Cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cá nhân cư trú cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.
Thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài: kiến nghị 9 nhiệm vụ và giải pháp Thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài: kiến nghị 9 nhiệm vụ và giải pháp
Đa dạng hóa phương thức tập hợp cộng đồng người Việt ở nước ngoài Đa dạng hóa phương thức tập hợp cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Theo Nghị định số 144 của Chính phủ, cá nhân Việt Nam muốn ra nước ngoài tham dự các cuộc thi người đẹp, người mẫu cần đáp ứng các điều kiện sau:

Người Việt thi người đẹp, người mẫu tại nước ngoài cần điều kiện gì?
Người Việt thi người đẹp, người mẫu tại nước ngoài cần điều kiện gì?.

Có giấy mời của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi.

Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cá nhân cư trú cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

Trường hợp cá nhân chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận theo thủ tục quy định tại khoản 3 Điều này không sử dụng danh hiệu đạt được tại cuộc thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam.

Thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài: kiến nghị 9 nhiệm vụ và giải pháp Thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài: kiến nghị 9 nhiệm vụ và giải pháp
Sáng ngày 27/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 05 thực hiện chỉ thị 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 36 -NQ/TW của Bộ chính trị khoá IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Đa dạng hóa phương thức tập hợp cộng đồng người Việt ở nước ngoài Đa dạng hóa phương thức tập hợp cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài trả lời phỏng vấn về nhiệm vụ gắn kết Đảng, Nhà nước, nhân dân với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Trước khi đến Nhật Bản, người nước ngoài cần hiểu những nguyên tắc sống gì? Trước khi đến Nhật Bản, người nước ngoài cần hiểu những nguyên tắc sống gì?
Nếu muốn được người Nhật tôn trọng, bạn cần phải nắm được rất nhiều nguyên tắc vốn khá khắt khe trong cuộc sống của họ. Tác giả Nhật Đăng, tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Xã hội học ở Nhật Bản, có 4 năm học tập và làm việc tại nước này chia sẻ.

In bài viết

Truyền hình