Đây là một trong những đề xuất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ.
VUFO khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022VUFO khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
Quảng Ngãi: ban hành hàng loạt ưu đãi thu hút người tàiQuảng Ngãi: ban hành hàng loạt ưu đãi thu hút người tài
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 31/5, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết buổi làm việc nhằm mục đích nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc để có cơ sở tham mưu, giải quyết kịp thời.

ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thông tin đến Đoàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,
Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2019-2021 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã thông tin đến Đoàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2019-2021; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó có khó khăn về chế độ, chính sách.

Hiện chính sách cán bộ đối với hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam còn bất cập, có sự khác biệt giữa các địa phương, chưa phù hợp với quy định tại Thông báo Kết luận của Ban Bí thư số 158-TB/TW và Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ.

Việc hỗ trợ cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động của Nhà nước đối với hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao…

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; có vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác vận động phi chính phủ nước ngoài; là tổ chức làm công tác chính trị đối ngoại và là bộ phận cấu thành của lực lượng đối ngoại chuyên trách của Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân ngày càng cao. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định rõ đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại của nước ta. Do vậy, để bảo đảm thực hiện các chỉ đạo của Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong toàn hệ thống, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kiến nghị Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ có văn bản quy định rõ hơn về kinh phí hoạt động, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trong hệ thống Liên hiệp (bao gồm cả các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương); có cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam theo yêu cầu nhiệm vụ.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng ghi nhận và đánh giá cao vai trò, kết quả mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đạt được trong giai đoạn 2019 - 2021.

Thứ trưởng cho biết đối với kiến nghị, đề xuất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ, Bộ sẽ trả lời, giải đáp và hướng dẫn; những vấn đề vượt thẩm quyền của Bộ, Bộ sẽ tổng hợp báo cáo, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

'Mong sớm có uỷ ban quốc gia về chiến lược người tài' 'Mong sớm có uỷ ban quốc gia về chiến lược người tài'
Thủ tướng: “Nhà nước cần thu hút nhiều người tài để quản trị” Thủ tướng: “Nhà nước cần thu hút nhiều người tài để quản trị”

In bài viết

Truyền hình