Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai lũ lụt; song nhờ những hướng đi đúng và giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh bài bản, Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã ổn định kinh doanh, sản xuất 811.264 tấn phân bón các loại, doanh thu 2.384 tỷ đồng, nộp ngân sách 20 tỷ đồng.
Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp
Năm học 2020 – 2021, trường TH Chính Nghĩa và trường TH Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng các điều kiện: đảm bảo cơ sở vật chất phòng học; đủ thiết bị dạy học; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/ lớp…để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với HS lớp 1. Bên cạnh đó, trường TH Chính Nghĩa thu tốt tiền hỗ trợ học buổi chiều HS lớp 1 là 140.000đ/1hs/1 tháng; còn trường TH Tiên Cát không thu tiền học buổi chiều HS lớp 1.
Phú Thọ: 10 sự kiện nổi bật năm 2020 Phú Thọ: 10 sự kiện nổi bật năm 2020
Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, kiên trì, tập trung thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đây chính là tiền đề quan trọng để tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng ủy Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (Công ty Supe Lâm Thao) vừa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, Đảng bộ Công ty Supe Lâm Thao đã luôn giữ vững vai trò lãnh đạo mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác đời sống xã hội. Phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia cùng Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức tốt Đại hội đồng Cổ đông; đề ra phương hướng, các chỉ tiêu chủ yếu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2020 và các năm tiếp theo.

Nhờ giữ vững mối đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động mà Supe Lâm Thao đã vượt qua nhiều khó khăn của năm 2020, đảm bảo sản xuất kinh doanh, việc làm và thu nhập người lao động ổn định.

Phú Thọ: Supe Lâm Thao đổi mới phương thức quản lý và công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất
Năm 2020, Công ty Supe Lâm Thao sản xuất 811.264 tấn phân bón các loại.

Theo đó, năm 2020 Công ty CP Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao nộp ngân sách 20 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 2.451 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.384 tỷ đồng. Tổng lượng phân bón sản xuất đạt 811.264 tấn, trong đó: Supe lân: 431.364 tấn; NPK-S các loại: 379.900 tấn (trong đó có 3.634 tấn NPK-S hàm lượng cao); Axit Sunphuaric: 150.009 tấn.

Tổng lượng phân bón tiêu thụ đạt 608.726 tấn, lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng. Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản 13,560 tỷ đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn ngành phân bón gặp khó khăn, đầu ra bị chậm lại song thu nhập bình quân người lao động tại Supe Lâm Thao vẫn đạt gần 8 triệu đồng/người/tháng.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Công ty Supe Lâm Thao luôn chỉ đạo sát sao và đạt được kết quả tốt. Năm 2020, Đảng bộ Công ty đã tổ chức 11 lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 788 người; chuẩn y kết nạp 16 đảng viên mới; chuyển Đảng chính thức cho 19 đảng viên dự bị. Xét đề nghị trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 người; giới thiệu, tiếp nhận sinh hoạt Đảng cho 74 người.

Năm 2020, về xếp loại tổ chức cơ sở Đảng có 15/15 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá, xếp loại, trong đó có 3 tổ chức được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (20,0%); 14 tổ chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (93,33%).

Phú Thọ: Supe Lâm Thao đổi mới phương thức quản lý và công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất
Các đại biểu dự chương trình ra mắt 2 sản phẩm phân bón thế hệ mới, gắn tem thông minh QR Code trên bao bì sản phẩm tại Công ty Supe Lâm Thao.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ Công ty Supe Lâm Thao đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXV; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chuyên đề năm 2021; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/ TW của BCH Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Phối hợp với Hội đồng quản trị chỉ đạo công tác cải cách quản trị doanh nghiệp theo hướng tinh giảm, hiệu quả. Quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,...

