Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:17 | 25/05/2024 GMT+7

Ông Đỗ Văn Bình giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2024-2029

aa
Ngày 25/5 tại thành phố Hải Phòng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.
VSFA Hải Phòng và SVIV thúc đẩy hợp tác thương mại, dịch vụ, y tế và du lịch
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng: nhiều kết quả tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân

Sáu nhiệm vụ trọng tâm

Theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội, với chủ đề "Xây dựng tổ chức vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, khẳng định vai trò, hiệu quả công tác", trong nhiệm kỳ mới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân tại địa phương trong tình hình mới.

Thực hiện hiệu quả các cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân.

Tăng cường nội dung chính trị đối ngoại, đổi mới hình thức và nội dung hợp tác; mở rộng và nâng cao hiệu quả các quan hệ hữu nghị.

Tích cực vận động, đa dạng hóa và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế.

Đổi mới phương thức, nội dung công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhân dân…

Ông Đỗ Văn Bình giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2024-2029
Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt. (Ảnh: Thành Luân)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Đỗ Văn Bình, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ mới. Ông Vũ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng làm Chủ tịch danh dự.

Thay đổi nhận thức về hoạt động đối ngoại nhân dân, xây dựng cơ sở dữ liệu về người Hải Phòng ở nước ngoài

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục tham mưu cho Thành ủy nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tầm quan trọng, vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Triển khai đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, quán triệt các chỉ thị của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thành Luân)

Chú trọng nội dung, thông điệp truyền tải thông qua các hoạt động văn hóa, giao lưu qua đó tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế. Các hội thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng kết nối thường xuyên và chặt chẽ hơn với các hội thành viên tương ứng ở Trung ương.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng cần chủ động tiếp cận, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn và các tổ chức tiềm năng; hướng vào những vấn đề thành phố và các tổ chức quan tâm. Bên cạnh đó, tăng cường tiếp cận, vận động các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thực hiện trách nhiệm xã hội.

Tăng cường quán triệt, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới tới các sở, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời có sự phân công, trao đổi để các hội thành viên có trách nhiệm hơn trong công tác thông tin đối ngoại.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng (thứ ba từ trái qua), Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 4 cá nhân.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng (thứ ba từ trái qua), Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 4 cá nhân. (Ảnh: Thành Luân)

Đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài; quán triệt, bám sát Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Thông qua các tổ chức thành viên kết nối, xây dựng cơ sở dữ liệu về người Hải Phòng ở nước ngoài, qua đó duy trì, phát huy tình cảm của họ với quê hương, thúc đẩy đầu tư kinh tế, hỗ trợ khoa học kỹ thuật đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng.

Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao nhận thức, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng. Duy trì các buổi trao đổi, sinh hoạt chuyên đề để cập nhật, cung cấp thông tin, kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân

Ông Nguyễn Ngọc Hùng cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hải Phòng quan tâm, chỉ đạo sát sao; các sở, ban, ngành phối hợp, tạo điều kiện để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ lưu niệm cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng; kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho 5 cá nhân; bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân. Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho 10 tập thể, 7 cá nhân.

Những cách làm mới bồi đắp tình hữu nghị Việt Nam - Bungari Những cách làm mới bồi đắp tình hữu nghị Việt Nam - Bungari
Hải Phòng mở rộng hợp tác với các địa phương của Trung Quốc Hải Phòng mở rộng hợp tác với các địa phương của Trung Quốc
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Mái nhà chung của những người yêu mến nước Nga

Mái nhà chung của những người yêu mến nước Nga

Kế thừa truyền thống của Hội hữu nghị Việt - Xô trước đây, Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hải Phòng tích cực đổi mới mô hình hoạt động cho phù hợp với tình hình hiện tại. Hiện Hội có 7 chi hội với gần 600 hội viên.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng: nhiều kết quả tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng: nhiều kết quả tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng đã tích cực thực hiện các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; đẩy mạnh vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân... Qua đó tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động trong những năm tiếp theo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng.
6 nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng trong năm 2024

6 nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng trong năm 2024

Ngày 25/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng (Liên hiệp Hữu nghị Hải Phòng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các tin bài khác

Đại hội lần thứ VI Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Tháp

Đại hội lần thứ VI Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Tháp

Ngày 14/6, tại tỉnh Đồng Tháp diễn ra Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Ông Phạm Hữu Hoa tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ông Phạm Hữu Hoa tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 14/6 tại Trường quốc tế St. Nicholas School, Đà Nẵng diễn ra Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tỉnh Lào Cai trao đổi nội dung hợp tác hoạt động đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tỉnh Lào Cai trao đổi nội dung hợp tác hoạt động đối ngoại nhân dân

