Xử lý kỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định thẩm quyền, trình tự xử lý kỷ luật người đã nghỉ hưu là những điểm mới trong quy định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức do Chính phủ ban hành.
Cách chức, kỷ luật 3 Thiếu tướng, 6 Đại tá quân đội Cách chức, kỷ luật 3 Thiếu tướng, 6 Đại tá quân đội
Việt Nam chúc ông Shinzo Abe sức khỏe, hạnh phúc sau tuyên bố từ chức Việt Nam chúc ông Shinzo Abe sức khỏe, hạnh phúc sau tuyên bố từ chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định quy định rõ về nguyên tắc xử lý kỷ luật phải đảm bảo tính khách quan, công bằng; công khai, minh bạch; nghiêm minh, đúng pháp luật.

quy dinh moi ve ky luat can bo cong chuc vien chuc
Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc hình thức kỷ luật đảng thay cho hình thức kỷ luật hành chính; xử lý kỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm đến mức bị xử lý hình sự.Cụ thể, mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 2 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật nặng nhất (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc).

Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật.

Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm.

Đặc biệt, Nghị định quy định đối với cán bộ có 4 hình thức xử lý kỷ luật gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.

Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 4 hình thức xử lý kỷ luật gồm: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; buộc thôi việc.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 5 hình thức xử lý kỷ luật gồm: Khiển trách; cảnh cáo; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc.

Điểm mới đáng chú ý nhất là Nghị định quy định thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu. Cụ thể, trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật.

Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh ra quyết định xử lý kỷ luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Đối với người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật.

Cách chức, kỷ luật 3 Thiếu tướng, 6 Đại tá quân đội Cách chức, kỷ luật 3 Thiếu tướng, 6 Đại tá quân đội

Tại Kỳ họp 48 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương diễn ra từ ngày 9-11/9, Ủy ban đã đề nghị, thi hành kỷ luật ...

Việt Nam chúc ông Shinzo Abe sức khỏe, hạnh phúc sau tuyên bố từ chức Việt Nam chúc ông Shinzo Abe sức khỏe, hạnh phúc sau tuyên bố từ chức

Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa gửi lời chúc đến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có nhiều đóng ...

Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch, 3 cán bộ bị đình chỉ công tác Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch, 3 cán bộ bị đình chỉ công tác

Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch, 3 cán bộ bị đình chỉ công tác; Chở ...

In bài viết

Truyền hình