinh huynh quang hai tiep nhan them nhiem vu moi Tin tức nhân sự, lãnh đạo mới ở Khánh Hoà, Đồng Nai, Tây Ninh, Phú Yên
thu truong bo tai chinh huynh quang hai tiep nhan them nhiem vu moi Tin tức nhân sự, lãnh đạo mới ở Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương
thu truong bo tai chinh huynh quang hai tiep nhan them nhiem vu moi Toà án nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng có nhân sự, lãnh đạo mới
thu truong bo tai chinh huynh quang hai tiep nhan them nhiem vu moi Nhân sự, lãnh đạo mới tại Sóc Trăng, Quảng Bình, Quảng Ngãi
sau ky luat canh cao thu truong huynh quang hai nhan them nhiem vu moi
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1694/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Theo đó, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh (gọi tắt là doanh nghiệp nhà nước) và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Cụ thể, chức vụ Trưởng ban được trao cho Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân làm Phó Trưởng ban thường trực.

Phó Trưởng ban chuyên trách là ông Nguyễn Hồng Long.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Y Thanh Hà Nie Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cũng giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phục vụ cho việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; sơ kết, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ và đột xuất về tình hình đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có nhiệm vụ theo dõi việc thí điểm chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo luật Doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Quang Hải từng bị kỷ luật cảnh cáo

Thủ tướng từng ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải do có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 1190-QĐ/UBKTTW ngày 6/6/2019.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 36, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Huỳnh Quang Hải bằng hình thức cảnh cáo. Theo UBKT T.Ư, ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Truyền hình