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong sản xuất kinh doanh năm 2021, trong đó chú trọng tổ chức triển khai 3 chương trình mục tiêu lớn: Gắn tem thông minh QR Code, bộ sản phẩm hữu cơ khoáng; NPK-S hàm lượng cao thế hệ mới,… Quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ và người lao động, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Phú Thọ: Supe Lâm Thao đổi mới phương thức quản lý và công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất
Công ty CP Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao là doanh nghiệp đầu tiên ngành phân bón thực hiện gắn tem thông minh QR Code lên toàn bộ sản phẩm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ Công ty trong năm 2020 về sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác xây dựng Đảng và đánh giá cao sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban chấp hành khóa mới.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Đảng bộ Công ty Supe Lâm Thao cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXV;

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trong đó chú trọng đổi mới phương thức quản lý, đổi mới công nghệ và sản phẩm, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác quản trị trong mọi lĩnh vực,… Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Gắn tem thông minh QR Code trên bao bì sản phẩm

Ngày 13/1/2021, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã ra mắt 2 sản phẩm phân bón thế hệ mới, gắn tem thông minh QR Code trên bao bì sản phẩm; đồng thời cũng xuất bán 1 tấn phân bón đầu tiên thuộc loại thế hệ mới ra thị trường.

Đó là phân bón hữu cơ khoáng Lâm Thao 3-5-2 dạng hạt và 3-2-3, 2-4-2 dạng bột chuyên dùng bón lót và bón thúc cho các loại cây trồng nhằm tạo mùn và độ tơi xốp cho đất, giúp người nông dân sản xuất chuỗi nông sản sạch. Đặc biệt, việc gắn tem thông minh QR code trên bao bì sản phẩm sẽ góp phần giúp nông dân dễ dàng nhận diện phân bón chính hãng.

Phú Thọ: Supe Lâm Thao đổi mới phương thức quản lý và công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất
Ông Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.

Ông Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao cho biết, ngoài các sản phẩm phân bón truyền thống của Công ty như Supe lân cùng các loại NPK-S Lâm Thao, sản phẩm phân hữu cơ khoáng Lâm Thao, NPK-S Lâm Thao hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới sẽ tiếp bước truyền thống, nâng cao và chắp cánh thương hiệu phân bón Lâm Thao, bước ra thị trường, hội nhập cùng các sản phẩm phân bón sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Đối với sản phẩm phân bón NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới Lâm Thao, từ đầu năm 2021 Công ty Supe Lâm Thao đã cải tiến sản xuất đưa ra thị trường sản phẩm NPK-S Lâm Thao hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới 13.13.13, 16.8.16 và 16.16.8. Sản phẩm này sở hữu tính ưu việt là nhanh tan, nguyên liệu nhập ngoại, mẫu mã bao bì cũng được đổi mới; giới thiệu về việc gắn tem thông minh QR Code lên bao bì sản phẩm từ ngày 01/01/2021.

"Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tự hào là doanh nghiệp sản xuất phân bón đầu tiên sử dụng tem thông minh có gắn mã QR Code cho tất cả các sản phẩm phân bón", ông Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Supe Lâm Thao chia sẻ.

Tem thông minh có gắn mã QR Code có chiều dài 125mm, chiều rộng 20mm, đã được chia tách sẵn làm 2 phần: Phần dùng đến khâu dán bên ngoài bao có chiều dài 100mm bao gồm 6 con tem nhỏ gắn liền nhau. Phần để dán bên trong đường gập mép bao dài 25mm, rộng 20 mm gồm 1 con tem. Mặt bên trong của tem không in, có keo làm chất kết dính để dán vào các loại vỏ bao bì.

Tem khâu mặt ngoài khi được kích hoạt, dùng điện thoại thông minh có cài đặt phần mềm QR code, chụp, quét sẽ truy xuất được: mã vùng, mã khách hàng, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, ngày xuất hàng, tên sản phẩm, tên công ty, sản phẩm chính hãng.

Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp
Năm học 2020 – 2021, trường TH Chính Nghĩa và trường TH Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng các điều kiện: đảm bảo cơ sở vật chất phòng học; đủ thiết bị dạy học; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/ lớp…để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với HS lớp 1. Bên cạnh đó, trường TH Chính Nghĩa thu tốt tiền hỗ trợ học buổi chiều HS lớp 1 là 140.000đ/1hs/1 tháng; còn trường TH Tiên Cát không thu tiền học buổi chiều HS lớp 1.
Ông Dư Văn Quảng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ Ông Dư Văn Quảng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ
Ngày 28/12/2020, tại TP Việt Trì, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên hiệp tỉnh. Ông Dư Văn Quảng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Phú Thọ: Ngày hội sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp Phú Thọ: Ngày hội sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp
Ngày 26/12/2020, tại TP Việt Trì, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức “Ngày hội sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp” và trao giải cuộc thi "Ý tưởng sinh viên năm 2020”.
In bài viết

Truyền hình