Hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập một công ty gồm 5 hợp tác xã và 3 cơ sở sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho hơn 300 lao động là người mù, người khuyết tật làm về mặt hàng mành tre đan. Đến nay, 2 bãi contener mành tre đan được xuất khẩu sang Pháp, trị giá gần 5 tỷ đồng.
In bài viết

Truyền hình