Theo Bộ Nội vụ, các tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên sẽ làm cơ sở cho việc sáp nhập đơn vị hành chính. Việc sắp xếp sẽ được thực hiện thí điểm ở cấp tỉnh trong giai đoạn 2022 – 2026 và định hướng đến năm 2030.
Chi tiết sắp xếp, sáp nhập 16 xã, thị trấn thuộc tỉnh Nghệ An Chi tiết sắp xếp, sáp nhập 16 xã, thị trấn thuộc tỉnh Nghệ An
Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vừa được Bộ Nội vụ phê duyệt, trong giai đoạn 2019-2021, toàn tỉnh Nghệ An có 16 xã, thị trấn phải sáp nhập với đơn vị hành chính liền kề.
Đà Nẵng có bao nhiêu cây cầu bắc qua sông Hàn? Đà Nẵng có bao nhiêu cây cầu bắc qua sông Hàn?
Đà Nẵng là thành phố quan trọng nhất miền Trung, đồng thời cũng là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Đà Nẵng tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, nâng cao an sinh xã hội với nhiều cây cầu bắc qua sông Hàn và được coi là "Thành phố đáng sống" của Việt Nam.
Sáp nhập các tỉnh dựa theo những tiêu chí nào?
Đối với tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh được phân ra hai loại, tỉnh miền núi và tỉnh không phải miền núi

Những tỉnh nào sẽ phải sáp nhập?

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Theo lộ trình, dự thảo Nghị quyết này sẽ được trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 8/2021.

Đối với tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh được phân ra hai loại, tỉnh miền núi và tỉnh không phải miền núi.

Về quy mô dân số: Đối với tỉnh miền núi, vùng cao, có quy mô dân số từ 900 nghìn người trở lên. Trường hợp tỉnh có diện tích tự nhiên rộng từ 150% trở lên so với mức tiêu chuẩn được quy định thì quy mô dân số từ 700 nghìn người trở lên.

Đối với những tỉnh không phải miền núi thì quy mô dân số từ 1,4 triệu người trở lên.

Về diện tích tự nhiên, tỉnh miền núi, vùng cao từ 8.000 km2 trở lên, tỉnh không phải miền núi từ 5.000 km2 trở lên.

Đối với tiêu chuẩn của “thành phố thuộc thành phố” (như Thành phố Thủ Đức thuộc TP. HCM), có quy mô dân số từ 250 nghìn người và diện tích tự nhiên từ 150 km2 trở lên…

Như vậy, việc sửa đổi lần này sẽ theo hướng, đơn vị hành chính nào có diện tích tự nhiên rộng hơn từ 150% trở lên so với mức tiêu chuẩn chung thì quy mô dân số được giảm 25% so với quy định, để phù hợp với đặc thù đơn vị hành chính miền núi, vùng cao có diện tích tự nhiên lớn, địa hình phức tạp, dân số ít. Theo Bộ Nội vụ, các đơn vị hành chính được rà soát, đánh giá theo từng tiêu chuẩn. Trường hợp không đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên thì tiến hành sáp nhập theo quy định.

Sáp nhập các tỉnh dựa theo những tiêu chí nào?
Tỉnh Hà Tây từng sáp nhập vào TP Hà Nội và rất thành công

Về chủ trương sáp nhập tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc xây dựng Nghị quyết được căn cứ vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có yêu cầu nhiệm vụ “tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu triển khai thực hiện ở cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp”. Cùng với đó là căn cứ vào kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021 ở 45 tỉnh, thành phố.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, mục đích sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cho phù hợp với từng loại hình, đặc biệt là các đơn vị hành chính đô thị và các tỉnh có yếu tố đặc thù về an ninh quốc phòng, miền núi, vùng cao. Trên cơ sở đó quy định điều khoản áp dụng đối với việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, làm căn cứ tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và làm điểm ở cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 và định hướng đến năm 2030.

Bộ Nội vụ cho biết, trong 5 năm (2016- 2021) thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, bước đầu giảm được 8 cấp huyện (từ 713 đơn vị xuống còn 705 đơn vị), giảm 563 cấp xã so với năm 2016 (từ 11.162 đơn vị xuống còn 10.599 đơn vị). Chủ trương này phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa ở các địa phương.
Chân dung tân Thứ trưởng 45 tuổi của Bộ Nội vụ Chân dung tân Thứ trưởng 45 tuổi của Bộ Nội vụ
Ông Trương Hải Long - Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức (sinh năm 1976) vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Nhân sự, lãnh đạo mới Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Nhân sự, lãnh đạo mới Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, thay thế ông Lê Vĩnh Tân đã được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ.
Nhân sự mới bộ, ngành tuần qua: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng Nhân sự mới bộ, ngành tuần qua: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng
Tuần qua (5/4 - 11/4) nhiều bộ, ngành Trung ương đã triển khai công tác cán bộ, trong đó nổi bật nhất là việc Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự 12 Bộ trưởng, trưởng ngành: Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng...

In bài viết

Truyền hình