Sáng 26/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định (Liên hiệp Bình Định) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khoá III (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 32 đồng chí. Ông Mai Thanh Thắng, Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khoá II tiếp tục được bầu làm Chủ tịch khóa III.
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc tại Bình Định về đối ngoại nhân dân Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc tại Bình Định về đối ngoại nhân dân

Chiều 25/11, tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ...

Ông Vũ Duy Hoàng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên Ông Vũ Duy Hoàng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên

Vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 ...

Ông Mai Thanh Thắng tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Bình Định khoá III
Đông đảo đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Liên hiệp Bình Định.

Đến dự đại hội có: bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Đoàn Văn Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định.

Ông Mai Thanh Thắng tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Bình Định khoá III
Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghe báo cáo kết quả nhiệm kì trước.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Bình Định đã phối hợp với các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể, chính quyền các địa phương chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân. Đáng ghi nhận là các hoạt động về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, góp phần tạo dấu ấn và tình cảm tốt đẹp của bạn bè quốc tế đối với tỉnh nhà. Liên hiệp Bình Định đã phát huy vai trò là đầu mối vận động và thúc đẩy các hoạt động hữu nghị, hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội, KHKT trên địa bàn tỉnh. Vận động có hiệu quả các nguồn tài trợ để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, đầu tư phát triển giáo dục, y tế… góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Ông Mai Thanh Thắng tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Bình Định khoá III
Bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên hiệp Bình Định đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt hoạt động đối ngoại theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”. Tích cực vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, quảng bá hình ảnh của Bình Định đến với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga chia sẻ tại Đại hội: "Chúng ta cần tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW và Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế, Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Quyết định số 41 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp hữu nghị Việt Nam, nhằm tăng cường, mở rộng và đổi mới công tác đối ngoại nhân dân. Việc xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị nói chúng và ở các địa phương, trong đó có Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bình Định, sẽ củng cố hơn nữa sự thống nhất nhận thức trong Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân về tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân".

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Liên hiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện, Liên hiệp tỉnh cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”. Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp tỉnh cần xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, cùng với các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân. Qua đó, tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

Ông Mai Thanh Thắng tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Bình Định khoá III
Bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên hiệp Bình Định.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh: Tôi cũng xin biểu dương những thành tựu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực công tác: hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân, thông tin tuyên truyền và trong công tác vận động, tranh thủ viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác đối ngoại nhân dân của cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng. Đây là kết quả những nỗ lực to lớn và sự chủ động của Liên hiệp hữu nghị tỉnh và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành… Nhân dịp này, thay mặt Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQVN tỉnh Bình Định đã quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các hoạt động của Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bình Định trong thời gian qua.

Ông Mai Thanh Thắng tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Bình Định khoá III
Bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân.

"Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức thành viên sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và hợp tác để Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bình Định hoạt động ngày càng hiệu quả hơn và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của tỉnh Bình Định và làm cho hệ thống Liên hiệp của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn", bà Nga khẳng định.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khoá III (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 32 đồng chí. Ông Mai Thanh Thắng, Chủ tịch Liên hiệp tỉnh khoá II tiếp tục được bầu làm Chủ tịch khóa III.

Ông Mai Thanh Thắng tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Bình Định khoá III
Ban chấp hành Liên hiệp tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ra mắt đại hội.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 1 cá nhân, tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân của tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân.

Ông Bùi Đức Hinh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Ông Bùi Đức Hinh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình
Ông Đồng Văn Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Ông Đồng Văn Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
Ông Lâm Minh Thành được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Ông Lâm Minh Thành được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
In bài viết

Truyền hình