UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký các Quyết định hỗ trợ hơn 281 tỷ đồng kinh phí kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích khai thác hải sản trên các vùng biển xa đợt 1, đợt 2 và đợt 3 năm 2022 theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Quảng Bình tiếp tục hỗ trợ hơn 22,2 tỷ đồng cho chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa Quảng Bình tiếp tục hỗ trợ hơn 22,2 tỷ đồng cho chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa
Quảng Ninh xử lý nghiêm nhiều phương tiện khai thác hải sản bằng ngư cụ bị cấm Quảng Ninh xử lý nghiêm nhiều phương tiện khai thác hải sản bằng ngư cụ bị cấm

Cụ thể, trong hơn 281 tỷ đồng kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích khai thác hải sản trên các vung biển xa đợt 1, đợt 2 và đợt 3 năm 2022, gồm có: Hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi và về của chuyến biển cho 2.469 tàu cá với tổng số tiền hơn 278,075 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí mua máy thông tin liên lạc HF cho 57 tàu cá với tổng số tiền 1,596 tỷ đồng và hỗ trợ bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm thuyền viên cho 438 tàu cá, với tổng số tiền là 1,960 tỷ đồng.

Quảng Ngãi chi hơn 281 tỷ đồng khuyến khích khai thác hải sản trên các vùng biển xa
Hàng nghìn tàu cá sẵn sàng vươn khơi bám biển khai thác thủy sản, nâng cao thu nhập, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo - (Ảnh: Huy Hùng/thuysanvietnam.com.vn).

UBND tỉnh giao: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu, hồ sơ hỗ trợ, theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ ngư dân, đảm bảo theo đúng quy định; Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Sở Tài chính và đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả hỗ trợ ngư dân cho Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương theo quy định.

Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố có liên quan công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho ngư dân trước khi thực hiện cấp phát kinh phí và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện. Trường hợp có sai sót thông tin về chủ tàu (số đăng ký, họ tên, công suất) giao Chi cục Thủy sản kiểm tra hồ sơ gốc, có ý kiến với Kho bạc Nhà nước để giải ngân kịp thời cho các chủ tàu.

Các đợt hỗ trợ về chi phí nhiên liệu đi và về của chuyến biển, chi phí mua máy thông tin liên lạc HF và bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm thuyền viên theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ giúp ngư dân, thuyền viên có điều kiện vươn khơi bám biển khai thác thủy sản, nâng cao thu nhập, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sản lượng hải sản khai thác của Khánh Hoà đạt khoảng 41.000 tấn Sản lượng hải sản khai thác của Khánh Hoà đạt khoảng 41.000 tấn
216 tàu cá tại Quảng Nam bị xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng vì vi phạm về khai thác IUU 216 tàu cá tại Quảng Nam bị xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng vì vi phạm về khai thác IUU
In bài viết

Truyền hình