Theo kế hoạch dự kiến, kỳ họp đầu tiên Quốc hội khoá XV sẽ diễn ra trong 11 ngày; khai mạc vào thứ ba, ngày 20/7 và bế mạc vào ngày 3/8 tới.
Đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử
Danh sách 50 ứng viên đại biểu Quốc hội tại TP.HCM Danh sách 50 ứng viên đại biểu Quốc hội tại TP.HCM
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu ý kiến (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu ý kiến (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 27/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 55. Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, theo Tổng Thư ký Quốc hội, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng phát biểu và Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự trong thời gian dự kiến 6 ngày. Quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm nhà nước.

Đồng thời, Quốc hội cũng tiến hành bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh (nếu có).

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ dành 4 ngày xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số nội dung khác. Trong đó, Quốc hội xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Nội dung này sẽ thảo luận tại tổ 0,5 ngày và tại hội trường 1 ngày.

Đồng thời, Quốc hội cũng xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề (hội trường: 01 ngày); xem xét, quyết định: kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (theo Điều 60 Luật Đầu tư công); quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025 (theo Điều 2 Nghị quyết số 82/2019/QH14).

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội cũng cần phải quyết định 2 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 trước khi quyết định 2 kế hoạch đầu tư công trung hạn và sử dụng đất quốc gia của cùng giai đoạn này.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã xem xét kết quả thực hiện 3 kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 (phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn); đồng thời cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự kiến các kế hoạch về tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Danh sách ứng cử ĐBQH ở trung ương khối Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, công an, quân đội Danh sách ứng cử ĐBQH ở trung ương khối Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, công an, quân đội
Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) được các cơ quan trung ương giới thiệu, khối Đảng có 11 thành viên, khối Chính phủ 15 và khối quân đội 12 người...
Bầu cử Quốc hội khoá XV: Xứng đáng là đại biểu tiêu biểu của nhân dân Bầu cử Quốc hội khoá XV: Xứng đáng là đại biểu tiêu biểu của nhân dân
Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội lớn của toàn dân, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ứng cử ĐBQH ở các địa phương nào? Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ứng cử ĐBQH ở các địa phương nào?
Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa gửi danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) do Trung ương giới thiệu về các tỉnh, thành phố trong cả nước.
In bài viết

Truyền hình