Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ phê bình lãnh đạo Bộ Y tế trong việc thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, không thực hiện đúng quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thiếu kiểm tra, giám sát...
Điều chỉnh giá 1.900 dịch vụ y tế từ 1/7 Thu hồi Kem mụn gia truyền Nghệ tươi trà xanh do chưa được cấp phép Bộ Y tế thu hồi Mặt nạ Collagen Anna Beauty trên toàn quốc

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ phê bình lãnh đạo Bộ Y tế trong việc thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, không thực hiện đúng quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thiếu kiểm tra, giám sát...

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra số 989/ TB-TTCP về quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam (Vinamed); việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhựa y tế (Mediplast), Tổng công ty Cổ phần Y tế (Danameco); việc sáp nhập Công ty Cổ phần Nhựa y tế vào Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam.

nhieu sai sot trong viec co phan hoa tong cong ty thiet bi y te viet nam
Ảnh minh họa


Sau khi chuyển thành Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, doanh nghiệp không thực hiện nghiên cứu sản xuất trang thiết bị y tế, không phát triển được nguồn vốn Nhà nước đầu tư.Theo đó, trong quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam giai đoạn 2007-2010, Bộ Y tế đã không báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về vướng mắc để hoàn thành việc cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, sau khi chuyển đổi không tiếp tục chuyển thành công ty cổ phần.

Đối với quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam giai đoạn 2014-2016, Bộ Y tế chưa ban hành kế hoạch, lộ trình triển khai công tác cổ phần hóa theo quy định.

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam và Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á không thực hiện đúng thời gian hoàn tất hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp.

Bộ Y tế ban hành Quyết định 3854/QĐ-BYT về giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chậm so với quy định; việc triển khai thực hiện theo phương án sử dụng đất được phê duyệt còn chậm, không đúng tiến độ đề ra và sử dụng đất chưa đúng quy hoạch.

Tổng công ty đến thời điểm 12.7.2016 còn có những khoản nợ khó đòi quá hạn. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam không thẩm định phương án cổ phần hóa báo cáo Bộ Y tế phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, việc bán cổ phần kéo dài thời gian, chậm nộp số tiền thu từ cổ phần hóa là chưa thực hiện đúng quy định của Chính phủ; Bộ Y tế không ban hành quy chế Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước…

Khi xác định giá trị doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hóa không chỉ đạo kiểm tra, xác định lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán phát sinh tăng hoặc giảm so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán.

Không báo cáo Bộ Y tế về giá trị tăng thêm của cổ phiếu Mediplast từ 25.200 đồng/cổ phần lên 29.484 đồng/cổ phần và không xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần là chưa đúng quy định.

nhieu sai sot trong viec co phan hoa tong cong ty thiet bi y te viet nam
Nội dung bản thông báo kết luận thanh tra

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, việc sáp nhập Mediplast vào Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam - Công ty cổ phần chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau thời gian 1 năm khi Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần thì phải hoàn thành việc thoái vốn, sau khi thoái vốn mới được tiến hành sáp nhập nhưng Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam - Công ty cổ phần lại tiến hành sáp nhập trước khi thoái vốn.

Trước những vấn đề trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan xác định lại trị giá cổ phần, số lượng cổ phần và tỷ lệ cổ phần của nhà nước tại Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam - Công ty cổ phần để chuyển giao vốn nhà nước về cho SCIC.

Đối với Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ phê bình lãnh đạo Bộ Y tế trong việc thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, không thực hiện đúng quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thiếu kiểm tra, giám sát...

Bộ Y tế xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển từ Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam sang Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam - Công ty cổ phần.

Đồng thời, Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm đã nêu.

Đối với Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam - Công ty cổ phần phải thực hiện nộp ngay khoản tiền lãi do chậm nộp số tiền thu từ việc bán cổ phần về quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. Hủy bỏ và không công nhận kết quả của hai chứng thư thẩm định giá và các văn bản do kết quả định giá là không chính xác và không có cơ sở.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo dõi, đôn đốc xử lý tồn tại trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại số 1 ngõ 135, Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội và số 89 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội. Lập hồ sơ xử lý thu hồi cơ sở nhà, đất theo quy định của pháp lụật nếu Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam - Công ty cổ phần vi phạm vào những quy định về quản lý và sử dụng đất đai tại hai cơ sở nêu trên.

Đồng thời, kết luận Thanh tra nêu rõ, qua một số cuộc họp do Phó thủ tướng thường trực Chính phủ chủ trì và lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, TTCP đã có văn bản trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về kết luận thanh tra. Ngày 7/6/2019, VPCP đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình: Đồng ý các nội dung kết luận và kiến nghị của TTCP.

In bài viết

Truyền hình