Mức xử phạt kinh doanh không đúng ngành nghề mới nhất năm 2020 có nhiều điểm đáng lưu ý.
muc xu phat kinh doanh khong dung nganh nghe moi nhat nam 2020 Mức xử phạt về an toàn thực phẩm mới nhất năm 2020

Mức xử phạt về an toàn thực phẩm mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.

muc xu phat kinh doanh khong dung nganh nghe moi nhat nam 2020 Mức xử phạt khi lấn chiếm đất đai mới nhất năm 2020

Mức xử phạt lấn chiếm đất đai mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.

muc xu phat kinh doanh khong dung nganh nghe moi nhat nam 2020
Mức xử phạt kinh doanh không đúng ngành nghề mới nhất năm 2020

Doanh nghiệp phải đăng ký, thông báo về Cơ quan đăng ký kinh doanh khi có thay đổi nội dung, thông tin đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành, nghề kinh doanh...) theo Điều 32 Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp không bị phạt khi kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký kinh doanh nhưng sẽ bị phạt khi có thay đổi ngành nghề kinh doanh nhưng không thông báo tới Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Theo khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh chậm thông báo với sẽ chịu mức xử phạt theo quy định:

- Phạt tiền từ 1 triệu đồng - 5 triệu đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn từ 01 - 30 ngày.

- Phạt tiền từ 5 triệu đồng - 10 triệu đồng với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn từ 31 - 90 ngày.

- Phạt tiền từ 10 triệu đồng - 15 triệu đồng khi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Như vậy, khi quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi mà doanh nghiệp không tiến hành đăng ký thay đổi thì sẽ bị xử phạt vi phạm với mức tiền phạt tương ứng nêu trên.

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ về Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần) về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (nếu có);

Nếu doanh nghiệp thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì được quyền đăng ký bổ sung trước sau đó xin giấy phép con liên quan đến điều kiện kinh doanh cụ thể.

Thời hạn: Từ 03 - 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

muc xu phat kinh doanh khong dung nganh nghe moi nhat nam 2020 Thủ tục kê khai thuế môn bài mới nhất năm 2020

Thủ tục kê khai thuế môn bài mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý sau đây.

muc xu phat kinh doanh khong dung nganh nghe moi nhat nam 2020 Mức xử phạt với hành vi trốn thuế, gian lận thuế mới nhất năm 2020

Mức xử phạt với hành vi trốn thuế, gian lận thuế mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.

muc xu phat kinh doanh khong dung nganh nghe moi nhat nam 2020 Mức xử phạt khi bỏ hoang đất đai mới nhất năm 2020

Mức xử phạt bỏ hoang đất đai mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.

Truyền hình