Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).
Cao Bằng, Quảng Nam, Hậu Giang bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Cao Bằng, Quảng Nam, Hậu Giang bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới
Thủ tướng phê chuẩn ông Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM Thủ tướng phê chuẩn ông Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 1443/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật về quy hoạch liên quan đến việc thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025.

Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồngPhó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Ngoài Chủ tịch và Phó Chủ tịch, Hội đồng còn có các thành viên: Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính; đại diện Bộ Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan ngang bộ có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học; các Ủy viên phản biện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 7/5/2013 của Chính phủ.

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan thường trực của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP. Hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP.

Bổ nhiệm nhân sự mới Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Quốc phòng, VKSND tối cao Bổ nhiệm nhân sự mới Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Quốc phòng, VKSND tối cao
Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Quốc phòng và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị, theo đó điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.
Thái Bình, Quảng Nam, TP.HCM bổ nhiệm loạt nhân sự, lãnh đạo mới Thái Bình, Quảng Nam, TP.HCM bổ nhiệm loạt nhân sự, lãnh đạo mới
Thái Bình, Quảng Nam và TP.HCM vừa công bố và triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.
Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh
TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bắc Ninh vừa đồng loạt triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.
In bài viết

Truyền hình