Ngày 22/1, tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng Quỹ lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024. Cũng tại hội nghị, Hội đồng Quỹ đã bổ sung 02 Ủy viên.
Hai trọng tâm chính năm 2021 của Ủy ban Hòa bình Việt Nam là  Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới và đề án “Chương trình giáo dục Hòa bình” Hai trọng tâm chính năm 2021 của Ủy ban Hòa bình Việt Nam là Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới và đề án “Chương trình giáo dục Hòa bình”
Ngày 21/1, tại Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Việt Nam (Ủy ban/UBHB VN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới và đề án “Chương trình giáo dục Hòa bình”.
"Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn và là khát vọng cháy bỏng của nhân dân thế giới"
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa có bài viết chia sẻ về thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong năm 2020. Tạp chí Thời Đại đăng tải bài viết này chia sẻ tới độc giả. (Tít bài do tòa soạn đặt)

Tham dự hội nghị có: ông Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, các Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quỹ.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng Quỹ; nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo của Ban Kiểm tra. Hội nghị nhất trí bổ sung 02 Ủy viên Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển nhiệm kỳ 2019-2024 gồm: ông Nguyễn Huy Bảy và ông Nguyễn Mạnh Hiền.

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đề ra 6 giải pháp để thực hiện các mục tiêu năm 2021
Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết năm 2020, nhiều hoạt động của Quỹ bị gián đoạn, hoãn/hủy, điều chỉnh do dịch Covid-19 gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch đề ra, các hoạt động đoàn ra, đoàn vào, Hội thảo quốc tế hầu như không thực hiện được. Tuy nhiên, Quỹ đã điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế, các hoạt động của Quỹ được triển khai nhìn chung đều đạt kết quả tốt.

Các hoạt động đối ngoại đã được triển khai có hiệu quả theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tranh thủ được sự đồng tình, đoàn kết, ủng hộ của nhân dân các nước đối với Việt Nam, tích cực tham gia góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam trong các diễn đàn nhân dân khu vực và quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, phát triển công bằng và bền vững.

Quỹ cũng đã có những đóng góp rất tích cực trong công tác điều phối, phối hợp với các tổ chức nhân dân Việt Nam tham gia vào các Diễn đàn, cơ chế nhân dân đa phương, đặc biệt là Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020 được tổ chức tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Quỹ vẫn chủ động tham gia và có đóng góp tích cực cho các cơ chế,diễn đàn khác như Diễn đàn Nhân dân ÁÂu, từ đó góp phần bảo vệ và nâng cao hình ảnh, lợi ích của Việt Nam trên các vấn đề chủ quyền lãnh thổ, dân chủ - nhân quyền cũng như đóng góp chung cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, ổn định, công bằng, dân chủ trong khu vực và trên thế giới.

Đối với quan hệ song phương với các đối tác, Quỹ luôn coi trọng việc tăng cường mở rộng quan hệ với các tổ chức nhân dân trên toàn thế giới.

Về công tác nghiên cứu, Quỹ đã chủ động tổ chức được nhiều hoạt động tọa đàm, trao đổi thông tin hữu ích về các vấn đề nóng của đất nước và thế giới, cũng như công tác đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó có những đề xuất thiết thực, hiệu quả cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan.

Công tác thông tin tuyên truyền đạt nhiều kết quả tốt trong năm 2020, đặc biệt với sự củng cố website Tiếng Anh và khai trương website Tiếng Việt, với cách làm mới, nhiều thông tin hữu ích, phong phú, đa dạng, đã được chuyển tải tới bạn đọc trong và ngoài nước, góp phần tuyên truyền cho nhân dân cũng như vận động dư luận quốc tế hiểu và ủng hộ lập trường, lợi ích của Việt Nam.

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đề ra 6 giải pháp để thực hiện các mục tiêu năm 2021
Ông Đồng Huy Cương, Tổng thư ký Quỹ trình bày tóm tắt báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2020.

Về phương hướng công tác năm 2021, Quỹ tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu; tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Để thực hiện phương hướng đó, Quỹ triển khai các giải pháp: Thứ nhất, tiếp tục tích cực tham gia vào các diễn đàn, cơ chế nhân dân đa phương, đặc biệt là tham gia tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn Nhân dân Á- Âu lần thứ 13, Diễn đàn nhân dân ASEAN 2021, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và sự nghiệp chung của nhân dân thế giới và khu vực vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì phát triển công bằng và bên Vàng, không ngừng củng cố quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước; Thứ hai, tiếp tục tập trung nghiên cứu các vấn đề quốc tế và Việt Nam (Biển Đông, Mê Kông, ...), nhằm cung cấp những ý kiến phân tích, đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các vấn đề liên quan đến hòa bình và phát triển; Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng website, đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền với bạn bè quốc tế và nhân dân trong cả nước; Thứ tư, tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy, kiện toàn nhân sự; Thứ năm, chú trọng vận hành hoạt động của Quỹ, các tổ chức, đơn vị của Quỹ theo các quy chế; Thứ sáu, tăng cường công tác vận động tài chính cho các hoạt động của Quỹ. Duy trì chi tiêu nền nếp, tiết kiệm, minh bạch, đúng quy định.

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam cần để quốc tế thấy Việt Nam hội nhập thực sự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam cần để quốc tế thấy Việt Nam hội nhập thực sự
Sáng ngày 23/9, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức chương trình Trao đổi thông tin về chủ đề "Tầm nhìn về sự phát triển Kinh tế - Xã hội Việt Nam đến năm 2030 và xa hơn".
Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam trao đổi về chính sách đối ngoại trong nội dung văn kiện Đại hội XIII Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam trao đổi về chính sách đối ngoại trong nội dung văn kiện Đại hội XIII
Sáng ngày 15/9, Quỹ Hòa bình và Phát triển đã tổ chức Tọa đàm "Đóng góp cho nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng về đánh giá tình hình thế giới mới và chính sách đối ngoại". Đối ngoại nhân dân và tình hình thế giới sau COVID-19 là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm.

In bài viết

Truyền hình