Tỉnh ủy Quảng Bình vừa có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2022 và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo trong năm 2022 Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo trong năm 2022
Kon Tum phấn đấu trên 50% vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới Kon Tum phấn đấu trên 50% vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh: Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các chính sách dân tộc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh: Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các chính sách dân tộc

Những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác dân tộc và các chương trình, dự án, diện mạo nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình đã có nhiều khởi sắc. Đến nay, 100% xã có đường giao thông đến trung tâm xã, có trường mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, trạm y tế, được phủ sóng phát thanh - truyền hình; trên 88% xã có điện lưới Quốc gia...

Năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước, tham mưu tốt các đề án, chính sách dân tộc, góp phần đổi thay căn bản đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số… an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, đồng bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Quảng Bình tăng cường chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Anh: quangbinh.gov.vn

Tuy nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng bình còn một số khó khăn như trình độ sản xuất còn thấp, kinh tế hàng hóa chưa phát triển; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững; chất lượng nguồn nhân lực thấp; cơ sở hạ tầng không đáp ứng yêu cầu phát triển; việc triển khai công tác, chính sách dân tộc còn nhiều khó khăn; dịch bệnh trên người và gia súc đã, đang gây ảnh hưởng nặng nề…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả trong công tác dân tộc thời gian qua; hiện còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Dân tộc tham mưu về các cơ chế chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh; Tỉnh ủy sẽ ban hành Nghị quyết đặc thù về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc và miền núi; tạo cơ sở chính trị để tỉnh bổ sung các nguồn lực phục vụ công tác phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một trong những nhiệm vụ trọng yếu, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quảng Bình hiện có trên 6.400 hộ với 27.004 khẩu đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm trên 2,2% dân số toàn tỉnh, sinh sống tại 15 xã và 03 bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều và dân tộc Chứt. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số hiện chiếm 69,52%.

Toàn tỉnh hiện có hơn 700 hộ đồng bào dân tộc làm ăn khá, giỏi; trên 1.200 đảng viên người dân tộc thiểu số, không có bản “trắng” về Chi bộ và đảng viên. Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 82 đảng viên tham gia cấp ủy cơ sở và 02 đảng viên tham gia cấp ủy trên cơ sở; 133 người dân tộc thiểu số trúng cử HĐND các cấp (cấp tỉnh 01 người, cấp huyện 05 người); 226 người tham gia ủy ban mặt trận 3 cấp (cấp tỉnh 07 người, cấp huyện 17 người).

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin làm chủ kinh tế Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin làm chủ kinh tế
Tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tỉnh Thanh Hoá Tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tỉnh Thanh Hoá
Tập trung mọi nguồn lực để Quảng Bình phát triển mạnh mẽ hơn nữa Tập trung mọi nguồn lực để Quảng Bình phát triển mạnh mẽ hơn nữa

In bài viết

Truyền hình