Tháng 10 được coi là tháng của danh nhân, cùng tìm hiểu xem năm 2021 ngày doanh nhân Việt Nam rơi vào thứ mấy?
Ý nghĩa bông hồng cài ngực áo trong ngày lễ Vu Lan
Vì sao nên ăn chay trong ngày lễ Vu Lan?

Ngày doanh nhân Việt Nam rơi vào thứ mấy?

Ngày doanh nhân Việt Nam năm 2021 rơi vào thứ mấy?

Ngày doanh nhân Việt Nam năm nay rơi vào thứ mấy?

Theo quyết định của Thủ tướng, Ngày doanh nhân Việt Nam được quy định là ngày 13/10 hằng năm.Năm 2021, ngày doanh nhân Việt Nam rơi vào thứ 4, ngày 13/10/2021.

Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày doanh nhân Việt Nam

Hơn một tháng sau ngày tuyên bố Việt Nam độc lập, ngày 13/10/1945, Bác Hồ đã gửi một bức thư cho giới công thương, trong đó nhấn mạnh rằng “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này”.

Bức thư này, cho đến nay vẫn được xem là bằng chứng rõ nhất cho thấy thông điệp rất rõ ràng của Bác Hồ về vai trò quan trọng của giới công thương, lực lượng được xác định là sẽ “phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng” trong khi “các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà”.

Trong thư, Bác viết: “… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng.

Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…”.

Chính những tư tưởng được thể hiện trong bức thư này là cơ sở để từ năm 2004, Chính phủ đã công nhận ngày 13/10 hàng năm là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”.

Ý nghĩa của ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày doanh nhân Việt Nam năm 2021 rơi vào thứ mấy?

Việc thành lập ngày Doanh Nhân Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc. Hơn ai hết, những người doanh nhân cũng như những người nông dân, công nhân, trí thức. Họ đã vượt qua những khó khăn, thử thách, có vinh quang, có thành tựu cũng có những trầm luân với sự phát triển của đất nước,

Ý nghĩa của ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 chính là sự tôn vinh đóng góp của những người doanh nhân với sự phát triển của xã hội, khẳng định vị trí của mình vào công cuộc phát triển chung của đất nước. Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam sẽ là niềm động lực cho đội ngũ tinh hoa này sẽ tiếp tục tiến lên, vượt qua những thách thức, đóng góp vào công cuộc chung.

Ngày nay, nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Vai trò của các doanh nhân càng đóng vai trò quan trọng. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã lớn mạnh cả về số và chất lượng, là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Với những vai trò to lớn đó, sự ra đời, của Ngày Doanh nhân Việt Nam sẽ giúp những vị doanh nhân nhận thức đúng đắn, ngày càng hăng hái trong việc phát triển sản xuất, đưa kinh tế Việt Nam phát triển, hòa nhập với 5 châu 4 biển.

Bí mật 'giữ lửa' trong cuộc sống gia đình của doanh nhân Bí mật 'giữ lửa' trong cuộc sống gia đình của doanh nhân
Ngày doanh nhân năm 2020, mua gì tặng đối tác? Ngày doanh nhân năm 2020, mua gì tặng đối tác?
Ngày Doanh nhân Việt Nam: Điểm lại 6 thói quen tạo nên thành công các tỷ phú trên thế giới Ngày Doanh nhân Việt Nam: Điểm lại 6 thói quen tạo nên thành công các tỷ phú trên thế giới
In bài viết

Truyền hình