Ngày 12/6/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai và đại diện các sở, ngành của tỉnh.
Tổng lãnh sự Singapore Kho Ngee Seng Roy: sẽ sớm trở lại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự Singapore Kho Ngee Seng Roy: sẽ sớm trở lại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/6, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có buổi tiếp Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM Kho Ngee Seng Roy chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Đọc nhiều

Lịch thi đấu EURO 2024: Thông tin chi tiết các bảng đấu và thời gian

Lịch thi đấu EURO 2024: Thông tin chi tiết các bảng đấu và thời gian

Lịch thi đấu EURO 2024: Thông tin chi tiết các bảng đấu và thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá Châu Âu 2024. Đây là một trong những sự kiện thể thao được mong đợi nhất trong năm, thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 16/6/2024: Hợi có thể bị tiểu nhân lừa gạt

Tử vi hôm nay 12 con giáp 16/6/2024: Hợi có thể bị tiểu nhân lừa gạt

Tử vi hôm nay 12 con giáp 16/6/2024 tuổi Hợi có thể bị tiểu nhân lừa gạt mà đánh mất tiền bạc trong tay mình. Con giáp này tin người quá dễ dàng, không phân biệt được đâu là người tốt kẻ xấu nên rất có thể sẽ mắc phải sai lầm vì đặt niềm tin không đúng chỗ.
Giá vàng bất ngờ tăng trở lại

Giá vàng bất ngờ tăng trở lại

Hôm nay (15/6) giá vàng tăng mạnh ở thị trường thế giới, trong nước, giá vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên.
Con số may mắn hôm nay 16/6/2024 12 con giáp: Mùi có thành tài?

Con số may mắn hôm nay 16/6/2024 12 con giáp: Mùi có thành tài?

Con số may mắn hôm nay 16/6/2024 12 con giáp sẽ bao gồm những số nào? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.
Hiệu quả tích cực từ hoạt động tuần tra chung của hải quân Việt Nam - Campuchia

Hiệu quả tích cực từ hoạt động tuần tra chung của hải quân Việt Nam - Campuchia

Trao đổi thông tin; cùng luyện tập sử dụng cờ tay, tìm kiếm cứu nạn, tuyên truyền, vận động ngư dân hai nước chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác hải sản... Đó là những hoạt động thiết thực trong chuyến tuần tra chung lần thứ 75 của lực lượng hải quân Việt Nam - Campuchia.
Điểm tựa của bản làng

Điểm tựa của bản làng

Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II năm 2024 có sự tham dự của 200 đại biểu đến từ 42 tỉnh, thành phố biên giới, biển đảo thuộc 47 dân tộc thiểu số sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tại Hà Nội.
Trung tâm y tế Trường Sa cấp cứu ngư dân gặp nạn

Trung tâm y tế Trường Sa cấp cứu ngư dân gặp nạn

Sáng 12/6, Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Phạm Khắc Sáu, 54 tuổi, quê Phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, là lao động trên tàu cá BĐ 99005 TS, bị tai nạn lao động trên biển.
ra mat sach uy ban viet nam doan ket va hop tac a phi my latinh nhung chang duong nhung nguoi ban
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
cap nhat thong tin dat nuoc nga cho nhung nguoi ban viet nam
inforgraphic quan ly phuong tien co gioi nuoc ngoai tham gia giao thong tai viet nam
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Từ 1/7, nếu vợ đang có thai, sinh con thì chồng không được yêu cầu ly hôn

Từ 1/7, nếu vợ đang có thai, sinh con thì chồng không được yêu cầu ly hôn

Theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP của TAND Tối cao có hiệu lực từ 1/7, nếu vợ đang có thai, sinh con thì chồng không được yêu cầu ly hôn mà không phân biệt có thai, sinh con với ai…
Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện "5 tiên phong" để góp phần phát triển đất nước

Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện "5 tiên phong" để góp phần phát triển đất nước

Chiều 15/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp Nhà nước, có chủ đề “Doanh nghiệp Nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”.
Thời tiết hôm nay (11/6): Bắc Bộ sắp mưa lớn liên tiếp 3 ngày, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (11/6): Bắc Bộ sắp mưa lớn liên tiếp 3 ngày, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo khoảng ngày 14-16/6 (và có thể kéo dài sang ngày 17/6), khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng trở lại. Trong đó, khu vực trung du và vùng núi có khả năng lại xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to.
Đại học Việt Nam tăng bậc trong Bảng xếp hạng các đại học trên thế giới

Đại học Việt Nam tăng bậc trong Bảng xếp hạng các đại học trên thế giới

Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học trên thế giới năm 2025. Việt Nam có thêm 1 đơn vị được xếp hạng là Trường Đại học Huế.
Hà Nội sẽ sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 1/7/2024

Hà Nội sẽ sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 1/7/2024

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký ban hành văn bản số 1695/UBND-KSTTHC về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính và rà soát, làm sạch dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.
Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 22/5), nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động