Năm 2021, ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ tiếp tục bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự lãnh chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ và các cấp ủy Đảng; toàn ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo…
Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp
Năm học 2020 – 2021, trường TH Chính Nghĩa và trường TH Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng các điều kiện: đảm bảo cơ sở vật chất phòng học; đủ thiết bị dạy học; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/ lớp…để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với HS lớp 1. Bên cạnh đó, trường TH Chính Nghĩa thu tốt tiền hỗ trợ học buổi chiều HS lớp 1 là 140.000đ/1hs/1 tháng; còn trường TH Tiên Cát không thu tiền học buổi chiều HS lớp 1.
Phú Thọ: 10 sự kiện nổi bật năm 2020 Phú Thọ: 10 sự kiện nổi bật năm 2020
Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, kiên trì, tập trung thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đây chính là tiền đề quan trọng để tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chiều ngày 25/01/2021, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có: ông Vi Mạnh Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ; các lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ; đại diện các cơ quan khối Tư tưởng – Văn hóa, khối Khoa giáo cấp tỉnh; các Nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Phú Thọ;…

Phú Thọ: Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo
Ông Phạm Lam Hồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ trình bày báo cáo công tác Tuyên giáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ đã đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ đã tích cực, chủ động tham mưu tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nổi bật là công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Công tác văn hóa, văn nghệ đảm bảo đúng định hướng, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú thiết thực, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân. Công tác chỉ đạo, định hướng về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí – xuất bản tiếp tục đổi mới, đảm bảo đúng định hướng và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị…

Các cơ quan truyền thông báo chí của tỉnh Phú Thọ thực hiện đúng nội dung, tôn chỉ, mục đích; bám sát định hướng tuyên truyền, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính chị của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, cac cơ quan báo chí của tỉnh Phú Thọ tích cực đổi mới nội dung và hình thức, thông tin tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, cơ chế,chính sách của Trung ương, của tỉnh Phú Thọ đến với nhân dân. Toàn tỉnh Phú Thọ có 14 Bản tin, 3 Đặc san; tổng lượng xuất bản Bản tin và Đặc san trong năm 2020 đạt trên 4.000 bản.

Phú Thọ: Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo
Quang cảnh Hội nghị.

Các cơ quan báo chí Trung ương có Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh Phú Thọ thường xuyên thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Phú Thọ. Trong năm 2020, các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh Phú Thọ đã có gần 500 tin, bài tuyên truyền đầy đủ, toàn diện về tỉnh Phú Thọ.

Nổi bật là các tin, bài tuyên truyền, quảng bá về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp; công tác xây dựng chính quyền điện tử; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;…Đồng thời cũng có một số bài viết đề cập đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, những khó khăn, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý của các cấp, các ngành, nhất là những thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản…qua đó giúp cho các cấp, các ngành chỉ đạo, khắc phục kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường. Công tác khoa giáo được triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần phát triển nguồn nhân lực và KHCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Công tác thông tin và nghiên cứu dư luận xã hội được trú trọng. Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được trú trọng, đổi mới. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống được tăng cường.

Phú Thọ: Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo

Ông Vi Mạnh Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ trao tặng Giấy khen cho 11 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ triển khai phương hướng năm 2021: Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự lãnh chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ và các cấp ủy Đảng, toàn ngành Tuyên giáo Phú Thọ tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo; chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Công tác tuyên giáo phải góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng;…cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ năm 2021, tạo tiền đề vững chắc thực hiện hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021: Tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường định hướng công tác thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh Phú Thọ, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hoạt động đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh Phú Thọ;...

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với Báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng thời, một số đại biểu đã phát biểu tham luận làm rõ hơn về kết quả đạt được và có thêm những cơ sở thực tiễn, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Phú Thọ: Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo
Ông Trần Quang Bính - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Việt Trì trình bày tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Trần Quang Bính - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Việt Trì trình bày về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả côgn tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở - Kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị”.

Ông Trần Quang Bính - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Việt Trì cho biết: “Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Việt Trì luôn tích cực tham mưu với Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ Thành phố đến cơ sở chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận, chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn TP Việt Trì đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp;…”.

Phú Thọ: Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo
Ông Vi Mạnh Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vi Mạnh Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh: Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh Phú Thọ, ngành Tuyên giáo sẽ tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác tuyên giáo đảm bảo toàn diện, thường xuyên, hiệu quả, thiết thực. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Phú Thọ và 25 năm tái lập tỉnh Phú Thọ;…

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án 03 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về “Tăng cường đấy tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu đậu trên internet và mạng xã hội”; chỉ đạo hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và Luật báo chí… Đồng thời, tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII…

Phú Thọ: Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ trao tặng Giấy khen cho 7 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ năm 2020 và 7 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Phú Thọ: Supe Lâm Thao đổi mới phương thức quản lý và công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất Phú Thọ: Supe Lâm Thao đổi mới phương thức quản lý và công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất
Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai lũ lụt; song nhờ những hướng đi đúng và giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh bài bản, Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã ổn định kinh doanh, sản xuất 811.264 tấn phân bón các loại, doanh thu 2.384 tỷ đồng, nộp ngân sách 20 tỷ đồng.
Phú Thọ: 10 sự kiện nổi bật năm 2020 Phú Thọ: 10 sự kiện nổi bật năm 2020
Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, kiên trì, tập trung thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đây chính là tiền đề quan trọng để tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ông Dư Văn Quảng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ Ông Dư Văn Quảng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ
Ngày 28/12/2020, tại TP Việt Trì, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên hiệp tỉnh. Ông Dư Văn Quảng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018 – 2023.
In bài viết

Truyền hình